Головна

Типологія особистості злочинця за характером антигромадської спрямованості

  1. II. Обов'язки особистості перед іншими людьми
  2. II. Структура конституційного статусу особистості.
  3. III. Принципи конституційного статусу особистості.
  4. III.2.5. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ І емоційно-Вольова СФЕРИ
  5. IX. За характером продажів.
  6. " Відлига ": реформи Хрущова в другій половині 50-х - початку 60-х років. Викриття культу особи Сталіна
  7. VI. ТИПОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ І ОСОБИСТІСНИЙ РОСТ

типологія злочинців- Узагальнена сукупність властивих всім або певної групи соціальних особливостей.

За глибиною і стійкості антисоціальної спрямованості, лежать в основі ціннісних орієнтацій, виділяють випадковий і криміногенний типи злочинців

ков.

Випадковий тип (випадкові злочинці) - Особа із загальною позитивною спрямованістю, яка вчинила злочин в результаті тимчасового прояви не свій жавної для нього активності антигромадських властивостей, викликаного сильним впливом на його свідомість і волю обставин зовнішнього світу.

криміногенні:

послідовно-криміногенний,

ситуативно-крімінагенний

ситуативний тип.

/. Послідовно-криміногенний підтип формується в мікросередовищі, де норми моралі і права систематично порушуються; злочин випливає зі звичного стилю поведінки і обумовлюється стійкими антигромадськими поглядами, соціальними установками й орієнтаціями суб'єкта.

2. Ситуативно-криміногенний підтип формується і діє в суперечливій мікросередовищі; злочин значною мірою зумовлено несприятливою з соц-економічної, моральної і правової точок зору ситуацією його вчинення (перебування в злочинному формуванні, конфлікти з іншими особами).

3. Ситуативний підтип: істотні дефекти механізму взаємодії соціального середовища і особистості в складній ситуаціїТипологія особистості злочинця за ступенем суспільної небезпечності | Класифікація особистості злочинця

Латентна злочинність, методи її обчислення | Латентна злочинність, поняття, її причини | Жертва, поняття, види жертв | Віктимна, поняття, види | Виктимологические ситуації, поняття, види | Виктимологические заходи профілактики | Кримінологічне прогнозування (екстраполірованіе), метод експертних оцінок | Поняття і структура особистості злочинця | Методи кримінологічного дослідження | Співвідношення соціального і біологічного в формуванні особистості злочинців |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати