На головну

Фінансові баланси підприємства

  1. CNews: Які завдання дозволяє вирішувати ІТ промисловим підприємствам?
  2. D) установам і підприємствам кримінально-виконавчої системи, організаціям інвалідів
  3. III. Розробка базових конкурентних стратегій і стратегій зростання підприємства.
  4. IV. Особливості продажу товарів в підприємствах (відділах, секціях) самообслуговування
  5. IX. Контроль за роботою підприємства
  6. Opганизации праці в виробничо-господарській системі підприємства, її роль і забезпеченні конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкової економіки
  7. X11. Підприємства транспорту.

10.2.1. На який термін підприємством складається фінансовий план?

1) на квартал з помісячною і потижневої розбивкою;

 * 2) на рік з поквартальною розбивкою;

3) на місяць з потижневої розбивкою.

10.2.2. В якому розділі фінансового плану відображені витрати на розширення виробництва і вдосконалення його технології; капітальні вкладення, відрахування до фондів економічного стимулювання, витрати на придбання цінних паперів, відрахування в різні благодійні фонди і т.д.?

1) доходи і надходження коштів;

 * 2) витрати і відрахування засобів;

3) кредитні взаємини.

10.2.3. З яких розділів складається фінансовий план? (Вкажіть всі вірні відповіді)

 * 1) кредитні взаємини;

 * 2) витрати і відрахування засобів;

3) договірні відносини;

 * 4) доходи і надходження коштів.

10.2.4. З яких джерел утворюються доходи і надходження? (Вкажіть всі вірні відповіді)

 * 1) до доходів відносяться кошти, що надходять в порядку перерозподілу, в тому числі страхове відшкодування по котрі вступили до ризиків; фінансові ресурси, що надходять від концернів та інших галузевих структур; ресурси, які виступають на пайових засадах; дивіденди і відсотки з цінних паперів; бюджетні субсидії та інші види ресурсів;

 * 2) доходи поповнюються з ресурсів, що мобілізуються на фінансовому ринку;

3) доходи включають в себе позикові кошти;

 * 4) доходи включають в себе власні і прирівняні до них кошти.

10.2.5. Які причини виникнення нестачі оборотних коштів у підприємств? (Вкажіть всі вірні відповіді)

 * 1) несвоєчасні платежі за реалізовану продукцію;

 * 2) неможливість реалізувати продукцію;

 * 3) повільне перерахування банками оплати за продану продукцію;

 * 4) підвищення цін на матеріали, не компенсовані зростанням цін продукцію підприємств.До прямих податків відносяться | Сутність кредитних відносин, форми кредитів і принципи кредитування

Матеріальні витрати включають в себе | Методи економічного обґрунтування реальних інвестицій | Установіть відповідність між показниками | Назвіть фінансовий критерій оцінки інвестиційних проектів | Установіть відповідність між ринками та їх сутністю. | Ціноутворення на нову продукцію | У структуру оптової ціни підприємства входять | Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, розподіляється | Сутність податків і принципи оподаткування | Оподаткування фізичних осіб |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати