Головна

Різновиди дозвілля і дозвіллєвої діяльності.

  1. I. Право на вільне здійснення економічної діяльності.
  2. Акції. Особливості емісії та обігу. Різновиди акцій.
  3. Альні зміни являють собою операційний ризик їх діяльності.
  4. Аналіз і оцінка результативності виробничо-господарської, фінансової та інвестиційної діяльності. 57 питання в зразковому переліку від Юлі Рощиною
  5. Аналіз обсягів інвестиційної діяльності.
  6. Аналіз зобов'язань комерційного банку методом структурної динаміки. Вплив структури зобов'язань банку на результати його діяльності.
  7. Аналіз виробничих економічних результатів діяльності.

Різновиди дозвільної діяльності: відпочинок, розваги, свято, самоосвіта, громадська діяльність, споживання культурних цінностей, заняття спортом, туризм та подорожі, спілкування з людьми, спілкування з природою, пасивний відпочинок, творчість.

Відпочинок знімає втому і напруга, служить для відновлення життєвих сил і душевної рівноваги. Він може бути пасивним або включати різні рівні і ступінь активності.

Розвага як досуговая діяльність має компенсаційний характер, виконує роль психологічної розрядки, емоційного розвантаження, забезпечує людині зміну вражень.

Самоосвіта як досуговая діяльність відповідно до думки направлено на залучення людей до цінностей культури. Підвищуючи загальну культуру особистості, освітня діяльність розвиває розум, здібності, пізнавальні інтереси, естетичні і моральні почуття.

Найбільш високий рівень дозвіллєвої діяльності досягається в творчості. Творчість, що відповідає глибинним і універсальним потребам людини в самовираженні, перетворенні дійсності, пошуку, експериментування, пізнанні і зміні навколишнього світу, допомагає вдосконалювати буття, ставлення до самого себе, створювати нове. Творча дозвільної діяльності піднімає особистість на новий щабель - від споживача духовних цінностей до їх творця.

Раціональний дозвілля - це ретельно спланований дозвілля, що включає в себе велику кількість корисних заходів: розважальний, пізнавальний, творчий і святковий види дозвілля. Формувати культуру дозвілля нескладно на прикладі інших людей. Основними завданнями КДУ є задоволення культурних потреб людей, піднесення їх і розширення їх діапазону.

В основі організації дозвілля лежать такі методи:

1. Поєднання відпочинку з різними освітніми та виховними завданнями (ігри, конкурси, вікторини та ін.)

2. Різноманіття форм і методів організації та добровільність у їх виборі (гуртки, аматорські об'єднання, клуби за інтересами, вечори відпочинку, масові свята та ін.)

Однією з форм дозвілля є святкові заходи, розраховані як на масову аудиторію (Новий рік, проводи зими, бали, карнавали, танцювальні вечори) так і на більш камерну (вечори відпочинку і т.д.) Популярні і розважально-освітні форми дозвілля (конкурси , інтелектуальні ігри, вікторини, а також екскурсії), оскільки дозволяють аудиторії в ігровій формі підвищувати свій інтелектуальний рівень.

У повсякденному житті досуговая активність виконує безліч різних функцій рекреаційно-оздоровчого та терапевтичного типу. Без їх реалізації у багатьох людей неминуче формуються стан стресу, підвищений невротизм, психічна неврівноваженість, що переходять в стійкі хвороби.

25. Особливості організації дозвілля дітей-сиріт.

Діти-сироти, які проживають в дитячих будинках, повинні мати можливості для всебічного розвитку, культурного і активного відпочинку, занять спортом.
 Дитячі будинки мають не всі можливості для організації систематичної роботи з підвищення культурного рівня та формування здорового способу життя своїх вихованців.
 Для цього потрібна активна допомога дитячим будинкам і притулкам в рішенні проблем організації заходів культурного дозвілля, спорту та відпочинку дітей-сиріт, знайти волонтерів і спонсорів для їх проведення.
 До таких заходів належать: походи в театр, кінотеатр, кафе, туристичні походи, екскурсійні поїздки, заняття фізкультурою і спортом і т. Д.


Створювати умови для педагогічно доцільного, емоційно-привабливого дозвілля дітей-сиріт, відновлювати здоров'я і психологічну рівновагу, задовольняти потреби в новизні вражень, творчої самореалізації, спілкуванні і самодіяльності в різноманітних формах, що включають працю, пізнання, мистецтво, культуру, гру і інші сфери можливого самовизначення.

Організовувати всі основні види діяльності (комунікативна, спортивна, трудова, пізнавальна, естетична, освітня і т. Д.).

Вимоги до організації дозвілля дітей:

Ключові поняття в організації дозвілля дітей-сиріт:

Оздоровлення. Дитину не можна оздоровити не створивши психологічно комфортного клімату в дитячому колективі, що не організувавши різноманітної діяльності відповідно до запитів і інтересами хлопців.

Розвиток. Розвиток відбувається в процесі занурення в певну систему цінностей, відносин, культурних образів, спілкування один з одним, дорослими, природою, мистецтвом і т.д., включення в різноманітне діяльнісної поле.

Створювати умови для успішної соціалізації дітей-сиріт через організацію дозвілля.

27. Особливості організації дозвілля людей похилого віку.

Особливе значення надається дозвіллю після відходу на пенсію або у зв'язку з хворобою, коли літня людина має адаптуватися до нових умов до життя поза сферою трудової діяльності. Повноцінна життєдіяльність багатьох літніх людей неможлива без надання їм різних видів допомоги і послуг, що відповідають їхнім соціальним потребам. Організація дозвілля є одним з важливих елементів реабілітації та догляду за хворими, інвалідами та літніми людьми. Останнім часом розробляються нові технології соціокультурної реабілітації, що сприяють соціальній адаптації незахищених груп населення. Проблема інтегрування літніх і людей похилого віку в соціокультурну життя суспільства передбачає розробку і реалізацію спеціальних державних програм в сфері культурної та оздоровчої політики.

При плануванні дозвілля та відпочинку пріоритет належить розвиваючим технологіям, пов'язаним із залученням літніх людей в різні види художнього, технічного та прикладної творчості. Вони надають на них социализирующее вплив, розширюють можливості для самоствердження і самореалізації соціальної адаптації.

У розпорядженні фахівців з реабілітації є ігрові та розважально-ігрові (рухливі, малорухомі, театралізовані і ін.), Художньо-видовищні, репродуктивні і творчо розвиваючі (тренінг, імпровізація), навчальні (вправи, повтор), проблемно-пошукові, інформаційні та інші технології.

Культурно-досуговая діяльність літніх людей включає в себе:

заняття художнім, прикладним, технічною творчістю
 дозвільні свята, обряди, конкурси, фестивалі
 спорт, активний рух, екскурсії, ігри
 ділові, комерційні, логічні, інтелектуальні ігри та заняття
 спокійний пасивний відпочинок (читання, перегляд телепередач, слухання радіо і ін.)


 Дозвілля та відпочинок спрямовані на реабілітацію людей похилого віку шляхом досягнення життєво важливих для них цілей.

 Поняття вільного часу. | Особливості організації дозвілля дітей та підлітків

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СКД | Форми клубних послуг | Бібліотека як сучасний культ. інститут. | Музеї та галереї в сучасних культурних умовах. | Клубна установа як сучасний культ. інститут. | Громадські формування в структурі ПК | Сім'я як первинний соціокультурний інститут. Розвиток сімейного худ. Творчості. | Поняття культурно-дозвіллєвої діяльності. | Класифікація за внутрішніми ознаками | Сутність і організація ігрових програм. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати