Головна

Програмні продукти з управління проектами

  1. CNews: Які продукти і рішення в сфері ІТ користуються сьогодні найбільшим попитом з боку вітчизняної промисловості?
  2. XVI. ПРОДУКТИ БДЖІЛЬНИЦТВА. МЕД
  3. Акти Парламенту. Конституційні і програмні закони: поняття, характеристика.
  4. Апаратні та програмні засоби обробки звуку.
  5. Банківські продукти та послуги
  6. Банківський продукт та банківська послуга. Традиційні і нетрадиційні банківські продукти та послуги.
  7. білкові продукти

Програмні продукти стратегічного корпоративного планування надають можливість не тільки слідувати загальноприйнятій і найбільш поширеним налаштуванням стратегічного планування - формування цілей майбутнього підприємства і вибір конкретних заходів для досягнення цих цілей, а й створювати і деталізувати сценарії досягнення встановлених цілей, тобто вибирати найбільш оптимальні варіанти (альтернативи) розвитку підприємства.

Практично кожен господарський проект досить складний, так що розбивка його на етапи і його внутрішні зв'язки повинні бути зафіксовані на папері. Розроблений план представляє свого роду модель, що дозволяє зв'язати дані плану з іншими факторами і служить підставою для оцінки реалізації плану і управління роботою.

Протягом першої половини нашого століття в якості таких моделей використовувалися лінійні діаграми. Для того, щоб можна було відстежити безліч важливих деталей, до лінійних діаграм були додані вузлові події. Лінійні діаграми прості при побудові, але вони не характеризують взаємозв'язку між різними операціями.

У 1956 р фахівці фірми «Дюпон» спробували використовувати ЕОМ для складання плану-графіка будівництва. В результаті був створений раціональний і простий метод опису проекту з використанням ЕОМ. Надалі він отримав назву методу критичного шляху (СРМ).

З метою управління реалізацією проекту, що складається з 60 тисяч операцій, ВМС США був створений спеціальний метод планування робіт на підставі оптимальної логічної схеми процесу, названий методом аналізу і оцінки програм (PERT). Цей метод дозволяв керівництву проекту точно знати, що потрібно робити в даний момент часу і хто саме повинен це робити, а також ймовірність своєчасного завершення окремих операцій.

Ще одним методом управління є метод аналізу та графічної оцінки (GERT), який використовується в тому випадку, коли для завершення проекту не обов'язково виконання всіх операцій.

Одночасно з впровадженням в сферу управлінської діяльності обчислювальної техніки, методів дослідження операцій, СРМ і PERT певні успіхи були досягнуті і в іншій області.

Був розвинений новий підхід до вирішення складних технічних проблем, а саме, системний підхід, який розглядався як серія логічно взаємопов'язаних кроків, за допомогою яких можна використовувати численні засоби управління проектними розробками для досягнення оптимального результату.

Перші системи дозволяли представити проект у вигляді мережі, розрахувати ранні та пізні дати початку і закінчення робіт проекту, відобразити роботи на тимчасовій осі у вигляді діаграми. Пізніше в системи були додані можливості ресурсного і вартісного планування, засоби контролю за ходом виконання робіт.

Сучасні системи управління проектами забезпечують основний набір функціональних можливостей, які включають:

- Засоби проектування структури робіт проекту;

- Засоби планування за методом критичного шляху;

- Засоби планування ресурсів;

- Вартісний аналіз;

- Засоби контролю за ходом виконання проекту;

- Засоби створення звітів, графіків і діаграм.

Поряд з цими функціями найпоширеніші пакети з управління проектами можуть виконувати додаткові функції:

- Аналіз ризиків;

- Облік робочого часу виконавців;

- Розрахунок розкладу при обмежених ресурсах;

- Інтегрувати системи управління проектами в корпоративні управлінські системи;

- Настройка універсальних пакетів на специфіку конкретної області.

Найбільш відомі пакети з управління проектами дивись в Таблиці 10.

Таблиця 10 Найбільш відомі пакети програмного забезпечення з управління проектами

 Artemis Project View  Artemis Internatinal
 Open Plan Professional  Welcom Software Technology
 Primavera Project Planner  Primavera Systems, Ins
 Open Plan Desktop  Welcom Software Technology
 MS Project  Microsoft
 Project Scheduler  Scitor Corp.
 CA-SuperProject  Computer Associates Ins.
 Sure Trak Project Manager  Primavera Systems, Ins
 Time Line  Time Line Solutions Corp.
 AutoPLAN ??II  Digital Tools
 Project Workbench PMW  ABT Corporation
 SAS / OR  SAS Institute Ins.
 Infinium  Infinium Software Ins.
 PLATINUM Process Continuum  Platinum Technology Ins.
 MacProject Pro  Claris Ins.
 Plan Vien  Plan Vien Ins.

Програмне забезпечення для управління проектами розділяється на професійні системи і системи масового користувача.

Професійні пакети становлять собою гнучкі засоби реалізації функцій планування і контролю, але вони вимагають значних фінансових вкладень, великих витрат часу на підготовку і аналіз даних, високої кваліфікації користувачів.

Основними характеристиками пакетів масового користувача є більш низька вартість, простота використання і швидкість отримання результату.

В останні роки в засоби управління проектами інтегровані можливості комунікації (електронна пошта та Інтернет).

Придбання тієї чи іншої програмного забезпечення не вирішує всіх проблем ефективного управління проектами. Для цього необхідне створення інформаційної інтегрованої системи управління проектами. Без створення формалізованої системи керівник проекту і його учасники будуть стикатися з проблемами, пов'язаними з конфліктами цілей, пріоритетів, термінів і звітності, а автоматизація рутинних функцій збору і обробки інформації залишить менеджерам більше часу для аналізу і прийняття рішень, реалізації творчих підходів до управління проектами.

Інтегрована автоматизована інформаційна система управління проектами має як мінімум три рівні управління:

- - Рівень стратегічного управління;

- - Рівень поточного управління;

- - Рівень виконання.

На рівні стратегічного управління вирішуються питання, пов'язані із затвердженням цілей, пріоритетів і фінансування проектів, контролем досягнення вузлових, проміжних і кінцевих результатів за цими проектами. На даному рівні управління портфелем проектів здійснює вища ланка керівництва організації, тому тут потрібні прості у використанні засоби збору та подання інформації.

На рівні поточного управління виконується детальне планування комплексу робіт, ресурсів і контроль проекту за часом і вартості. На цьому рівні необхідно використання потужних, гнучких аналітичних і управлінських засобів тимчасового, ресурсного, фінансового планування і контролю, сучасні засоби збору, передачі даних і складання звітів.

На рівні виконання проекту здійснюється прийом інформації з рівня поточного управління проектом і з функціональних підрозділів, а також збираються і передаються фактичні дані про виконання проекту (реалізується зворотний зв'язок). На цьому рівні для команди виконавців необхідні прості і зручні у використанні засоби введення і передачі даних.

В даний час всі основні виробники програмного забезпечення для управління проектами представлені в Росії. Одна з фірм, що професійно працюють в області управління проектами - «Консалтинг ПРИМ». Вона являє на Російському ринку американську компанію Primavera Systems, яка є лідером серед розробників таких пакетів, а також компанії RBSI, Primaplan і Intec, які в основному вирішують питання автоматизації додаткових функцій управління проектом.органайзери | Програмний продукт Primavera

Визначте поняття Експертної системи, визначте поняття бази знань | Захист яких компонентів інформаційної системи необхідно створити для забезпечення безпеки інформації | Визначте поняття системи захисту інформації та визначте етапи побудови цієї системи | Визначте головну задачу стандартів інформаційної безпеки, назвіть найбільш значущі стандарти безпеки | Об'єкти і взаємозв'язку між ними. | Назвіть основні компоненти MS OFFICE, чому саме ці додатки є основними | Назвіть презентаційне програмне забезпечення, яке входить до складу MS OFFICE, визначте ситуації, в яких необхідно використання цього забезпечення | Визначте основні можливості пакета FrontPage, визначте поняття сайту, сторінки і фрейму | Загальна характеристика редактора. | Компоненти. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати