На головну

Питання 1. Капітал акціонерного товариства, склад класифікація ....

  1. Amp; 49. Особливості розвитку, капіталізму в Росії в другій половині XIX століття.
  2. Corpus Areopagiticum. Склад, значення для східного і західного богослов'я, проблема авторства. Поняття про божественне походження, про зло, про молитву.
  3. Cклоненіе складених числівників
  4. DFD -діаграмми (призначення, складові елементи, правила побудови).
  5. I. Складання протоколу про адміністративне правопорушення
  6. II Етап. Ранньо. Роль монопольних торговельних компаній XVII-XVIII ст.
  7. II. Порядок складання звіту

Капітал акціонерного товариства - ресурси, вкладені в справу акціонерного товариства і приносять йому корисний ефект (дохід). . а. о. включає власний капітал і позиковий капітал. У капіталі власному виділяють: капітал акціонерний, капітал додатковий, капітал резервний. У нього також входить частина нерозподіленого прибутку, що залишається в розпорядженні про-ва після виплати дивідендів і відсотків. Додатковий капітал складається з емісійного доходу і резервів переоцінки (різниці від переоцінки) матеріальних довгострокових активів.

Прибуток, що отримується акціонерним товариством, може використовуватися для формування його власного капіталу шляхом: капіталізації (направлення на розширення справи), відрахування частини прибутку в резервний і ін. Спец. фонди з метою формування резервного капіталу (який призначався для покриття втрат від операційної діяльності, погашення облігацій суспільства, викупу акцій товариства, а також для виплат дивідендів і відсотків по облігаціях у випадках, коли поточного прибутку виявляється для цього недостатньо).

АТ - це суспільство, КК якого розділений на визна. число акцій, учасники АТ не відповідають за його зобов'язаннями і не несуть фін. збитків в межах ст-ти, що належать їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями акціонерного товариства в межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

АТ - учасники якого м. Відчужувати акції без згоди ін. Акціонерів. Вищий орган - загальні збори акціонерів, избир-ет правління, кіт. розглядає звіти про деят-ти т-ва, встановлює розмір дивідендів і т. д. У зав-ти від числа і виду придбаних акцій акціонери мають різне кількість голосів. Ср-ва АТ м. Складатися не тільки від продажу акцій (собств. Капітал) і накопичення прибутку, але і за рахунок кредитів банку (позикові ср-ва) випуску облігацій. Тримач 51% акцій явл-ся власником контрольного пакета акцій і м. Диктувати свою волю всьому АТ. Насправді досить мати 20% акцій для майже повного контролю над АТ (в силу великого кол-ва власників акцій).

Дивідендна політика: заг. порядок виплати дивідендів і обмеження визначені в законі (ст. 42,43). рішення про виплату приймаються 1 раз в квартал, 1/2 року або рік (якщо немає ін. в Статуті). АТ створює резервний фонд 15% від розміру СК. Джерела дивідендів -ЧП, за привілейованими - спец. фонд. Проміжні дивіденди м. Не виплачуватися. Дивіденд. політика рішуче впливає на величину дивіденду, на зміну совок. бог-ва акціонерів, яка д. б. величина виплат.

Питання 2. Конвертованість валют. Умови і режими конвертованості. Конвертуються-ть вал. - Здатність резидентам і нерезидентів,. вільно, без огранич., обмінювати нац. вал. на іноз-ю і исп-ть іноз-ю валюту в угодах з реальними і фін. активами. Конвертованість нац. валюти - свободн. обмін її на валюти інших країн. Оборотність валюти м. Б. зовнішньої і внутрішньої. зовнішня оборотність озн. возм-ть вільного перекладу валют на рахунки ін. нерезидентів та вільної конверсії ср-в в даній валюті. Внутр. дає возм-ть для громадян країни осущ. платежі за кордоном і покупку ін. валюти без огранич-й. Соед-е зовнішньої і внутр. оборотності вал. явл. повною формою конвертується-ти валюти, кіт. означ. відсутність вал. поділяють внутрішню, зовнішню і повну конверт-ть. При внутрішньої обмежень, що дає возм-ть виробляємость своб. обмін нац. валюти на будь-які ін-е, вільне вивезення її за кордон у всіх операціях. Часткова конвертується-сть озн. сохр-е вал. обмежень як для суб'єктів, так і об'єктів та зон оборотності. Неконвертір-я валюта означає, що немає своб. ввезення та вивезення валюти, немає її своб. продажу і купівлі.

За классиф. Міжнар. валют. фонду валюта м. б. конвертованій по поточних операціях, за капітальними операціями та володіти повною конвертованість. Конвертуються-ть по поточних операціях передбачає відсутність огранич-й на платежі і трансферти по поточним міжнар-м операціями, пов'язаними з торг-й товарами, послугами, межгос-ми перекладами доходу і трансфертів. Конвертуються-ть за капітальними операціями предполаг. відсутність обмежень на платежі і трансферти по междунар. операціями, зв-м з руху. К-ла (прямі і портфельні інв-ції, фін. І тов. Кредити і т. П.). Повна конверт-ть означає відсутність к-либо вал. обмежень як по поточним, так і за капітальними операціями.

При зовнішньої конвертується-сти повна свобода обміну валюти даної країни для платежів і розрахунків із закордоном надається тільки іноземцям (нерезів-там), тоді як громадяни і юр особи - рез-ти цього гос-ва тієї свободою не володіють. При повній конверт-сти валюти вал. обмеження відсутні при проведенні вал. операцій як рез-тами країни так і нерезидентів,-тами.Питання 3. Види, методи, програми податкових перевірок, порядок оформлення їх результатів. | Питання 3. Стадії і методи НП на підприємстві.

Питання 3. Податок на додану вартість: економічна сутність, діючий механізм справляння в РФ і його вдосконалення. | Квиток 3. Питання 1. Джерела фінансування інвестицій на підприємствах. Амортизаційна політика в сучасних умовах. | Питання 3. Порядок справляння непрямих податків при здійсненні Е-І операцій. Принцип країни призначення товарів. | експорт | Джерела фінансування інвестицій на підприємствах. Амортизаційна політика в сучасних умовах. | Питання 3. Організація роботи податкових органів в РФ. Напрямки вдосконалення готівка. Адміністрування. | Квиток 5. | Питання 3. Податковий облік в системі оподаткування. | Питання 1. Ієрархія цілей грошово-кредитної політики. | Питання 2. Принципи організації операцій зі страхування життя. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати