На головну

Похідна функції, заданої параметрично

  1. Алгоритм знаходження СДНФ функції, заданої таблицею істинності.
  2. АЛУ МП. Призначення, функції, основні технічні характеристики.
  3. Аналіз непараметрических моделей колективного типу.
  4. Анотація, реферат: структура, функції, методика.
  5. Б13 В1 Валютний ринок: функції, суб'єкта відносин. Способи і напрямки котирувань валют.
  6. Банки, їх функції, процентна ставка. Валова і чистий прибуток банку. Норма банківського прибутку. Банківські резерви та ліквідність банків.
  7. Нескінченно великі і нескінченно малі функції, порівняння нескінченно малих, зв'язок між нескінченно малими і нескінченно великими функціями.

залежність функції y від аргументу x може здійснюватися за посередництвом третьої змінної t, Званої параметром:


 У цьому випадку говорять, що функція y від x задана параметрично. Параметричне завдання функції зручно тим, що воно дає загальну запис для прямого і зворотного функцій.
 Припустимо, що на деякому проміжку функції x = ? (t) и y = ? (t) мають похідні, причому ? '(t) ? 0. Крім того, для x = ? (t) існує зворотна функція x-1 = T (x) (похідна оберненої функції дорівнює зворотній величині похідної прямої функції).
 Тоді y (x) = ? (t (x)) - складна функція і її похідна:  . Похідну теж запишемо в параметричної формі:Похідна дорівнює тангенсу кута нахилу дотичної | Поняття похідних вищих порядків

Взаємне розташування прямої та площини | Сфера, еліпсоїд, циліндр. Конус 2 порядки | Гіпербалоіди, парабалоіди. лінійчаті поверхні | Межа функцій, геометричний сенс | Нескінченно малі і нескінченно великі функції | Основні теореми про границі | межа приватного | Порівняння нескінченно малих величин | Безперервні функції, точки розриву | Похідна, геометричний сенс. Рівняння дотичної і нормалі кривої. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати