На головну

I. Основні тенденції післявоєнного розвитку Західної Європи.

  1. A) Федеральна служба по нагляду у сфері охорони здоров'я і соціального розвитку (Росздравнадзор)
  2. Amp; 20. Сутність і основні риси НЕПу.
  3. Amp; 49. Особливості розвитку, капіталізму в Росії в другій половині XIX століття.
  4. CNews: Які тенденції, на ваш погляд, домінують сьогодні на ринку інформатизації промислових підприємств Росії? Що змінилося на цьому вертикальному ринку за останні роки?
  5. Cегментація ринку. Основні завдання. Критерії сегментації на В2С ринку.
  6. Сільські вpачебний ділянку. Сільські дільнична лікарня. Основні завдання.
  7. Сучасні технології фізичного розвитку і виховання дітей дошкільного віку.

8. Європа після 1945 р 26.08.2009

Європа була головною ареною другої світової війни. Економіка західноєвропейських держав, за винятком зберігали нейтралітет Швейцарії і Швеції, сильно постраждала, обсяг промислового і сільськогосподарського виробництва значно скоротився, життєвий рівень населення різко впав. У свідомості людей відбулися серйозні зрушення: участь найширших народних мас у вирішенні доль країн і всього людства пробудило їх політичну активність, прагнення не допускати надалі до влади тих, хто кинув світ в страшну війну.

На політичні симпатії простих людний вплинуло і те, що вирішальний внесок у перемогу вніс Радянський Союз. На всіх виборах до парламентів, що проходили в 1945 р і в перші повоєнні роки, перемогу здобували ліві партії, перш за все ті, які називали себе соціалістичними і комуністичними. Слившіе консервативними англійці вже в липні 1945 р привели до влади лейбористську партію - британську різновид соціалістичної.

Стався виразний зрушення народів вліво, посилилася тяга до демократії і поваги прав людини. У 1946-1947 рр. в ряді країн були прийняті нові конституції, жінки отримали рівні з чоловіками права, засуджувалася дискримінація всіх видів - расова, національна, соціальна, проголошувалися демократичні свободи, організаціям трудящих надавався доступ до управління підприємствами та державою. Були прийняті закони, що розширювали систему соціального забезпечення, введено сучасне пенсійне і трудове законодавство, проводилася націоналізація великих підприємств і цілих галузей господарства.

У нових умовах народи енергійно взялися за відновлення економіки. Значну роль в цьому процесі зіграв «план Маршалла» - план відновлення і розвитку Європи за допомогою асигнувань і позик США, за яким 16 європейських держав отримали від уряду США в 1948-1951 рр. близько 17 млрд. доларів, переважно безоплатно. При цьому США діяли не безкорисливо. Вони були кровно зацікавлені у відновленні Європи як свого головного торгового партнера, в забезпеченні стабільності на її території, в проникнень своїх капіталів і встановленні свого впливу на економіку і політику країн Західної Європи. Всі ці завдання в тій чи іншій мірі були за допомогою «плану Маршалла» вирішені. На внутрішньому розвитку Західної Європи позначилася обстановка «холодної війни». На вимогу США з урядів ряду країн були виключені комуністи. Наступ засобів масової інформації на СРСР і комуністичний рух посилився, вплив лівих партій стало скорочуватися. На чолі західноєвропейських держав виявилися політичні діячі правого і правоцентристського напрямків; Черчілль в Англії, де Голль у Франції, Аденауер у Німеччині, де Гаспері в Італії. Завдяки підтримці США зберігалися диктатури фашистського типу в Іспанії, Португалії, Греції.

Економічний розвиток країн Західної Європи в кінці 40-х рр. йшло під знаком відновлення довоєнного рівня, а в першій половині 50-х рр.- оснащення промисловості і сільського господарства новою технікою, що забезпечило вже в середині 50-х рр. швидке зростання виробництва. При цьому йшла боротьба між прихильниками активного втручання держави в економіку і прихильниками вільного підприємництва. Так, в Англії прихід до влади лейбористів супроводжувався широкою націоналізацією найважливіших галузей промисловості, а зміна їх консерваторамі- денаціоналізацією, т. Е. Поверненням підприємств колишнім власникам. Надалі став переважним компромісний варіант - змішана економіка, що сполучає приватне підприємництво з обмеженим державним регулюванням. Періоди підйому змінювалися економічними кризами. Однак в повоєнні роки фази підйому були більш тривалими, ніж раніше, а кризи - короткочасними, як правило, не загальними, а частковими.

В умовах «холодної війни» формувалися військові і політичні союзи. Першим з них став оформлений в березні 1948 року Західний союз, до якого увійшли Великобританія, Франція, Бельгія, Нідерланди та Люксембург. У 1955 р він був перетворений в Західноєвропейський союз, який став опорою НАТО. У нього вступили ФРН, Італія, Іспанія та Португалія, так що тепер Західноєвропейський союз об'єднує 9 країн. Вступивши в НАТО, кожна з країн-учасниць виділяла під загальне командування частину своїх військ, сплачувала певну суму в її бюджет і допускала розміщення на своїй території військ НАТО.

З початку 60-х рр. Західна Європа живе в умовах НТР. Темпи економічного зростання значно прискорилися, але нерівномірність розвитку окремих країн збереглася. В середньому за період з середини 50-х рр. до кінця 80-х рр. обсяг промислового виробництва в країнах Західної Європи зріс в 3,5 4 рази.

Змінився і класовий склад суспільства. Різко скоротилася чисельність селянства. Нині 6-7% самодіяльного на селища, зайняті в сільському господарстві, забезпечують потреби в продуктах, а в деяких країнах навіть експортують їх. Основною фігурою в селі став заможний фермер, що застосовує в невеликих масштабах найману працю. У містах кількість працюючих за наймом коливається від 80 до 95% самодіяльного населення. Значно зросла чисельність «нових середніх верств» - службовців і особливо науково-технічної інтелігенції, тоді як питома вага традиційних середніх верств - торговців, ремісників, дрібних виробників - зменшився. Скорочується і чисельність промислових робітників, що витісняються автоматами і роботами; вага більшу частину ком складають працівники сфери послуг.

Економічний підйом і ПТР не підірвати робітничого руху, яке стало більш масовим і цілеспрямованим. Змінилося співвідношення між різними напрямками в робітничому русі; починаючи з 70-х рр. стало швидко зменшуватися вплив комуністів; на короткий Тягар знову пожвавилися лівацькі групи (кінець 60-х рр.), але вони швидко пішли в небуття; посилився вплив соціалістів і соціал-демократи, я також робочих організацій, пов'язаних з церквою. Основні вимоги робітників носять економічний характер, і в більшості випадків трудящі добиваються їх виконання. Положення переважної частини робітничого класу поліпшується: зростає реальна зарплата, скорочується тривалість робочого тижня, удосконалюються система допомог і пенсій, народне освіту й охорону здоров'я.Трагедія і ціна війни | ВОПРОС№43 Спроби перетворення економіки і демократизація суспільства на 50-60-ті роки 20-го століття. VI. Проекти політичних перетворень початку 60-х років

згортання непу | Колективізація сільського господарства | Характеристика радянського суспільства | Створення авторитарної політичної системи. політичні репресії | Початок Великої Вітчизняної війни | Невдачі Червоної Армії в 1941 - 1942 рр. | Радянські воїни | трудівники тилу | Значення Великої Вітчизняної війни | Розвиток соціальної сфери і зміна соціальної структури суспільства |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати