На головну

I. Інформаційна безпека Російської Федерації

  1. A) Міністерства культури Російської Федерації
  2. I. Інформаційна безпека Російської Федерації
  3. II. Закон Російської Федерації про засоби масової інформації
  4. II. Методи забезпечення інформаційної безпеки Російської Федерації
  5. II. Правове становище третейського суду за законодавством Російської Федерації.
  6. II. Загрози економічній безпеці Російської Федерації

1. Національні інтереси Російської Федерації в інформаційній сфері та їх забезпечення.

Інтереси особистості в інформаційній сферезаключаются в реалізації конституційних прав людини, в захисті інформації, що забезпечує особисту безпеку.

Інтереси суспільства в інформаційній сфері полягають у забезпеченні інтересів особистості в цій сфері, зміцненні демократії, в духовному оновленні Росії.

Виділяються основні складові національних інтересів Російської Федерації в інформаційній сфері: дотримання конституційних прав і свобод людини і громадянина в області отримання інформації і користування нею. для досягнення цього потрібно: забезпечити конституційні права і свободи людини і громадянина на особисту і сімейну таємницю, таємницю листування, телефонних переговорів, поштових, телеграфних та інших повідомлень, на захист своєї честі і свого доброго імені;
 розвиток сучасних інформаційних технологій, вітчизняної індустрії інформації. Захист інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу.

З цією метою необхідно: підвищити безпеку інформаційних систем федеральних органів державної влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, фінансово-кредитної та банківської сфер, сфери господарської діяльності, а також систем і засобів інформатизації озброєння і військової техніки, систем управління військами та зброєю, екологічно небезпечними та економічно важливими виробництвами; інтенсифікувати розвиток вітчизняного виробництва апаратних засобів захисту інформації, забезпечити захист відомостей, що становлять державну таємницю;

2. Види загроз інформаційної безпеки Російської Федерації

По своїй загальній спрямованості загрози інформаційної безпеки Російської Федерації поділяються на такі види:
 загрози розвитку вітчизняної індустрії інформації, забезпечення потреб внутрішнього ринку в її продукції і виходу цієї продукції на світовий ринок, а також забезпечення збереження вітчизняних інформаційних ресурсів;
 загрози безпеки інформаційних систем, як вже розгорнутих, так і створюваних на території Росії.

Погрозами розвитку вітчизняної індустрії інформації можуть бути:
 закупівля органами державної влади імпортних засобів інформатизації при наявності вітчизняних аналогів, які не поступаються за своїми характеристиками зарубіжним зразкам;

3. Джерела загроз інформаційної безпеки Російської Федерації До внутрішніх джерел належать: недостатнє фінансування заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки Російської Федерації;Соціальні передумови творчої свободи журналіста в умовах різноманіття політичних орієнтацій ЗМІ. | II. Методи забезпечення інформаційної безпеки Російської Федерації

I. Теорія і практика журналістики | Художньо-публіцистичні жанри | Колонки. | коментар | огляд | дискусія | Ток шоу | Прес-конференція | Інформ. безпеку | Інтернет |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати