На головну

Г) 3 років

10. Конвенція про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу, прийнята державами СНД в 1997 р, встановлює, що пасажир у разі заподіяння шкоди або шкоди може звернутися з позовом:

А) в суди держави, на території якої було завдано шкоду

Б) в суд держави, де знаходиться юридична адреса перевізника

В) в суд держави, де проживає пасажир

Г) сума пунктів «А», «Б» і «В»

11. За Угодою про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) прострочення в доставці вантажу відшкодовується перевізником у межах:

А) вартості перевезення

Б) двократної вартості перевезення

В) трикратної вартості перевезення

Г) чотирикратної вартості перевезення

12. У період існування Ради Економічної Взаємодопомоги (РЕВ) міжнародне залізничне вантажне сполучення на території колишнього СРСР і інших соціалістичних країн регулювалося:

А) Бернською конвенцією про залізничні перевезення вантажів

Б) Угодою КОТІФ

В) Угодою про міжнародне пасажирське сполучення (СМПС)

Г) Угодою про міжнародне вантажне сполучення (СМГС)

13. В даний час учасниками Угоди про міжнародне вантажне сполучення є:

А) 12 держав

Б) 15 держав

В) 20 державА) 2 банки | В) державою, де повітряне судно зареєстровано

Г) зберігаються імунітети держави від примусового забезпечення позову і від примусового виконання рішення суду | Б) Господарському процесуальному кодексі | Б) речі | Г) іноземних інвесторів | В) 2001 року | Б) купівлі-продажу | Б) придбані з комерційною метою | В) не пізніше 10 років | В) як для договору в цілому, так і для окремих його частин | В) частиною договору купівлі-продажу товарів, що визначають умови поставки товару від продавця до покупця |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати