На головну

Спец заходи.

  1. Автоколебания, блок-схеми, приклади.
  2. Адміністративно-запобіжні заходи.
  3. Адміністративно-запобіжні заходи.
  4. Адміністративно-запобіжні заходи.
  5. Адміністративно-запобіжні заходи.
  6. Алгоритм. Види алгоритмів. Приклади.
  7. Алгоритм. Основні принципи складання алгоритмів. Приклади.

Стаття 18. Право на застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї

1. Співробітник поліції має право на застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї особисто або у складі підрозділу (групи) у випадках і порядку, передбачених федеральними конституційними законами, цим Законом та іншими федеральними законами.

4. Співробітник поліції зобов'язаний проходити спеціальну підготовку, а також періодичну перевірку на професійну придатність до дій в умовах, пов'язаних із застосуванням фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї.

6. Право на застосування світлових і акустичних спеціальних засобів, а також засобів руйнації перепон має співробітник поліції, який отримав в установленому порядку відповідний допуск.

9. Співробітник поліції не несе відповідальність за шкоду, заподіяну громадянам та організаціям при застосуванні фізичної сили, спеціальних засобів або вогнепальної зброї, якщо застосування фізичної сили, спеціальних засобів або вогнепальної зброї здійснювалося з підстав і в порядку, які встановлені федеральними конституційними законами, цим законом та іншими федеральними законами.

Стаття 19. Порядок застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї

1. Співробітник поліції перед застосуванням фізичної сили, спеціальних засобів або вогнепальної зброї зобов'язаний повідомити особам, щодо яких передбачається застосування фізичної сили, спеціальних засобів або вогнепальної зброї, про те, що він є співробітником поліції, попередити їх про свій намір і надати їм можливість і час для виконання законних вимог співробітника поліції.

2. Співробітник поліції має право не попереджати про свій намір застосувати фізичну силу, спеціальні засоби або вогнепальну зброю, якщо зволікання в їх застосуванні створює безпосередню загрозу життю і здоров'ю громадянина або співробітника поліції або може спричинити інші тяжкі наслідки.

3. Співробітник поліції при застосуванні фізичної сили, спеціальних засобів або вогнепальної зброї діє з урахуванням створеної обстановки, характеру і ступеня небезпеки дій осіб, щодо яких застосовуються фізична сила, спеціальні засоби або вогнепальну зброю, характеру і сили що чиниться ними опору. При цьому співробітник поліції повинен прагнути до мінімізації будь-якого збитку.

4. Співробітник поліції зобов'язаний надати громадянину, який отримав тілесні ушкодження внаслідок застосування фізичної сили, спеціальних засобів або вогнепальної зброї, першу допомогу, а також вжити заходів з надання йому медичної допомоги в можливо короткий термін.

5. Про заподіянні громадянину тілесних ушкоджень в результаті застосування співробітником поліції фізичної сили, спеціальних засобів або вогнепальної зброї поліція в якнайкоротший термін, але не більше 24 годин повідомляє близьких родичів або близьких осіб громадянина.

6. Про кожний випадок заподіяння громадянину поранення або настання його смерті в результаті застосування співробітником поліції фізичної сили, спеціальних засобів або вогнепальної зброї повідомляється прокурор протягом 24 годин.

7. Співробітник поліції зобов'язаний по можливості зберегти без зміни місце скоєння злочину, адміністративного правопорушення, місце події, якщо в результаті застосування ним фізичної сили, спеціальних засобів або вогнепальної зброї громадянину заподіяно поранення або настала його смерть.

8. Про кожний випадок застосування фізичної сили, в результаті якої заподіяна шкода здоров'ю громадянина чи завдані матеріальні збитки громадянинові або організації, а також про кожний випадок застосування спеціальних засобів або вогнепальної зброї співробітник поліції зобов'язаний повідомити безпосередньому начальникові або керівникові найближчого територіального органу або підрозділу поліції і протягом 24 годин з моменту їх застосування уявити відповідний рапорт.

9. У складі підрозділу (групи) співробітник поліції застосовує фізичну силу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю згідно з федеральним законом, керуючись наказами та розпорядженнями керівника цього підрозділу (групи).

Стаття 20. Застосування фізичної сили

1. Співробітник поліції має право особисто або у складі підрозділу (групи) застосовувати фізичну силу, в тому числі бойові прийоми боротьби, якщо несилові способи не забезпечують виконання покладених на поліцію обов'язків, в наступних випадках:

1) для припинення злочинів та адміністративних правопорушень;

2) для доставлення в службове приміщення територіального органу або підрозділу поліції, в приміщення муніципального органу, в інше службове приміщення осіб, які вчинили злочини і адміністративні правопорушення, і затримання цих осіб;

3) для подолання протидії законним вимогам співробітника поліції.

2. Співробітник поліції має право застосовувати фізичну силу у всіх випадках, коли цим Законом дозволено застосування спеціальних засобів або вогнепальної зброї.

Стаття 21. Застосування спеціальних засобів

1. Співробітник поліції має право особисто або у складі підрозділу (групи) застосовувати спеціальні засоби в наступних випадках:

1) для відбиття нападу на громадянина або співробітника поліції;

2) для припинення злочину або адміністративного правопорушення;

3) для припинення опору, що чиниться співробітнику поліції;

4) для затримання особи, захопленого при вчиненні злочину і намагається сховатися;

5) для затримання особи, якщо ця особа може чинити збройний опір;

6) для доставляння в поліцію, конвоювання і охорони затриманих осіб, осіб, взятих під варту, підданих адміністративному покаранню у вигляді адміністративного арешту, а також з метою припинення спроби втечі, в разі надання особою опору співробітникові поліції, заподіяння шкоди оточуючим або собі;

7) для звільнення насильно утримуваних осіб, захоплених будівель, приміщень, споруд, транспортних засобів та земельних ділянок;

8) для припинення масових заворушень та інших протиправних дій, що порушують рух транспорту, роботу засобів зв'язку і організацій;

9) для зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав вимогу співробітника поліції про зупинку;

10) для виявлення осіб, які вчиняють або вчинили злочини або адміністративні правопорушення;

11) для захисту охоронюваних об'єктів, блокування руху груп громадян, що здійснюють протиправні дії.

2. Співробітник поліції має право застосовувати наступні спеціальні засоби:

1) палиці спеціальні - у випадках, передбачених пунктами 1 - 5, 7, 8 і 11 частини 1 цієї статті;

2) спеціальні газові кошти - у випадках, передбачених пунктами 1 - 5, 7 і 8 частини 1 цієї статті;

3) кошти обмеження рухливості - у випадках, передбачених пунктами 3, 4 і 6 частини 1 цієї статті. При відсутності коштів обмеження рухливості співробітник поліції має право використовувати підручні засоби зв'язування;

4) спеціальні фарбують та марковані засоби - у випадках, передбачених пунктами 10 і 11 частини 1 цієї статті;

5) електрошокові пристрої - у випадках, передбачених пунктами 1 - 5, 7 і 8 частини 1 цієї статті;

6) светошоковие пристрою - у випадках, передбачених пунктами 1 - 5, 7 і 8 частини 1 цієї статті;

7) службових тварин - у випадках, передбачених пунктами 1 - 7, 10 і 11 частини 1 цієї статті;

8) світлові і акустичні спеціальні засоби - у випадках, передбачених пунктами 5, 7, 8 і 11 частини 1 цієї статті;

9) кошти примусової зупинки транспорту - у випадках, передбачених пунктами 9 і 11 частини 1 цієї статті;

10) кошти сковування руху - у випадках, передбачених пунктами 1 - 5 частини 1 цієї статті;

11) водомети - у випадках, передбачених пунктами 7, 8 і 11 частини 1 цієї статті;

12) бронемашини - в випадках, передбачених пунктами 5, 7, 8 і 11 частини 1 цієї статті;

13) засоби захисту охоронюваних об'єктів (територій), блокування руху груп громадян, що здійснюють протиправні дії, - у випадках, передбачених пунктом 11 частини 1 цієї статті;

14) кошти руйнації перепон - у випадках, передбачених пунктами 5 і 7 частини 1 цієї статті.

3. Співробітник поліції має право застосовувати спеціальні засоби в усіх випадках, коли цим Законом дозволено застосування вогнепальної зброї.

Стаття 22. Заборони та обмеження, пов'язані із застосуванням спеціальних засобів

1. Співробітнику поліції забороняється застосовувати спеціальні засоби:

1) по відношенню до жінок з видимими ознаками вагітності, осіб з явними ознаками інвалідності та малолітніх осіб, за винятком випадків надання зазначеними особами збройного опору, скоєння групового чи іншого нападу, що загрожує життю і здоров'ю громадян або працівника поліції;

2) при припиненні незаконних зборів, мітингів, демонстрацій, ходів і пікетувань ненасильницького характеру, які не порушують громадський порядок, роботу транспорту, засобів зв'язку і організацій.

2. Спеціальні засоби застосовуються з урахуванням таких обмежень:

1) не допускається нанесення людині ударів палицею спеціальної по голові, шиї, ключичній області, животу, статевих органів, в область проекції серця;

2) не допускається застосування водометів при температурі повітря нижче нуля градусів Цельсія;

3) не допускається застосування засобів примусової зупинки транспорту щодо транспортних засобів, призначених для перевезення пасажирів (за наявності пасажирів), транспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, а також щодо мотоциклів, мотоколясок, моторолерів і мопедів; на гірських дорогах або ділянках доріг з обмеженою видимістю; на залізничних переїздах, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях;

4) установка спеціальних фарбувальних засобів на об'єкті здійснюється за згодою власника об'єкта або уповноваженої ним особи, при цьому співробітником поліції вживаються заходи, що виключають застосування зазначених засобів проти випадкових осіб.

3. Застосування водометів і бронемашин здійснюється за рішенням керівника територіального органу з наступним повідомленням прокурора протягом 24 годин.

4. Інші обмеження, пов'язані із застосуванням співробітником поліції спеціальних засобів, можуть бути встановлені федеральним органом виконавчої влади в сфері внутрішніх справ.

5. Допускається відступ від заборон і обмежень, встановлених частинами 1 і 2 цієї статті, якщо спеціальні засоби застосовуються з підстав, передбачених частиною 1 статті 23 цього Закону.

Стаття 23. Застосування вогнепальної зброї

1. Співробітник поліції має право особисто або у складі підрозділу (групи) застосовувати вогнепальну зброю в наступних випадках:

1) для захисту іншої особи або себе від посягання, якщо це посягання з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я;

2) для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю, транспортним засобом поліції, спеціальної та бойовою технікою, що перебувають на озброєнні (забезпеченні) поліції;

3) для звільнення заручників;

4) для затримання особи, захопленого при вчиненні діяння, яке містить ознаки тяжкого або особливо тяжкого злочину проти життя, здоров'я або власності, і намагається сховатися, якщо іншими засобами затримати цю особу не представляється можливим;

5) для затримання особи, яка надає збройний опір, а також особи, що відмовляється виконати законну вимогу про здачу знаходяться при ньому зброї, боєприпасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв, отруйних або радіоактивних речовин;

6) для відбиття групового або збройного нападу на будівлі, приміщення, споруди та інші об'єкти державних і муніципальних органів, громадських об'єднань, організацій і громадян;

7) для припинення втечі з місць утримання під вартою підозрюваних і звинувачених у вчиненні злочинів або втечі з-під конвою осіб, затриманих за підозрою в скоєнні злочину, осіб, щодо яких застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, осіб, засуджених до позбавлення волі, а також для припинення спроби насильницького звільнення зазначених осіб.

2. Збройним опором і збройним нападом, зазначеними в пунктах 5 і 6 частини 1 цієї статті, визнаються опір і напад, що здійснюються з використанням зброї будь-якого виду, або предметів, конструктивно схожих зі справжньою зброєю і зовні не відрізняються від нього, або предметів, речовин і механізмів, за допомогою яких можуть бути завдані тяжка шкода здоров'ю або смерть.

3. Співробітник поліції також має право застосовувати вогнепальну зброю:

1) для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо яка керує ним особа відмовляється виконати неодноразові вимоги співробітника поліції про зупинку і намагається сховатися, створюючи загрозу життю і здоров'ю громадян;

2) для знешкодження тварини, що загрожує життю і здоров'ю громадян та (або) співробітника поліції;

3) для руйнування замикаючих пристроїв, елементів і конструкцій, що перешкоджають проникненню в житлові та інші приміщення з підстав, передбачених статтею 15 цього Закону;

4) для виробництва попереджувального пострілу, подачі сигналу тривоги або виклику допомоги шляхом здійснення пострілу вгору або в іншому безпечному напрямку.

4. Співробітник поліції має право застосовувати службову вогнепальну зброю обмеженого поразки у всіх випадках, передбачених частинами 1 і 3 цієї статті, а також у випадках, передбачених пунктами 3, 4, 7 і 8 частини 1 статті 21 цього Закону.

5. Забороняється застосовувати вогнепальну зброю з виробництвом пострілу на ураження по відношенню до жінок, осіб з явними ознаками інвалідності, неповнолітніх, коли їх вік очевидний або відомий співробітникові поліції, за винятком випадків надання зазначеними особами збройного опору, скоєння збройного або групового нападу, що загрожує життю і здоров'ю громадян або співробітника поліції.

6. Співробітник поліції не має права застосовувати вогнепальну зброю при значному скупченні громадян, якщо в результаті його застосування можуть постраждати випадкові особи.

Стаття 24. Гарантії особистої безпеки озброєного працівника поліції

1. Співробітник поліції має право оголити вогнепальну зброю і привести його в готовність, якщо в такій обстановці можуть виникнути підстави для його застосування, передбачені статтею 23 цього Закону.

2. При спробі особи, що затримується співробітником поліції з оголеним вогнепальною зброєю, наблизитися до співробітнику поліції, скоротивши при цьому зазначений ним відстань, чи доторкнутись до його вогнепальної зброї співробітник поліції має право застосувати вогнепальну зброю згідно з пунктами 1 і 2 частини 1 статті 23 цього закону.

 Види заходів адміністративного примусу | парламентський контроль

Поняття і значення адміністративних процедур. | Рішення, які приймаються в рамках процедури. | V спец органи прокуратура | Скасування актів ФОІВ | Питання №51. Загальна характеристика КоАП РФ. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати