Головна

Спадкування за заповітом.

  1. Базові принципи ООП - інкапсуляція, поліморфізм і успадкування.
  2. Шлюбно-сімейні відносини і успадкування.
  3. Питання 1. Спадкування за законом. черговість спадкування
  4. Питання 3. Спадкування непрацездатними утриманцями. Право на обов'язкову частку у спадщині.
  5. Питання 3. Спадкування окремих видів майнових прав.
  6. Питання 33. спадкування за законом
  7. Питання 34. спадкування за заповітом

заповіт - Одностороння угода, розпорядження своїм майном на випадок смерті. Воно вступає в дію з моменту відкриття спадщини, коли вже немає в живих спадкодавця. Воно являє собою волевиявлення заповідача, яка безпосередньо пов'язана з його особистістю. Право заповідати майно є елементом правоздатності. Заповідач має право розпорядитися будь-яким своїм майном, у тому числі і тим, яке він придбає в майбутньому. Крім того, заповідач має право позбавити спадщини одного або декількох спадкоємців за законом.

Заповіт повинен бути укладений у письмовій формі і завірено нотаріусом. До нотаріально завіреним заповітів прирівнюються заповіти, складені громадянами, які перебувають в особливих умовах (медичний заклад, будинок для людей похилого віку, корабель далекого плавання, місця позбавлення волі, військова частина, експедиція) і завірені відповідною посадовою особою (головним або черговим лікарем, капітаном корабля, начальником експедиції , командиром частини і т. д.). Недотримання вимоги про посвідчення заповіту має наслідком його недійсність, проте в разі надзвичайних обставин, що несуть явну загрозу життю (згідно зі ст. 1129 Цивільного Кодексу) допускається складання заповіту в простій письмовій формі. При цьому під час підписання заповіту повинні бути присутні два свідки, а протягом місяця після зникнення загрозливих обставин такий заповіт має бути замінено на заповіт, складений відповідно до загальних правил.

Заповідач за принципом свободи заповіту має право скасувати або змінити (доповнити) складений ним заповіт в будь-який час після його скоєння і не зобов'язаний повідомляти будь-кому про це, а також вказувати причини його скасування / зміни. При цьому новий заповіт, навіть не містить явних вказівок про скасування попереднього, скасовує ті його положення, яким воно суперечить.

Спадкоємцями за заповітом можуть бути фізичні та юридичні особи, міжнародні організації т. Д.Спадкування за законом. | Іпи шлюбно-сімейних відносин

Загальна схема судової системи Російської Федерації | Напрямки діяльності прокуратури | структура прокуратури | Основні повноваження прокурорів | Поняття цивільних правовідносин. | Правосуб'єктність юридичних осіб | Право власності. | Відповідальність за порушення зобов'язань. | Форма заповіту. | Взаємні права і обов'язки подружжя, батьків і дітей. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати