Головна

Amp; 49. Особливості розвитку, капіталізму в Росії в другій половині XIX століття.

  1. Amp; 13. Монголо-татарська навала та її вплив на історію Росії.
  2. Amp; 21. Зовнішня політика Росії в першій половині XIX століття.
  3. Amp; 27. Реформи Петра I: початок модернізації Росії.
  4. Amp; 29. Внутрішня політика Катерини 2. Особливості освіченого абсолютизму в Росії.
  5. Amp; 31. Соціально-економічний розвиток Росії в першій половині XIX століття.
  6. Amp; 37. Суспільно-політ. руху в Росії в другій половині 19 століття.
  7. Amp; 41. Скасування кріпосного права в Росії: причини, шляхи здійснення та наслідки.

Таким чином, на підставі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки.

Скасування кріпосного права в 1861 році і буржуазні реформи 60-70-х років XIX століття сприяли розвитку капіталізму в економіці Росії, створивши при цьому цим необхідні економічні та соціальні передумови.

60-90-ті роки XIX століття - період швидкого розвитку капіталізму, який позначився на всіх сферах життя, суспільства. У Росії в цей час завершився промисловий переворот, який, на думку деяких дослідників в пореформені роки ще триває процес первісного нагромадження капіталу. Особливістю розвитку капіталізму в Росії є вкрай стислий період «вільної конкуренції», хронологічними рамками якого є скасування кріпосного права, з одного боку, і складання монополістичного капіталізму, з іншого.

В кінці XIX і на початку XX століття російський капіталізм слідом за американським і західноєвропейським входить у монополістичну стадію розвитку, який характеризується своєрідними економічними ознаками. Російський монополістичний капіталізм має спільні риси з монополістичним капіталізмом інших країн і притаманне тільки йому своєрідність. Проблема виникнення та особливості російського монополістичного капіталізму на рубежі століть, незважаючи на велику кількість робіт, є ще недостатньо дослідженою і невільною від міфів і штампів.

Одним з таких дискусійних питань є питання про співвідношення російської та іноземного капіталу в економіці Росії. Довгий час безроздільно панує аксіома про засилля іноземного капіталу в Росії піддається переконливій критиці.

У світлі сучасного стану російського суспільства надзвичайно важливим є питання про витоки російського підприємництва, яке переживало свій «золотий вік» у розглянутий період.

 Соціально-економічний розвиток СРСР у 70-х і першій половині 80-х рр XX століття. | Amp; 50. Зовнішня політика СРСР в 70-х початку 80-х років XX століття.

Amp; 36. Радянський тил в роки ВВВ. | Amp; 37. Суспільно-політ. руху в Росії в другій половині 19 століття. | Amp; 39. Рух декабристів. | Amp; 40. Підсумки та уроки Великої Вітчизняної війни. Роль СРСР у розгромі фашистської Німеччини. | Amp; 41. Скасування кріпосного права в Росії: причини, шляхи здійснення та наслідки. | Amp; 42. Політичний розвиток СРСР в 1946-1953гг. | Передумови реформ другої половини XIX століття. | Amp; 44. «Холодна війна»: причини і сутність | Зовнішня політика Росії в другій половині XIX століття. | Amp; 46. ??Розвиток СРСР в роки "відлиги". |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати