Головна

Детермінанти злочинності, види зв'язків причин і умов

  1. Amp; 2. Перша російська революція 1905-1907 рр .: причини, хід і підсумки.
  2. Amp; 41. Скасування кріпосного права в Росії: причини, шляхи здійснення та наслідки.
  3. Amp; 44. «Холодна війна»: причини і сутність
  4. Amp; 6. Аграрна реформа П. А. Столипіна: причини, сутність і результати.
  5. Amp; 7. Прийняття християнства в Київській Русі: причини і наслідки.
  6. B12-дефіцитна анемія. Причини, морфологія.
  7. ER-діаграми. Класифікація зв'язків і сутностей.

Детермінантами злочинності (від лат. Determinare - «визначати») називаються комплекси соціальних явищ, спільна дія яких породжує злочинність. Вивчення детермінант злочинності є однією зі складових предмета кримінології.

Виділяють причини злочинності і її умови. Причини і умови злочинності діють спільно: причина породжує наслідок лише при наявності певних умов [1].

Більшість кримінологів вказує на виключно негативне соціальне зміст причин та умов злочинності [2], проте в інших роботах відзначається, що в процесі детермінації можуть брати участь у взаємодії з негативними також і позитивні суспільні явища (наприклад, лібералізація економіки в сукупності з прорахунками у плануванні заходів по боротьбі з економічною злочинністю) [3].

Всі види взаємозв'язку явищ прийнято називати детермінізмом. У цьому сенсі причинність розуміється як одна з різновидів детермінації. Сама по собі причинність не вичерпує всіх різновидів взаємозв'язку явищ природи і суспільства. До таких різновидів відносяться:

тимчасова зв'язок, що відображає дію явища або процесу за принципом "раніше - пізніше". Такий взаємозв'язок відрізняється різноманітністю. Так, злочинному дії як уже доконаний факт (слідству) передує ряд тимчасових етапів: виношування задуму, вибір об'єкта посягання, знарядь вчинення злочину, распреде-

лення ролей між співучасниками, прийняття рішення про початок злочинних дій;

зв'язок в просторі, що виражає розподіл злочинності на території, поширеність тих чи інших видів злочинності в залежності від соціальних, географічних, етнографічних та інших відмінностей в окремих регіонах країни;

зв'язок станів, що визначає опосередкування одного стану іншим. У кримінології це виражається в тому, що зі зміною стану окремих видів (категорій, груп) злочинів змінюються стан і структура всієї злочинності;

функціональний зв'язок, що виражає математичну залежність двох величин - незалежною змінною і функції. За зміною першої слід строго певна зміна другий;

кореляція - багатофакторна зв'язок в масових системах, при якій зміни в одному ряду факторів в бік зростання або зменшення викликають зміни в іншому ряду факторів. Кількісно кореляція виражається в показниках тісноти (від 0 до 1).Поняття причин і умов злочинності, привід злочину | Класифікація причин злочинності

Виктимологические ситуації, поняття, види | Виктимологические заходи профілактики | Кримінологічне прогнозування (екстраполірованіе), метод експертних оцінок | Поняття і структура особистості злочинця | Методи кримінологічного дослідження | Співвідношення соціального і біологічного в формуванні особистості злочинців | Типологія особистості злочинця за ступенем суспільної небезпечності | Типологія особистості злочинця за характером антигромадської спрямованості | Класифікація особистості злочинця | Механізм злочинної поведінки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати