Головна

теорема Ляпунова

  1. Б) (II теорема еренфеста).
  2. КВИТОК # 19 Мінори матриці: застосування до дослідження залежності рядків і стовпців: теорема про ранзі матриці. Умови вирожденність матриць
  3. Квиток №11 (Теорема про інтегрованості в кінцевому вигляді дрібно-раціональної ф-ії)
  4. БІЛЕТ№7 Теорема про проектування прямого кута
  5. Бокс 3.4. Теорема Модільяні-Міллера
  6. Булеві функції. Повнота і замкнутість. Теорема Поста про повноту.
  7. Вектор електричного зміщення. Теорема Остроградського-Гаусса для електричного поля в діелектрику.

Сума незалежних випадкових величин  має розподіл, яке з ростом n наближається до нормального, якщо виконуються умови: 1)  існую кінцеві и  2) жодна з випадкових величин за своїми значеннями не відрізняється від інших (т. Е.  різко не відрізняються один від одного).

Має велике практичне значення. Експериментальним чином доведено, що вже при n> 10 суму незалежних випадкових величин  можна розглядати як нормально розподілену випадкову величину.

Формулювання теореми Ляпунова для дискретної випадкової величини:

 , де  - Значення випадкової величини x (при n незалежних випробуваннях).

Якщо випадкова величина x має кінцеве и  , То розподіл середнього арифметичного  обчисленого по спостерігався значенням випадкової величини x, Проведених в однакових умовах при  наближається до нормального.

и ,

 , де ,

 - Функція Лапласа.Центральна гранична теорема. | Локальна теорема Муавра-Лапласа.

Початкові центральні моменти для дискретних і безперервних випадкових величин. | Коефіцієнти асиметрії та ексцесу. | Функції від дискретних і безперервних випадкових величин. | Багатовимірна випадкова величина і її функція розподілу. | Незалежні випадкові величини. | Коваріація, властивості ковариации. | Кореляція, властивості кореляції. | Регресія. Лінійна регресія. | теорема Чебишева | Закон великих чисел (теорема). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати