Головна

Приклад 9.

  1. C04 ППВ з коментарями і прикладами
  2. Capital Equity Partners LP, приблизно за S822 млн для погашення боргу.
  3. RISC і CISC-архітектури процесорів. Переваги і недоліки. Приклади сучасних процесорів з RISC і CISC-архітектурою.
  4. Автоколебания, блок-схеми, приклади.
  5. Автоматизація процесів первинної обробки молока на прикладі ОПФ-1.
  6. Автоматизовані системи годування і напування птиці, їх пристрій і принцип дії на прикладі БКМ-3.
  7. Адаптація рекламних текстів (поняття і приклади).

Розподіл підприємств за чисельністю промислово - виробничого персоналу характеризується такими даними:

Таблиця 5.6.

 Групи підприємств за кількістю працюючих, чол  число підприємств
 100 - 200
 200 - 300
 300 - 400
 400 - 500
 500 - 600
 600 - 700
 700 - 800
 РАЗОМ

У цьому завданні найбільше число підприємств (30) має чисельність працюючих від 400 до 500 осіб. Отже, цей інтервал є модальним інтервалом ряду розподілу.

Введемо наступні позначення:

 = 400,  = 100,  = 30,  = 7,  = 19

Підставами ці значення в формулу моди і зробимо обчислення:

 чол.питання 29 | Приклад 11.

Приклад 1. | Приклад 2. | Приклад 3. | Приклад 5. | Приклад 6. | Приклад 7. | питання 26 | питання 27 | питання 28 | Середня квадратична |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати