Головна

Багатовимірна випадкова величина і її функція розподілу.

  1. II. Статечна функція збуту
  2. Microsoft Word?а ендірілген есептеу функціялари
  3. U - функція деякої змінної x
  4. А - амплітуда коливань (величина найбільшого відхилення системи від положення рівноваги); w0 - кругова (циклічна) частота.
  5. А) - величина зниження витрат на обробку інформації
  6. А. Функція заощаджень
  7. Абсолютна величина числа

Нехай на деякому імовірнісному просторі  задано n випадкових величин:  , Тоді сукупність  будемо назвати n-мірної випадкової величиною або n-мірним випадковим вектором.

Спільної функцією розподілу випадкової величини  будемо називати ймовірність, що складається в появі зразу n подій:  , ТобтоФункції від дискретних і безперервних випадкових величин. | Незалежні випадкові величини.

Геометрична ймовірність. | Формула повної ймовірності | схема Бернуллі | поліноміальна схема | Дискретна випадкова величина | Пуассоновским розподіл, теорема Пуассона. | Математичне сподівання для дискретних і безперервних випадкових величин. | Дисперсія для дискретних і безперервних випадкових величин. | Початкові центральні моменти для дискретних і безперервних випадкових величин. | Коефіцієнти асиметрії та ексцесу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати