На головну

Договір побутового підряду

  1. I. Порядок укладення трудового договору
  2. O інші умови, які рекламодавець і рекламне агентство вважають за необхідне передбачити в договорі;
  3. Quot; Об'єкт міжнародного договору "- матеріальні та нематеріальні блага, дії або утримання від дій [85. С. 240]. 1 сторінка
  4. Quot; Об'єкт міжнародного договору "- матеріальні та нематеріальні блага, дії або утримання від дій [85. С. 240]. 2 сторінка
  5. Quot; Об'єкт міжнародного договору "- матеріальні та нематеріальні блага, дії або утримання від дій [85. С. 240]. 3 сторінка
  6. Quot; Об'єкт міжнародного договору "- матеріальні та нематеріальні блага, дії або утримання від дій [85. С. 240]. 4 сторінка
  7. Quot; Об'єкт міжнародного договору "- матеріальні та нематеріальні блага, дії або утримання від дій [85. С. 240]. 5 сторінка

Договір побутового підряду - це такий вид договору підряду, в якому одна сторона (підрядник), який здійснює відповідну підприємницьку діяльність у сфері надання побутових послуг, зобов'язується виконати за завданням фізичної особи (замовника) певну роботу, призначену для задоволення побутових або інших особистих потреб замовника, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу (п. 1 ст. 730 ГКРФ).

Відмінні ознаки договору побутового підряду:

1. Суб'єктний склад. На стороні підрядника виступає особа, яка здійснює відповідну підприємницьку діяльність з виконання робіт, як правило, комерційна організація або індивідуальний підприємець. Замовником за таким договором може бути тільки громадянин.

2. Предмет договору - робота призначається для задоволення побутових або інших особистих потреб замовника. Дані відносини повністю підпадають під дію законодавства про захист прав споживачів.

Договір побутового підряду є публічним договором (п. 2 ст. 730 ЦК України), до нього застосовуються правила ст. 426 ГК РФ. Він складається в письмовій формі у вигляді квитанції або іншого документа. Договір побутового підряду може також оформлятися шляхом видачі касового чека, квитка і т.п., якщо робота виконується в присутності споживача.

Форма договору побутового підряду не містить спеціальних правил оформлення, що передбачає можливість його укладення і в усній і в письмовій формахСуб'єкти і об'єкти суміжних прав | Б37. 1. Співвідношення понять шкоду збиток, збитки.

Секрет виробництва (ноу-хау) і права на нього. | Договір комерційної концесії (франчайзингу). | Б33. 1. Цивільно правові способи захисту цивільних прав. | Скасування, зміна і виконання заповіту. | Договір контрактації. Договір енергопостачання. | Б34. 1. Заходи оперативного впливу на порушника цивільних прав. | Б35. 1. Цивільно-правова відповідальність: поняття види. | Право господарського відання і право оперативного управління. | Припинення зобов'язань. | Б 36. 1. Умови застосування цивільно-правової відповідальності. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати