На головну

оптимізаційні моделі

  1. ER-моделювання. Призначення і особливості в рівнянні з UML-діаграмами. Нотації ER-діаграм.
  2. IV. Характеристика і моделювання ситуації.
  3. UML. Діаграма класів. Виділення класів предметної області і виявлення відносин між ними. Етапи побудови об'єктної моделі і формальні ознаки її удосконалення
  4. V етап. Синтез комп'ютерної моделі об'єкта.
  5. А) Моделі загального попиту
  6. Актуальні комунікаційні моделі ЗМІ.
  7. Актуальні комунікаційні моделі ЗМІ.

Будь-який вибір - досить складний і болісний процес. Працювати чи з одним певним засобом масової інформації або використовувати поєднання різних носіїв, питання неоднозначне. Частина медіапланером вважає, що більшого результату можна досягти, працюючи з одним конкретним засобом масової інформації, так як це дозволяє методично і планомірно впливати на цільову аудиторію. Інша частина дотримується думки, що використання різних ЗМІ дає можливість охопити велику аудиторію і скласти повідомлення з урахуванням усіх тонкощів складових її груп. Очевидно одне, що будь-яке рішення має задовольняти цілому ряду параметрів від економічних, до психологічних. Для пошуку найбільш прийнятних рішень при виборі ЗМІ досить широко застосовуються оптимізаційні моделі.

Процес оптимізації являє собою вид діяльності, в ході якого здійснюється вибір кращого з усіх можливих варіантів. Існує кілька типів так званих варіантних побудов.

Перший тип включає в себе так звані хронологічні варіанти. Їх відмінною рисою є хронологічна послідовність рішень, тобто на кінець розглянутого періоду встановлюються два або три рівні вирішення соціально-економічних проблем. При двох рівнях рішення розглядаються мінімальний і максимальний рівень, при трьох - ще й середній. Дана схема передбачає побудову кількох варіантів, однакових за змістовного наповнення, але розрізняються терміном здійснення.

Другий тип варіантних побудов спирається на варіанти, що розрізняються істотно, причому прийняття одного з варіантів виключає прийняття всіх інших.

Третій тип варіантних побудов включає варіанти, які не мають взаємовиключення характеру і не розташовані в хронологічному порядку. У таких варіантах можуть міститися повторювані або взаємодоповнюючі елементи, а відмінність може не мати принципової основи.

 Б. Рекламна кампанія зі «стрибкоподібним» рівнем витрат. | Моделі покупки площ в засобах масової інформації

C. Максимізація повернення інвестицій в рекламу | відносна ефективність | Ефект множинності засобів інформації | Фактори, що впливають на визначення структури медіа-міксу | ефект повторення | ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБ'ЄКТА НА ВИБІР ЗМІ | Цільові аудиторії | географічний чинник | тривалість | A. Рекламна кампанія з незмінним рівнем витрат (повідомлення виходить на регулярній основі протягом певного часу). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати