На головну

Концепція дворівневої системи управління в сучасних умовах і функції оптової торгівлі на споживчому ринку товарів і послуг.

  1. A) вчинення адміністративного правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин
  2. A) Добре організовані системи
  3. ART-підсистеми
  4. B) Погано організовані (або дифузні) системи
  5. B) Шляхом вирішення системи рівнянь імовірнісного рівноваги
  6. C) У вигляді графіка монотонної зростаючої функції.
  7. CNews: Які тенденції, на ваш погляд, домінують сьогодні на ринку інформатизації промислових підприємств Росії? Що змінилося на цьому вертикальному ринку за останні роки?

Цільові орієнтири розвитку оптової торгівлі в умовах ринкового господарства, в розвитку каналів руху товару, інтенсифікації товарних потоків і фінансового забезпечення процесу руху товару. Основні завдання оптової торгівлі в реалізації цих цілей.

Функції оптової торгівлі на макрорівні: інтегрують (забезпечення вертикальних і горизонтальних господарських зв'язків); організують і регулюють побудову економічних зв'язків.

Макроекономічні функції оптової торгівлі: інтеграція територій; подолання просторового і тимчасового розриву в процесах руху товарів; перетворення виробничого асортименту в торговий; формування запасів товарів; згладжування цін; зберігання товарів; маркетингові дослідження; кредитування і організація рекламних компаній.

Економічна доцільність діяльності оптової торгівлі.

Концептуальні засади формування інфраструктури оптової торгівлі і ланцюги поставок товарів. Розвиток наскрізних пакетних і контейнерних перевезень, методів швидкого реагування і синхронних поставок товарів покупцям, штрихового кодування та сучасних інформаційних технологій. Формування єдиної модульної системи - як перспективного напрямку розвитку руху товару.

Цілі розвитку ВІД: * створення розвиненої структури каналів товародвиж-я; * Формування джерел фін. забезпечення процесів товародвиж-я.

Завдання ВІД: * Пошук поставщ. тов. для роздробу * закупівля тов. у виробників, їх доставка і зберігання * формування торг. ас-та в соотв-ії з вимогою роздробу * забезпечення підприємствам-виробникам збуту їх тов-в * маркетингові дослідні-я для виробниц-їй і роздробу * інформаційне обслуговування учасників каналів збуту.

Функції оптової торгівлі на макрорівні: * Інтеграція (забезпечення взаємозв'язку між партнерами щодо поставок); * Оцінка (визначення рівня суспільно необхідних витрат праці через ціну товарів; * організація і регулювання (забезпечення раціонального побудови і узгодженого функціонування економічних систем (галузей, регіонів, районів).

Макроекономічні функції ВІД:

1) Формування асортименту (ВІД досліджує пропозицію товарів і вибирає продукти для яке забезпечується нею сегмента ринку за своїм товарним асортиментом); 2) Подолання розриву в часі (це ВІД здійснює між моментами виробництва і споживання); 3) Подолання простору розриву (це між місцем виробництва та споживання, є транспортною, можу самі відвозить або у них забирають); 4) Формування запасів (забезпечення надійності - служить для вирівнюючи коливань попиту на різні товари в різні періоди часу); 5) Гарантування якості (маніпулювання - ВІД готує товари до подальшого продажу шляхом сортування, пакування і т. Д.); 6) Вирівнювання цін (використовуються переваги за витратами завдяки знижкам при закупівлі великих партій товарів, транспортуванні, упаковці, пропозицією товарів за зниженими цінами); 7) Фінансування (кредитна функція, з постачання надається короткостроковий кредит, якщо організація вносить завдаток); 8) Дослідження та освоєння ринку (ВІД освоює для наявних товарів нові ринки і розширює їх шляхом реклами); 9) Зберігання на складі.

Економічна доцільність: * Зростання масового виробництва на великих підприємствах, віддалених від основних споживачів готової продукції; * Збільшення обсягів виробництва про запас, а не для виконання вже поступили конкретних замовлень; * Збільшення числа рівнів проміжних виробників і споживачів; * Загострення необхідності пристосовувати товари до потреб проміжних і кінцевих споживачів з точки зору кількості, якості, різновидів і упаковки.

концепція - Певний спосіб інтерпретації, трактування будь-якого явища, процесу для пояснення або обґрунтування дій щодо реалізації конструктивного задуму.

Для країн з рин. екон-ой характерна дворівнева (двоконтурна) концепція побудови ВІД:

1. Загальнонаціональний рівень (федеральний)включає в себе федеральні орг-ції, розділяється на 3 типи: * самостійні оптові орг-ції, * підприємства великих роздрібних структур; * Оптове підприємство переробної промисловості.

мета 1ого рівня: сформувати структуру каналів збуту великих вітчизняних постачальників, а також створити д / російських виробників сприятливі умови виходу на закордонні ринки (або навпаки).

завдання: Захист і підтримка вітч. товаровиробників; забезпечення гарантій і стабільності споживе. ринку країни.

Підприємства Фед. рівня забезпечують оптовий оборот великих партій по всій території країни. У числі їх споживачів знаходяться самостійні оптовики, великі роздрібні стр-ри, об'єднання розн-их стр-р, а також підприємств переробної пром-ти (ех: м'ясокомбінати, фабрики). Фед. рівень гарантує стратегічну стабільність ринку країни.

2. Регіональний рівеньвключає в себе оптові регіональні орг-ції і ділиться на 2 типу:

1) залежні: збутові промисло-ті підпр-я і структурні підрозділи розн-их орг-цій або об'єднань.

2) Незалежні (Частка від 55 до 65% оптовиків): спеціалізовані та універсальні оптові підприємства, посередники (агенти, брокери), організатори (оптові ярмарки, ярмарки-виставки, товарні біржі, аукціони), організатори ринку (оптові продовольчі ринки, склади гарантованого зберігання, склади -готелі, транспортні підприємства).

мета: Створити основу національної оптової системи.

завдання: 1) забезпечення товарами регіон. товарних ринків; 2) Вільне формую-ие госп. зв'язків регіон-их оптових структур.

Також регіон. торгівля включає (крім независ. оптовиків): * збутові підрозділи місцевих підприємств (ех: вихідні бази); * Місцеві великі роздрібні орг-ції. Зовсім оптовики (структурні підрозділи) спеціалізуються на продажу продукції свого головного підприємства, а роздрібна торгівля - на одноразових масових закупівлях. Головний пріоритет регіональних оптових організацій - задоволення потреб регіональних товарних ринків.

Регіон. рівень утворює основу нац. оптової системи. Утворюється з незалежних оптових структур, що закуповують товари у оптовиків Фед. масштабу, а також безпосередньо у товаровиробників в регіоні свого розміщення або інших територіях. Вони доводять ці товари до підприємств РТ та інших споживачів в зоні деят-ти.

Формування національної оптової системи на принципах дворівневого підходу забезпечує російської торгівлі необхідне типове різноманітність оптових структур. Видове різноманіття оптово. структур визначається мотивацією товаровиробника при виборі їм того чи іншого каналу руху товару.

Досвід країн з активною ринковою орієнтацією показує, що структура оптової торгівлі розвивається на основі виділення в її складі: 1) спеціалізується на оптовій торгівлі підприємств, що здійснюють повний комплекс закупівельно-збутових операцій з переходом права власності на товар до оптового ланці; 2) посередницькі оптових структур (без переходу до них права власності на товар - підприємства-брокери, торгові агенти, комісіонери); 3) Організаторів оптового обороту, які не працюють з товарами, але надають послуги з організації оптового обороту товарів (ярмарки, виставки, товарні біржі, аукціони, оптові ринки).

 Регулювання діяльності торгових організацій оптової та роздрібної торгівлі на федеральному рівні, рівні суб'єктів і органів місцевого самоврядування | Сучасні тенденції в менеджменті оптової торгівлі.

Пріоритет мети при розробці управлінських рішень | Типологія і моделі управлінських рішень. | Вимоги до моделі процесу прийняття управлінських рішень. | Класифікація моделей процесу прийняття управлінських рішень | Організація процесу розробки управлінських рішень з урахуванням впливу факторів зовнішнього середовища. | Факторний аналіз навколишнього середовища. | Прийоми розробки і вибір управлінських рішень в умовах невизначеності і ризику. | Ефективність і якість управлінських рішень. | Контроль реалізації управлінських рішень і відповідальність за них. | Види і етапи контролю |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати