Головна

Виробництво в касаційній інстанції

  1. E. Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
  2. II. судочинство
  3. А. Особливості економічного розвитку Росії за Петра I. мануфактурне виробництво
  4. Аграрне виробництво - особлива сфера вкладення капіталу і праці.
  5. Амортизація і знос основних фондів. Відтворення основних фондів.
  6. Аналіз витрат на виробництво цементу в 2006 р, тис.руб.
  7. Аналіз загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукції і витрат на 1 рубль продукції.

Особи, які беруть участь у справі, а також інші особи у випадках, передбачених Арбітражним процесуальним кодексом РФ, має право оскаржити в порядку касаційного провадження рішення арбітражного суду першої інстанції, яке набрало законної сили, за винятком рішень Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, і (або) постанову арбітражного суду апеляційної інстанції повністю або в частині.

Касаційна скарга подається до арбітражного суду касаційної інстанції, повноважний її розглядати, через арбітражний суд, який прийняв рішення.

Арбітражний суд, який прийняв рішення, зобов'язаний подати касаційну скаргу разом зі справою до відповідного арбітражного суду касаційної інстанції в триденний строк з дня надходження скарги до суду.

Касаційна скарга може бути подана в строк, що не перевищує двох місяців з дня набрання законної сили оскаржуваних рішення, постанови арбітражного суду, якщо інше не передбачено Арбітражним процесуальним кодексом РФ.

У касаційній скарзі має бути зазначено:

1) найменування арбітражного суду, до якого подається касаційна скарга;

2) найменування особи, яка подає скаргу, із зазначенням його процесуального положення, а також інших осіб, які беруть участь у справі, їх місце знаходження або місце проживання;

3) найменування арбітражного суду, який прийняв оскаржуване рішення, постанову, номер справи і дата прийняття рішення, постанови, предмет спору;

4) вимоги особи, яка подає скаргу, про перевірку законності оскаржуваного судового акта і підстави, за якими особа, яка подає скаргу, оскаржить рішення, постанову, з посиланням на закони або інші нормативні правові акти, обставини справи та наявні в справі докази;

5) перелік доданих до скарги документів.

У касаційній скарзі можуть бути також вказані номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти та інші необхідні для розгляду справи відомості, заявлені наявні клопотання.

Особа, яка подає касаційну скаргу, зобов'язана надіслати іншим особам, які беруть участь у справі, копії касаційної скарги та доданих до неї документів, які у них відсутні, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручити їх іншим бере участь у справі або їх представникам особисто під розписку.

До касаційної скарги додаються:

1) копія оскаржуваного судового акта;

2) документи, що підтверджують сплату державного мита у встановлених порядку і розмірі або право на отримання пільги по сплаті державного мита, або клопотання про надання відстрочки, розстрочки сплати державного мита, про зменшення її розміру;

3) документи, що підтверджують надіслання або вручення іншим особам, які беруть участь у справі, копій касаційної скарги і документів, які у них відсутні;

4) довіреність або інший документ, що підтверджують повноваження на підписання касаційної скарги.

Основне завдання касаційного провадження полягає в перевірці правильності застосування норм матеріального та процесуального права арбітражними судами.

За результатами розгляду касаційної скарги арбітражний суд касаційної інстанції має право:

1) залишити рішення арбітражного суду першої інстанції і (або) постанову суду апеляційної інстанції без зміни, а касаційну скаргу без задоволення;

2) скасувати або змінити рішення суду першої інстанції і (або) постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і, не передаючи справу на новий розгляд, прийняти новий судовий акт, якщо фактичні обставини, що мають значення для справи, встановлені арбітражним судом першої та апеляційної інстанцій на підставі повного і всебічного дослідження наявних у справі доказів, але цим судом неправильно застосована норма права або законність рішення, постанови арбітражного суду першої і апеляційної інстанцій повторно перевіряється арбітражним судом касаційної інстанції за відсутності підстав, передбачених пунктом 3 частини 1 цієї статті;

3) скасувати або змінити рішення суду першої інстанції і (або) постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і направити справу на новий розгляд до відповідного арбітражного суду, рішення, постанова якого скасовано або змінено, якщо цим судом порушені норми процесуального права, що є в відповідно до частини 4 статті 288 цього Кодексу підставою для скасування рішення, постанови, або якщо висновки, що містяться в оскаржуваних рішенні, постанові, не відповідають встановленим у справі фактичним обставинам або наявним у справі доказам. При направленні справи на новий розгляд суд може вказати на необхідність розгляду справи колегіальним складом суддів і (або) в іншому судовому складі;

4) скасувати або змінити рішення суду першої інстанції і (або) постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і передати справу на розгляд іншого арбітражного суду першої або апеляційної інстанції в межах одного і того ж судового округу, якщо зазначені судові акти повторно перевіряються арбітражним судом касаційної інстанції і що містяться в них висновки не відповідають встановленим у справі фактичним обставинам або наявним у справі доказам;

5) залишити в силі одне із раніше прийнятих у справі рішень чи постанов;

6) скасувати рішення суду першої інстанції і (або) постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і припинити провадження у справі або залишити позовну заяву без розгляду повністю або в частині.Виробництво в аппеляционной інстанції | Розгляд суперечок третейськими судами. Постійно діючі третейські суди.

Принципи та порядок укладення колективного договору. | Порядок укладення колективного договору | Колективна угода: поняття та види. | Цивільно-правова відповідальність. | Адміністративна відповідальність. | Кримінальна відповідальність. | Цивільно-правова відповідальність: поняття, підстави, форми, види. | Сутність господарських спорів, їх класифікація. | Врегулювання суперечок на основі пред'явлення претензій. | Вирішення господарських спорів в арбітражному суді. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати