Головна

Коваріація, властивості ковариации.

  1. I.1. Образотворчі властивості фронтальної проекції двох-пірамідної системи Хеопса-Голоду
  2. I.5. Образотворчі властивості двухкартінного комплексного креслення двухпірамідной системи Хеопса-Голоду
  3. II. Системи збудження СД і їх основні властивості
  4. P-n перехід, його властивості, види пробоїв
  5. Pn-перехід і його властивості.
  6. Rigid Body Properties - властивості жорсткого тіла
  7. V естетичні властивості

нехай  - Випадкова величина, тоді  називається центрованої випадкової величиною.

нехай  - Двовимірна випадкова величина, тоді ковариацию випадкової величини  називається математичне сподівання добутку випадкових величин и  (Зосереджених випадкових величин). позначення:

властивості ковариации:

1.

2. нехай  - Незалежні випадкові величини, тоді

 , Тому що  - незалежні

3.

нехай  - Випадкова величина, нехай  - випадкова величина.

розглянемо функцію:  - Парабола, гілки вгору, тому що

Нерівність матиме рішення прі не позитивному дискримінант:

4. якщо  лінійно залежні, тобто

якщо  , то

якщо  , то

5.

6. нехай  - Двовимірна випадкова величина.Незалежні випадкові величини. | Кореляція, властивості кореляції.

схема Бернуллі | поліноміальна схема | Дискретна випадкова величина | Пуассоновским розподіл, теорема Пуассона. | Математичне сподівання для дискретних і безперервних випадкових величин. | Дисперсія для дискретних і безперервних випадкових величин. | Початкові центральні моменти для дискретних і безперервних випадкових величин. | Коефіцієнти асиметрії та ексцесу. | Функції від дискретних і безперервних випадкових величин. | Багатовимірна випадкова величина і її функція розподілу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати