На головну

Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт або послуг

  1. Common Language Runtime і ASP.NET. Проміжний мова. Виконання програми. Обробка процесів. Збірки. одночасність
  2. D - тригери, позначення на схемах, призначення входів, діаграма роботи.
  3. GAP-аналіз у розробці стратегії організації.
  4. I. ЗАВДАННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МАРША
  5. I. Характеристика основних напрямків комплексної системи роботи.
  6. I.2.3. Проект виробництва геодезичних робіт (ППГР).
  7. I.3. Геодезичні роботи.

Шкода, заподіяна життю, здоров'ю або майну громадянина або майну юридичної особи внаслідок конструктивних, рецептурних або інших недоліків товару, роботи або послуги, а також внаслідок недостовірної або недостатньої інформації про товар (роботу, послугу), підлягає відшкодуванню продавцем або виробником товару, особою, виконав роботу або надали послугу (виконавцем), незалежно від їхньої вини і від того, складався потерпілий з ними у договірних відносинах чи ні.

Правила, передбачені ст. 1 095 ГК РФ, застосовуються лише у випадках придбання товару (виконання роботи, надання послуги) в споживчих цілях, а не для використання у підприємницькій діяльності.

Шкода, заподіяна внаслідок недоліків товару, підлягає відшкодуванню за вибором потерпілого продавцем або виробником товару.

Шкода, заподіяна внаслідок недоліків роботи або послуги, підлягає відшкодуванню особою, які виконали роботу або надали послугу (виконавцем).

Шкода, заподіяна внаслідок ненадання повної чи достовірної інформації про товар (роботу, послугу), підлягає відшкодуванню продавцем або виробником товару або особою, що виконали роботу або надали послугу (ст. 1096 ЦК України).

Шкода, заподіяна внаслідок недоліків товару, роботи або послуги, підлягає відшкодуванню, якщо він виник протягом встановленого терміну придатності або терміну служби товару (роботи, послуги), а якщо термін придатності або термін служби не встановлено, протягом десяти років з дня виробництва товару (роботи, послуги).

За межами цих строків шкода підлягає відшкодуванню, якщо:

в порушення вимог закону термін придатності або термін служби не встановлено;

особа, якій був проданий товар, для якого була виконана робота або якому була надана послуга, не було попереджено про необхідні дії після закінчення терміну придатності або терміну служби і можливі наслідки в разі невиконання цих дій або йому не була надана повна і достовірна інформація про товар ( роботу, послугу). (Ст. +1097 ГК РФ).

Продавець або виготовлювач товару, виконавець роботи або послуги звільняється від відповідальності у разі, якщо доведе, що шкода виникла внаслідок непереборної сили або порушення споживачем встановлених правил користування товаром, результатами роботи, послуги або їх зберігання (ст. 1098 ЦК України).

 Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми і недієздатними особами. | Компенсація моральної шкоди

Договір комерційної концесії | Публічна обіцянка нагороди. | публічний конкурс | Проведення ігор і парі. | Зобов'язання із заподіяння шкоди. | Відповідальність за шкоду, заподіяну державними органами (і їх посадовими особами) | Відповідальність за заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки. | Відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина. | Зобов'язання внаслідок безпідставного збагачення. | Авторське право. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати