Головна

Стаття 82. Основні положення про товариство на вірі

  1. Cегментація ринку. Основні завдання. Критерії сегментації на В2С ринку.
  2. I. Основні поняття ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  3. I.2.2. Основні будівельні креслення.
  4. I.3.2. Цілі і основні етапи розбивочних робіт.
  5. II.1 Основні елементи грошової маси
  6. II. Системи збудження СД і їх основні властивості
  7. III. Основні конституційні засади організації Російської держави.

1. Товариством на вірі (командитним товариством) визнається товариство, в якому разом з учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і відповідають по зобов'язаннях товариства своїм майном (повними товаришами), є один або кілька учасників - вкладників (коммандітістов), які несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах сум внесених ними вкладів та не беруть участі в здійсненні товариством підприємницької діяльності.

2. Положення повних товаришів, що беруть участь в товаристві на вірі, і їх відповідальність за зобов'язаннями товариства визначаються правилами цього Кодексу про учасників повного товариства.

3. Особа може бути повним товаришем тільки в одному товаристві на вірі.

Учасник повного товариства не може бути повним товаришем у товаристві на вірі.

Повний товариш у товаристві на вірі не може бути учасником повного товариства.

4. Фірмове найменування товариства на вірі повинне містити або імена (найменування) всіх повних товаришів і слова «товариство на вірі» чи «командитне товариство», або ім'я (найменування) не менш як одного повного товариша з додаванням слів «і компанія» і слова «товариство на вірі» чи «командитне товариство».

Якщо в фірмове найменування товариства на вірі включене ім'я вкладника, такий вкладник стає повним товаришем.

5. До товариству на вірі застосовуються правила цього Кодексу про повне товариство остільки, оскільки це не суперечить правилам цього Кодексу про товариство на вірі.Стаття 78. Наслідки вибуття учасника з повного товариства | Стаття 87. Основні положення про товариство з обмеженою відповідальністю

Стаття 52. Установчі документи юридичної особи | Стаття 54. Найменування і місце знаходження юридичної особи | Стаття 57. Реорганізація юридичної особи | Стаття 61. Ліквідація юридичної особи | Стаття 63. Порядок ліквідації юридичної особи | Стаття 64. Задоволення вимог кредиторів | Стаття 66. Основні положення про господарські товариства і товариства | Стаття 67. Права і обов'язки учасників господарського товариства або товариства | Стаття 69. Основні положення про повне товариство | Стаття 72. Ведення справ повного товариства |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати