На головну

Селянство та його роль у революції 40-х років ХІХ ст. на Західній Україні

  1. А. Міцкевич на Україні.
  2. Адміністративне судочинство в Україні.
  3. Адміністративний устрій та окупаційний режим в Україні під час війни 1941-1945 рр
  4. Виборчий процес в Україні
  5. Визначити вплив Лютневої революції 1917 року в Росії на розвиток державотворчого процесу в Україні.
  6. Визначте етапи та форми приватизації в Україні.
  7. Висвітлити зміни, що сталися в державному устрої Радянської України в умовах тоталітарного режиму 1930-х років.

У 1848-1849 рр. Європу охопила загальноєвропейська демократична революція. Вона була спрямована проти режиму реакції, який встановився після розгрому імперії Наполеона І, проти пережитків феодалізму. Важким тягарем на плечі селян лягали державні повинності, насамперед, рекрутчина. Неухильно погіршувалося їхнє правове становище. Поміщики втручалися у родинне життя підвладних, продавали і міняли їх, розлучаючи членів сімей, могли позбавити майна тощо. Більш незалежним було становище державних селян, які вважалися вільними і сплачували державі феодальну грошову ренту за користування землею Формою відкритої боротьби селянства проти феодально-кріпосницького гноблення була збройна боротьба, так званий рух опришків. Наприкінці ХVІІІ - у першій пол. ХІХ ст. він охопив Буковину, Закарпаття та гірські округи Східної Галичини. Озброєні повстанські загони нападали на поміщицькі маєтки, розправлялися з їх власниками, а відібране майно роздавали селянам. На початку 40-х років селянський рух у ряді місць переріс у повстання. У Північній Буковині найбільшим був селянський виступ під керівництвом Лук'яна Кобилиці в 1843-1844 р. Повсталі селяни 22 громад відмовились відробляти панщину та інші повинності, вимагали перевести їх у ранг державних, оголосили ліси і пасовища своєю власністю, ратували за відкриття українських шкіл. У березні 1844 р. це повстання за допомогою військ було придушено. У 1846 р. селянські виступи охопили Східну Галичину. Всього протягом першої половини ХІХ ст. на західноукраїнських землях відбулося більше 15 селянських заворушень, більшість з яких припинилося лише після втручання каральних загонів. Проте, незважаючи на поразку повстанців, ця боротьба розхитувала основи феодально-кріпосницької системи. Вона примусила монархічний уряд взяти на себе ініціативу врегулювання аграрних відносин на західноукраїнських землях. Революційні події 1848 р. дали поштовх подальшому піднесенню антифеодального руху. Селяни відмовлялися від виконання панщини та інших повинностей і вимагали скасування кріпосного права. Загроза масового селянського повстання змусила правлячі кола Австрії провести радикальні зміни в аграрних відносинах. Імператорським указом від 17 квітня 1848 р. оголошено звільнення селян від панщини та інших повинностей на користь дідичів у Галичині. З 1 липня 1848 р. дію указу поширено на Буковину. Згідно з ухвалою Угорського сейму (березень 1848 р.), підтвердженою імператорським указом (2 березня 1853 р.), стало вільним і селянство Закарпаття.Український національний рух в Західноукраїнських землях в першій половині ХІХ ст. | Реформи 60-70-х pp. XIX ст. в Україні

У чому є своєрідність соціально-економічного розвитку Київської Русі за правління Володимира Великого та Ярослава Мудрого? | Дайте характеристику політиці литовських князів на українських землях у ХІУ-ХУ ст. | Кревська унія: причини укладання, суть та наслідки. | Люблінська та Берестейська унії: причини укладання, суть та наслідки. | Переяславська угода | Наслідки | Лівобережні Іван Брюховецький Дем'ян Многогрішний | Адміністративно-територіальний устрій, економічне становище українських земель у першій половині ХІХ ст.. | Декабристський рух та масонство в Україні, характерні риси. | Наведіть приклади переслідування української мови царизмом у ХІХ ст. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати