Головна

Трудовий договір (контракт).

  1. I. Порядок укладення трудового договору
  2. O інші умови, які рекламодавець і рекламне агентство вважають за необхідне передбачити в договорі;
  3. " Об'єкт міжнародного договору "- матеріальні та нематеріальні блага, дії або утримання від дій [85. С. 240]. 1 сторінка
  4. " Об'єкт міжнародного договору "- матеріальні та нематеріальні блага, дії або утримання від дій [85. С. 240]. 2 сторінка
  5. " Об'єкт міжнародного договору "- матеріальні та нематеріальні блага, дії або утримання від дій [85. С. 240]. 3 сторінка
  6. " Об'єкт міжнародного договору "- матеріальні та нематеріальні блага, дії або утримання від дій [85. С. 240]. 4 сторінка
  7. " Об'єкт міжнародного договору "- матеріальні та нематеріальні блага, дії або утримання від дій [85. С. 240]. 5 сторінка

Підставою виникнення трудових правовідносин є різні юридичні факти, передбачені нормами трудового права. Найбільш поширеними юридичними фактами є трудові договори (контракти).
 Трудовий договір - угоду між роботодавцем і працівником, відповідно до якого роботодавець зобов'язується надати працівникові роботу за обумовленою трудової функції, забезпечити умови праці, передбачені цим Кодексом, законами та іншими нормативно-правовими актами, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, що містять норми трудового права, своєчасно і в повному обсязі виплачувати працівникові заробітну плату, а працівник зобов'язується особисто виконувати визначену цією угодою трудову функцію, дотримуватися які у організації правила внутрішнього трудового розпорядку. Сторонами трудового договору є роботодавець і працівник.
 За тривалістю дії трудові договори (контракти) класифікують так: 1) на невизначений термін; 2) на визначений строк не більше п'яти років (строковий трудовий договір), якщо інший термін не встановлено цим Кодексом та іншими федеральними законами.
 Підставами припинення трудового договору є: 1) угода сторін; 2) закінчення строку трудового договору, за деяким винятком випадків; 3) розірвання трудового договору з ініціативи працівника або роботодавця; 5) переведення працівника на його прохання або за його згодою на роботу до іншого роботодавця або перехід на виборну роботу (посаду); 6) відмова працівника від продовження роботи у зв'язку зі зміною власника майна організації, зміною підвідомчості (підпорядкованості) організації або її реорганізацією; 7) відмова працівника від продовження роботи у зв'язку зі зміною істотних умов трудового договору; 8) відмова працівника від переведення на іншу роботу внаслідок стану здоров'я відповідно до медичного висновку; 9) відмова працівника від переведення у зв'язку з переміщенням роботодавця в іншу місцевість; 10) обставини, які не залежать від волі сторін; 11) порушення встановлених цим Кодексом або іншим федеральним законом правил укладення трудового договору, якщо це порушення виключає можливість продовження роботи.Взаємні права і обов'язки подружжя, батьків і дітей. | Трудова дисципліна.

Основні повноваження прокурорів | Поняття цивільних правовідносин. | Правосуб'єктність юридичних осіб | Право власності. | Відповідальність за порушення зобов'язань. | Форма заповіту. | Спадкування за законом. | Спадкування за заповітом. | Іпи шлюбно-сімейних відносин | Адміністративні правопорушення і адміністративна відповідальність. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати