Головна

Авансові розрахунки та податкова декларація

  1. O ведуть розрахунки з рекламодавцями і засобами масової інформації;
  2. V. Розрахунки з покупцями
  3. Аза? КСР Жо?ар?и Ке?есі 1990 жили 25 ?азанда республікамизди? мемлекеттік егемендігі турали Декларація ?абилдади.
  4. Актуарні розрахунки в страхуванні і їх роль в конкуренції на СР
  5. АМЕРИКАНСЬКА ПОДАТКОВА СИСТЕМА
  6. Американська революція і Декларація незалежності.

Авансові платежі з податку на майно розраховуються щоквартально і окремо по майну організації, майну відокремлених підрозділів, виділених на окремий баланс, і нерухомого майна, що знаходиться на території інших суб'єктів РФ, так:

АПІМl= ? ? СІl ? Сім: 100,

де АПІМl -авансовий платіж з податку на майно за l-й звітний період (I квартал, 6 місяців, 9 місяців), руб .;

СІl -середня вартість оподатковуваного податком майна за l-й звітний період, руб .;

сім -ставка податку на майно,%.

Після закінчення податкового періоду (року) податок на майно (Нимрік) Розраховується як різниця між сумою нарахованого податку за рік і сумою нарахованих за звітний період авансових платежів:

нимрік = СІрік ? Сім: 100 - ?l АПІМl,

де нимрік- Податок на майно за рік, руб .;

СІрік -середня вартість майна за рік, руб .;

?l АПІМl -сума авансових платежів з податку на майно, обчислених протягом податкового періоду, руб .;

Середня вартість майна (СІ) за l-й звітний період (I квартал, 6 місяців, 9 місяців) і середньорічна вартість майна визначається в такий спосіб:

За I квартал: СІкВ = (І1 + І2 + І3 + І4): 4;

За 6 місяців: СІ6 = (І1 + І2 + І3 + І4 + І5 + І6 + І7): 7;

За 9 місяців: СІ9 = (І1 + І2 + І3 + І4 + І5 + І6 + І7 + І8 + І9 + І10): 10;

За рік: СІрік = (І1 + І2 + І3 + І4 + І5 + І6 + І7 + І8 + І9 + І10 + І11 + І12 + І13): 13,

де И1, І2 , І3 , І4 , І5 , І6 , І7 , І8 , І9 , І10 , І11 , І12 , І13 -залишкова вартість основних засобів організації за станом відповідно на 1 січня, 1 лютого, 1 березня, 1 квітня, 1 травня, 1 червня, 1 липня, 1 серпня 1 вересня, 1 жовтня, 1 листопада, 1 грудня, 31 грудня звітного року.

Платники податків подають податкові розрахунки за авансовими платежами з податку не пізніше 30 календарних днів з дати закінчення відповідного звітного періоду.

У разі створення або ліквідації організації протягом року розрахунок середньорічної вартості основних засобів провадиться виходячи із загальної кількості місяців у році, а не з кількості місяців функціонування організації.

При створенні організації протягом року середньорічна вартість основних засобів дорівнює:

СІрік = (Іn + Іn + 2 + Іn + 3 + ... + І13 ): 13,

де Иn - Залишкова вартість основних засобів організації за станом на момент створення організації.

При розрахунку середньорічної вартості основних засобів, які обкладаються податком, в податкову базу включаються такі основні засоби:

И(1 ? 13) = 01 + 03 - 02 - 010 + СД + ДУ,

де И(1 ? 13) - Вартість майна, оподатковуваного податком, станом на початок кожного місяця і на 31 грудня звітного року, руб .;

01, 03, 02, -залишки по рахунках станом на 1 січня, 1 грудня і на 31 грудня звітного року, сформовані за правилами бухгалтерського обліку (рахунки 01 "Основні кошти", 03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності", 02 "Амортизація основних засобів"), руб. ;

010 -сума зносу на позабалансовому рахунку 010 "Знос основних засобів" за станом на 1 січня ? 1 грудня, 31 грудня звітного року. Позабалансовий рахунок 010 "Знос основних засобів" застосовується по тих об'єктах основних засобів, за якими нарахування амортизації не передбачено. Знос по таких об'єктах нараховується лінійним способом за встановленими нормами амортизації для цілей бухгалтерського обліку в кінці кожного податкового (звітного) періоду;

СД -вартість майна, переданого в спільну діяльність, руб. Вартість майна, що є об'єктом оподаткування і об'єднаного організаціями для спільної діяльності без створення юридичної особи, враховується в оподатковуваної базі учасників спільної діяльності, які зробили це майно. Майно, створене в процесі спільної діяльності, враховується у кожного з учасників пропорційно частці власності за договором. Учасники спільної діяльності, провідний загальний облік, не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним періодом, має повідомити кожному платнику податків - учаснику простого товариства відомості про залишкової вартості майна, що становить спільне майно товаришів, на 1-е число кожного місяця відповідного звітного періоду і про частку кожного товариша в спільному майні товаришів;

ДУ -вартість майна, переданногов довірче управління, руб. Майно, передане в довірче управління і обліковуються на окремому балансі у довірчого керуючого (ДУ), є власністю платника податків і включається в базу оподаткування з податку на майно у засновника довірчого управління.

Податок на майно і авансові платежі з податку на майно сплачуються платниками податків в порядку і в терміни, встановлені законами суб'єктів РФ.

До податкових органів платниками податків за своїм місцезнаходженням, місцезнаходженням кожного свого відокремленого підрозділу та за місцезнаходженням нерухомого майна надаються:

1. Податкові розрахунки за авансовими платежами з податку на майно - не пізніше 30 днів з дати закінчення відповідного звітного періоду;

2. Податкові декларації з податку на майно - не пізніше 30 березня року, наступного за закінченим податковим періодом.Соціальний податкові відрахування по ПДФО: призначення, склад, умови порядок застосування | Податок на майно фізичних осіб: чинний механізм обчислення, сучасні проблеми та шляхи їх вирішення

Організаційно - методичні основи проведення податкових перевірок | Порядок сплати страхових внесків | Адміністрування страхових внесків | ПДФО в РФ: основи побудови, механізм обчислення і сплати. | Система податкових відрахувань по ПДФО. Характеристика, умови та порядок застосування. | Майнові податкові відрахування з ПДФО | Податки, збори та внески, що сплачуються на ССО | Доходи мінус витрати за податковий період | Звітність, що здається в Фонд соціального страхування | витрати |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати