На головну

Вищий Державна Рада Союзної держави

  1. Amp; 12. Жовтневе збройне повстання 1917 року і перші декрети Радянської влади.
  2. Amp; 17. Зовнішня і внутрішня політика Івана III: освіту Московського централізованої держави
  3. Amp; 30. Радянсько-німецькі відносини в 1930-і роки: історія і сучасна оцінка.
  4. Amp; 36. Радянський тил в роки ВВВ.
  5. Amp; 60. Зовнішня політика радянської держави в 1921-1940 рр.
  6. I етап: Підйом промисловості в Німецьких державах і відсталість сільського господарства.
  7. II Дума. Державний переворот

Вирішує найважливіші питання розвитку Союзної держави:

· Розглядає питання, що зачіпають права і свободи громадян Союзної держави;

· Утворює в межах своєї компетенції органи Союзної держави, забезпечує їх взаємодію, визначає місцезнаходження та умови перебування;

· Затверджує бюджет Союзної держави, розглянутий Парламентським Зборами Союзної держави;

· Приймає нормативні правові акти Союзної держави і стверджує міжнародні договори Союзної держави, розглянуті Парламентським Зборами Союзної держави;

· Забезпечує взаємодію органів Союзної держави з органами державної влади держав - учасниць Союзної держави;

· Приймає рішення з питань забезпечення безпеки держав - учасниць Союзної держави, їх колективного захисту від посягань ззовні, охорони кордонів Союзної держави, військового будівництва, боротьби зі злочинністю;

· Не рідше одного разу на рік заслуховує звіт Виконавчого Комітету Союзної держави про реалізацію прийнятих органами Союзної держави рішень, в тому числі про виконання бюджету Союзної держави.

Головою Вищої Державної Ради є один із глав держав-учасників на основі ротації якщо вони не домовилися про інше. Єдиним в історії Головою Вищої Державної Ради на даний момент є Президент Республіки Білорусь А. Г. Лукашенко, який обіймає цю посаду з 2000.

Парламентська Збори Союзу є представницьким органом Союзу і вирішує питання розвитку нормативно-правової бази інтеграції держав - членів Альянсу в політичній, правовій, економічній, соціальній, гуманітарній та інших областях;

· Приймає нормативні правові акти, що мають статус законодавчої рекомендації Союзу, що підлягають першочерговому розгляду і прийняття в установленому порядку парламентами держав-членів Альянсу з метою уніфікації їхнього законодавства;

· Вносить пропозиції з питань розвитку нормативно-правової бази Союзу до Вищої Ради Союзу і в органи держав - учасниць Союзу, які мають право законодавчої ініціативи;

· Сприяє уніфікації законодавства держав - членів Альянсу;

· Забезпечує взаємодію парламентів держав - членів Альянсу з питань, що становлять взаємний інтерес;

· Заслуховує інформацію про діяльність Виконавчого Комітету Союзу;

· Розглядає проект бюджету Союзу;

· Здійснює контрольні функції в межах, встановлених Статутом Союзу;

· Заслуховує послання Вищої Ради Союзу про основні напрямки розвитку Союзу;

· Розглядає міжнародні договори, укладені від імені Союзу;

· Сприяє обміну правовою інформацією, бере участь у створенні єдиної інформаційно-правової системи Союзу;

· Укладає угоди про співпрацю з парламентами іноземних держав і міжнародними парламентськими організаціями;

· Здійснює інші повноваження відповідно до Статуту Союзу.

Парламентська Збори Союзу складається з депутацій, делегованих відповідно Федеральними Зборами Російської Федерації і Національними Зборами Республіки Білорусь. Кожна парламентська депутація включає рівне число представників: по 36 від держави - учасниці Союзу. Делегування представників до складу Парламентських Зборів Союзу, а також їх відкликання здійснюються парламентами держав - членів Альянсу відповідно до їх регламентами. Термін дії і порядок припинення повноважень депутацій визначаються відповідним парламентом самостійно.

Постійний Комітет Союзної держави є постійно діючим виконавчим органом Союзу.

Державний секретар Союзної держави і його заступники призначаються на посаду і звільняються з посади Вищою Державною Радою.

Постійний Комітет Союзної держави формується Вищим Державною Радою. За взаємною домовленістю держав-учасників встановлюється співвідношення членів Постійного Комітету від кожної держави-учасниці. При цьому не допускається, щоб більше 2/3 членів Постійного Комітету були громадянами однієї держави. Персональний склад представників держав - учасників до Постійного Комітету Союзної держави затверджується головою відповідної держави.

Функції та повноваження Постійного Комітету Союзної держави, а також порядок його діяльності визначаються положенням про нього, що затверджується Вищим Державною Радою.

Союзний уряд: Рада Міністрів є виконавчим органом Союзної держави. У нього входять Голова Ради Міністрів союзної держави, глави урядів Білорусі та Росії, міністри закордонних справ, економіки та фінансів держав-учасників, керівники основних галузевих і функціональних органів управління Союзної держави, Державний секретар союзної держави.

Голова Ради Міністрів СГ призначається Вищим Державною Радою Союзної держави. Їм може бути глава уряду однієї з держав-учасників на ротаційній основі.

Рада Міністрів відповідно до своєї компетенції, визначеної цим Договором та рішеннями Вищої Державної Ради:

· Розробляє основні напрямки спільної політики з питань розвитку Союзної держави і вносить їх до Вищого Державна Рада для розгляду;

· Вносить до Парламенту Союзної держави проекти союзних законів і Основ законодавства;

· Забезпечує контроль за виконанням положень Союзного Договору, актів Союзної держави і при необхідності вносить мотивовані подання державам-учасницям у разі невиконання зобов'язань, що випливають з них;

· Розробляє і вносить до Парламенту Союзної держави проект бюджету Союзної держави, забезпечує виконання бюджету, представляє Парламенту річні і піврічні звіти про виконання бюджету;

· Забезпечує створення і розвиток єдиного економічного простору, проведення єдиної фінансової, податкової, кредитної, грошової, валютної, цінової та торговельної політики;

· Сприяє проведенню узгодженої політики держав-учасниць в міжнародних справах, в сфері оборони, безпеки, забезпечення законності, прав і свобод громадян, забезпечення громадського порядку та боротьби зі злочинністю, а також в галузі культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення та охорони довкілля;Російсько-білоруські відносини. Союзна держава. | ЄврАзЕС, Митний союз

Роль Японії в АТР. Російсько-японські відносини в 1991-2011 рр | МО на пост-радянському просторі: основні етапи розвитку | Наркотики, работоргівля, зброя | Організація Договору про Колективну Безпеку | Південна Осетія | Абхазія | Нагірний Карабах | Придністров'я 1991-2 | таджицький конфлікт | позиція Росії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати