Головна

Amp; 29. Внутрішня політика Катерини 2. Особливості освіченого абсолютизму в Росії.

  1. Amp; 13. Монголо-татарська навала та її вплив на історію Росії.
  2. Amp; 17. Зовнішня і внутрішня політика Івана III: освіту Московського централізованої держави
  3. Amp; 19. Внутрішня політика Івана IV.
  4. Amp; 21. Зовнішня політика Росії в першій половині XIX століття.
  5. Amp; 27. Реформи Петра I: початок модернізації Росії.
  6. Amp; 35. Внутрішня політика Олександра I.

Губернська реформа 1775 Були прин. заходи щодо зміцнення двір. в центрі і на місцях. Був виданий док-т, опред. деят-ть місцевих орган. гос-го управління і суду.

7 листопада 1775 було прин. "Установа для управління губернії. Всеросійської імперії". Країн. ділився на губ. До кінця Екатерінс. царств. насчіт. 50 губ. На чолі губ. стояли губернії., підпорядкований. Імпро., а їхня влада була расшир. Столиця і кілька ін. Губ. подчин. генер.-губер.

При губ. створ. Губернські. правлінні, йому був підпорядкований губернії. прокурор. Фін. зан. Казенна палата на чолі з віце-губер.

Губер. ділилася на повіти 20-30 тис. душ чоловічої статі в кожному. Головний орган влади повіту став суд. У повіти були призначені повітові скарбники і уездн. землеміри.

Катерина 2 відокремила суд. орг. від виконає. Кожне стан отримало свій суд. приміщ. суд. Верхній земський суд в губернії, повітовий суд в повіт. Вищий судовий орган в країні стає Сенат, в губернські палати уголовн. і цивільних. суду.

Після губер. реформи переїсть. функ. все кол., позов. Иностр. кол., воєн. і Адміралтейські.

У 1775 р - ліквідація Запорізької Січі, а всі козаки переселені на Кубань.

21 квітня 1785 року - були изд. Жалував. грамоти двір. і містам.

У соотв. з "Грам. на права, вільна. і переважно-ва благород. рос. дворянства" воно звільнялося від зобов'язаний. служби, особисто. під., тілесним покаранням. Імен. повн. соб-ю приміщ., які мали право зав. соб. фабрик і заводів. "Грамота на права і вигоди герба Рос. Імперії" визна. права і зобов'язаний. гір. населення, місць. управління в гір. Всі городяни зап. в місто. обив. книгу і упоряд. "Градської т-во".

Міське населення ділиться на 6 розрядів, Жителі міста кожні 3 роки оберемо. орган самоврядування - Товариств. міську думу, міську голову і суддів.

У 60-70-і р 18 століття Катерина зробила спробу створ. закр. зі слів. уч. зав. Були відкриті воспит. будинки, Смольний інститут благор. дівиць, Комерційні училища в Москві, Преображенський кадетський корпус.

1782-1786 р - пол. поч. шкільні реформи. У повітах гір. установ - 2-х літні малі народні училища, в губернс. - 4-х літні глав. народ. училища.

 Amp; 28. Боротьба за владу в СРСР в 1920 роки. Встановлення єдиновладдя І. В. Сталіна. | Amp; 30. Радянсько-німецькі відносини в 1930-і роки: історія і сучасна оцінка.

Amp; 21. Зовнішня політика Росії в першій половині XIX століття. | Amp; 22. Колективізація сільського господарства та її наслідки. | Amp; 23. Росія в період руїни і воцаріння династії Романових. | Amp; 24. Корінний перелом у ході Великої Вітчизняної війни. | Передумови закріпачення селян | Основні етапи еволюції кріпосного права. | Другий етап. (Кінець ХУ1 в. - 1649 р). | В Росії | Індустріалізація в СРСР: джерела, основні етапи, значення, підсумки. | Amp; 27. Реформи Петра I: початок модернізації Росії. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати