На головну

питання 10

Поняття про статистичну зведенні, завдання і її основний зміст.

В результаті першої стадії статистичного дослідження - статистичного спостереження - одержують відомості про кожну одиницю сукупності. Завдання другої стадії статистичного дослідження полягає в тому, щоб упорядкувати і узагальнити первинний матеріал, звести його в групи і на цій основі дати узагальнюючу характеристику сукупності. Цей етап в статистиці називається зведенням.

зведення- Це наукова обробка матеріалів статистичного спостереження для отримання узагальнюючих показників.

Розрізняють просту зведення (підрахунок тільки загальних підсумків) і статистичну угруповання, яка зводиться до розчленування сукупності на групи щодо істотного для одиниць сукупності ознакою. Угруповання дозволяє отримати такі результати, за якими можна виявити склад сукупності, характерні риси та властивості типових явищ, виявити закономірності і взаємозв'язку.

Програма зведення включає визначення:

· Груп і підгруп,

· Системи показників,

· Видів таблиць.

Розрізняють статистичні зведення:

- За складністю побудови:

прості і групові;

- За способом відображення матеріалів спостереження:

ручне та механізоване;

- За способом розробки матеріалів:

централізована і децентралізована.

Результати зведення можуть бути представлені у вигляді статистичних рядів розподілу.

 питання 9 | питання 11

Питання 1. | питання 2 | питання 6 | питання 7 | Вопрос8 | Частотні характеристики рядів розподілу | питання 12 | питання 14 | питання 15 | Види статистичних таблиць |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати