Головна

Теорема доведена.

  1. Б) (II теорема еренфеста).
  2. КВИТОК # 19 Мінори матриці: застосування до дослідження залежності рядків і стовпців: теорема про ранзі матриці. Умови вирожденність матриць
  3. Квиток №11 (Теорема про інтегрованості в кінцевому вигляді дрібно-раціональної ф-ії)
  4. БІЛЕТ№7 Теорема про проектування прямого кута
  5. Бокс 3.4. Теорема Модільяні-Міллера
  6. Булеві функції. Повнота і замкнутість. Теорема Поста про повноту.
  7. Вектор електричного зміщення. Теорема Остроградського-Гаусса для електричного поля в діелектрику.

приклад: Розглянемо послідовність {sin n}. Доведемо, що ця послідовність розходиться. Для цього достатньо довести, що вона не є фундаментальною. Припустимо гидке: припустимо, що {sin n} - Фундаментальна. Тоді якщо "e> 0 $ N, " n >N і "натурального p: ?xn +p-xn? = ?sin (n+p) - Sin n? p = 2.

?sin (n+2) - Sin n? <2sin 1 ? ?cos (n+1) ?

"E> 0 $ N, " n >N: ?cos (n+1) ? < .

=> {Cos n} - Нескінченно мала, тобто cos n ® 0 при n ® ?.

cos (n+1) = Cos n? cos 1 sin n? sin 1.

sin n =  (cos n? cos 1 - cos (n+1)) ® 0 при n ® ?.

cos n ® і sin n ® 0 при n ® ?. Але це суперечить тому, що cos2 n + sin2 n = 1.

Отримане протиріччя доводить, що послідовність {sin n} Розходиться.
Необхідність доведена. | Граничні точки послідовності. (Два визначення і їх еквівалентність)

Похідна складної функції. | Похідна функції, заданої параметрично. | Формула Лейбніца. | Теорема доведена. | Інтегрування по частинах в невизначеному інтегралі. | Теорема доведена. | Теорема про стягують системі сегментів. | Теорема Больцано-Вейрштрасса. | Критерій Коші збіжності послідовності. | Доведення. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати