На головну

Методи економічних досліджень. Загальні методи наукового пізнання та їх використання.

  1. A. Загальні характеристики
  2. ARQ-методи
  3. EVA- економічна природа, методи розрахунку, переваги і недоліки.
  4. I. Когнітивна сфера - Межі пізнання.
  5. I. Концепція наукового управління.
  6. I.3.3. Методи виносу в натуру проектних точок.
  7. I.3.4. Методи підготовки даних для перенесення проекту на місцевість.

Великий арсенал методів наукових досліджень підрозділяється на дві групи: 1) емпіричні; 2) теоретичні.

Емпіричні - полягають у зібранні фактів, облік всіх змін, що відбуваються з ними, в їх групуванні, математико-статистичній обробці. Теоретичні методи є засобом проникнення в глибинну сутність досліджуваних явищ, розкриття законів їх функціонування і розвитку.

У політекономії теоретичні методи полягають головним чином в абстрактних висновках, у висуненні та перевірці гіпотез, гіпотетичному моделюванні економічних процесів. Широко іспользуестя метод абстрагування: відсторонення від другорядних, неістотніх сторін досліджуваного явища з метою виділення першочергових глибинних якостей, які розкривають його сутність.

Шляхом методу абстракції формуються економічні закони та категорії. Кращим засобом перевірки висунутих гіпотез, сконструйованих моделей є експерименти, тобто відтворення відповідних процесів в лабораторних умовах. У політекономії лабораторні експерименти неможливі, а економічні експерименти досить обмежені. Але в якій мірі це компенсується широкими масштабами теоретичних дискусій вчених-економістів, які ведуться у пресі, на конференціях, симпозіумах, а також методом єдності логічного та історісного. При вивченні фактів, висуненні та перевірці гіпотез використовуються методи аналізу і синтезу, індукції і дедукції.

Аналіз - розкладеному, розчленування досліджуваного об'єкта на складові частини. Синтез - вивчення предмету в єдності та взаємодії всіх його складових частин, його системної цілісності. Індукція - конструювання узагальнених висновків, теоретичних результатів, економічних законів на основі емпіричних спостережень великої кількості досліджуваних явищ. Дедукція - протилежний рух дослідницької думки від загальних наукових висновків до окремих явищ з метою: 1) наукової оцінки; 2) поглиблення, уточнення, підвищення якості спільних наукових висновків, законів.Закони, принципи і категорії політичної економії. Система економічних законів. | Функції політичної економії. Політична економія і обґрунтування економічної політики.

Предмет політичної економії. Тлумечення предмета політичної економії різними школами. | Виробництво і його основні фактори. Кордон виробничих можливостей. | Економічні потреби суспільства, їх суть і класифікація. | Суб'єкти і об'єкти власності. | Власність на засоби виробництва і способи з'єднання факторів виробництва. | Натуральна (традиційна) форма організації виробництва. Суть і особливості натурального господарства і його історичні межі. | Товарна форма організації суспільного виробництва. Причини виникнення товарного виробництва, його сутність, ознаки, роль у розвитку суспільства. | Проста і розвинена форми товарного виробництва. Спільні риси і відмінності. | Стійкість грошового обігу. Грошові реформи, гроші, ціна та інфляція. | Еволюція грошей. Сучасна грошова система. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати