На головну

Негативне поглинання світла. Лазери.

  1. III. Негативне дромотропное дію.
  2. IV. Негативне батмотропное дію.
  3. Аналіз поляризованого світла. Закон Малюса.
  4. КВИТОК 21 ПИТАННЯ 1 Хвильові властивості світла. Електромагнітна теорія світла.
  5. Квиток 21. Хвильові властивості світла. Електромагнітна теорія світла.
  6. Квиток 23. Випромінювання та поглинання світла атомами. Спектральний аналіз.
  7. Віброакустичні забруднення навколишнього середовища. Вібрація. Захист від вібрацій. Виброгашение і вібропоглощеніе. Індивідуальні засоби захисту від вібрацій.

Негативне поглинання світла: При розгляді поглинання світла. з квантової точки зору вводиться така характеристика енергетичних. рівнів, як населеність рівня Nn, m - Число атомів, що знаходяться в даному енергетичних. стані. В цьому випадку вираз для  може бути представлено у вигляді

де різниця населенностей рівнів п и т Nm - (gm/ gn) Nn (тут gm и gn - Статистич. ваги заселеності рівнів). залежність  від різниці частот -  наз. контуром лінії поглинання. У розглянутому класичні. наближенні ширина лінії поглинання на рівні 0,5 від максимуму  Це т. Зв. природ. ширина лінії. У реальних середовищах є ряд причин, що збільшують ширину лінії поглинання, іноді в багато разів. Гл. причиною розширення лінії поглинання в газах служить ефект Доплера, що виникає внаслідок безладного руху При спец. умовах збудження можлива т. н. інверсна населеність, коли  т. е. коли населеність верхнього рівня більше населеності нижнього. У цьому випадку, як видно з (2), змінює знак і показник поглинання  - Середовище характеризується т. Н. негативним поглинанням. Світло, що проходить через таке середовище, що не послаблюється, а, навпаки, посилюється. Середовища, в яких брало можливе створення (тим чи іншим способом) инверсной населеності рівнів, використовуються для створення лазерів і підсилювачів світла.

лазер - (Посилення світла за допомогою вимушеного випромінювання), оптичний квантовий генератор - Пристрій, що перетворює енергію накачування (світлову, електричну, теплову, хімічну та ін.) В енергію когерентного, монохроматичного, поляризованого і узконаправленного потоку випромінювання.

Фізичною основою роботи лазера служить явище вимушеного (індукованого) випромінювання. Суть явища полягає в тому, що збуджений атом здатний випромінювати фотон під дією іншого фотона без його поглинання, якщо енергія останнього дорівнює різниці енергій рівнів атома до і після випромінювання. При цьому ізлучённий фотон когерентний фотону, який викликав випромінювання (є його «точною копією»). Таким чином відбувається посилення світла. Цим явище відрізняється від спонтанного випромінювання, в якому випромінюються фотони мають випадкові напрямку поширення, поляризацію і фазу. Генерується лазером випромінювання є монохроматичним (однієї або дискретного набору довжин хвиль), оскільки ймовірність випромінювання фотона певної довжини хвилі більше, ніж близько розташованої, пов'язаної з розширенням спектральної лінії, а, відповідно, і ймовірність індукованих переходів на цій частоті теж має максимум. Тому поступово в процесі генерації фотони даної довжини хвилі будуть домінувати над усіма іншими фотонами. Крім цього, через особливої ??прихильності дзеркал в лазерному промені зберігаються лише ті фотони, які поширюються в напрямку, паралельному оптичної осі резонатора на невеликій відстані від неї, інші фотони швидко покидають обсяг резонатора. Таким чином промінь лазера має дуже малий кут розходження. Нарешті, промінь лазера має строго певну поляризацію. Для цього в резонатор вводять різні поляризатори

Унікальні властивості випромінювання лазерів дозволили використовувати їх в різних галузях науки і техніки, а також в побуті, починаючи з читання та запису компакт-дисків і закінчуючи дослідженнями в галузі керованого термоядерного синтезу.Атом водню в квантовій механіці. Квантові числа як результат рішення рівняння Шредінгера. Правила відбору. | Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Рівняння стану ідеального газу. Основні газові закони.

Хвилі де Бройля | хвильова функція | Співвідношення невизначеностей Гейзенберга. Рівняння Шредінгера. Рух вільної частинки. Рух частинки в одновимірної потенційної ямі. | Ур-е Шредінгера. Мкч-ца в одновимірної потенц-ой ямі бескон-ой глибини. | Рух вільної частинки. | Проходження частинки через потенційний бар'єр. Тунельний ефект. | Квантовий гармонійний асцілятор. | Моделі атомів Томсона і Резерфорда. | Постулати Бора. Досліди Франка і Герца. Спектр атома водню по Бору. | Досліди Франка і Герца. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати