На головну

Політична реформа.

  1. Amp; 10. Лютнева революція 1917 року. Політична боротьба після повалення самодержавства.
  2. XX з'їзд КПРС, початок десталінізації, політична відлига і її протиріччя.
  3. XX з'їзд КПРС, початок десталінізації, політична відлига і її протиріччя.
  4. А. Політична боротьба боярсько-палацової знаті.
  5. Авторитарна політична система.
  6. Б) Політична легітимність
  7. Б. Релігійна і суспільно-політична думка на Русі. Публіцистика в XVI ст.

У 1985-1986 рр. розгорнулася боротьба з порушеннями виробничої дисципліни і корупцією. За хабарництво і розкрадання були покарані ряд колишніх державних діячів. При Політбюро ЦК КПРС створювалася комісія на чолі з А. Н. Яковлєвим з метою додаткового вивчення документів репресованих у 30-ті - на початку 50-х років громадян. Були реабілітовані багато осіб, невинно засуджені по процесах 30-х років. У числі реабілітованих знаходилися Н. І. Бухарін і А. І. Риков, група професорів-економістів (А. В. Чаянов та ін.).

Демократизації суспільно-політичного життя сприяло запровадження альтернативних виборів партійних секретарів.

В кінці 80-х років перетворення торкнулися структури державної влади. Почав їх поклала XIX Всесоюзна партійна конференція (червень 1988 г.). На ній розгорнулася гостра боротьба думок прихильників і супротивників "перебудови" з питання про завдання розвитку країни. Більшість делегатів підтримали точку зору М. С. Горбачова про назрілу необхідність економічної реформи і перетворення політичної системи суспільства. Конференція затвердила курс на створення в країні правової держави. Головна роль в його формуванні відводилася політичну реформу. Суть політичної реформи полягала в чіткому розподілі обов'язків партійних органів і Рад, у передачі влади з рук Комуністичної партії Радам. Реалізація цього рішення відкладалася до часу затвердження нових політичних структур суспільства.

Засновувався новий орган влади - З'їзд народних депутатів СРСР. З числа його учасників обирався Верховна Рада, що була змінена на постійно діючий парламент. Аналогічні державні структури створювалися в союзних республіках.

Складовою частиною реформи політичної системи, спрямованої на створення демократичної держави, було введення в країні президентського поста (першим президентом СРСР у березні 1990 р на Ш З'їзді народних депутатів був обраний М. С. Горбачов).

В кінці 1988 Верховна Рада СРСР прийняла закон про зміну системи виборів до Рад. Відтепер обрання народних депутатів повинно було проводитися на альтернативній основі. Вибори до парламенту влади на нових виборчих принципах відбулися навесні 1989 р склад депутатського корпусу увійшли багато прихильників продовження радикальних перетворень, в їх числі - Б. Н. Єльцин, Г. Х. Попов, А. Д. Сахаров, А. А . Собчак, Ю. М. Афанасьєв, Ю. Чернігів- ченко. I З'їзд народних депутатів (1989 г.) сформував Верховна Рада СРСР. Його головою був обраний М. С. Горбачов.Курс на "оновлення суспільства". | Створення політичних партій і рухів.

Зміни на міжнародній арені. | Початок "холодної війни". | СРСР і країни Східної Європи. | Смерть Сталіна. Боротьба за владу | Зміна політичного курсу. | Дві тенденції розвитку. | Сільське господарство | Підсумки економічного развігія | Конституція СРСР 1977р. | Міжнародна напруженість кордону 1970-1980-х рр. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати