На головну

Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з персоналом з оплати праці. Види утримань із заробітної плати та їх відображення в обліку.

  1. II етап роботи над твором - Аналітичний
  2. PR-кампанія: аналітичний етап
  3. А - якщо вимога про сплату митних платежів виставлено після закінчення 3 років після сплати митних платежів або виникнення обов'язки;
  4. А) Призначення і порядок виконання розрахунків
  5. Авторські неологізми (Філологія). Їх функції в мові. Відображення нових слів в сучасних словниках і довідкових виданнях. Словники нових слів і значень.
  6. Аграрне виробництво - особлива сфера вкладення капіталу і праці.
  7. Адміністративні методи управління персоналом

Синтетичний облік розрахунків з оплати праці ведеться на рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці», в якому враховується заборгованість організації робітникам і службовцям за належну їм зарплату.

За КТ рахунку 70 враховується сума нарахованої заробітної плати та допомог, премій. За ДТ рахунка 70 відображають суму виданої заробітної плати та допомог, а також суми утримань із заробітної плати.

Зарплата є однією з основних витрат у виробництві продукції та виконання робіт. Сума нарахованої зарплати відносяться до витрат того виробництва і собівартість тієї продукції або робіт при отриманні або виконанні яких брали участь працівники.

Заробітна плата, що враховується у витратах при виробництві продукції або робіт, відноситься в дебет виробничих рахунків і рахунків витрат.

На суму нарахованої заробітної плати кредитують рахунок 70 і дебетують рахунки: 08,10,20,25,26,29,69

Дт обороти за рах. 70 відображають суми виданої заробітної плати і утримань, передбачених чинним законодавством.

На зазначені суми рахунок 70 дебетується по Кт наступних рахунків в залежності від вмісту господарських операцій: 50,68,71,73,76

Аналітичний облік за рах. 70 організовується по кожному працівнику організації. Для узагальнення даних по кожному працівнику, цеху, відділу і організації в цілому про нараховану оплату праці, вироблених утримання та виплати, про стан розрахунків по заробітній платі бухгалтерією ведуться такі облікові регістри:

Особистий рахунок предст. собою регістр аналіт-ого обліку, який відкривається на кожного працівника організації. У ньому відбиваються розрахунки з оплати праці та інших нарахувань на користь працівника. На підставі даних особових рахунків заповнюється розрахункова або розрахунково-платіжна відомості, обчислюється середній заробіток. Термін зберігання особових рахунків - 75 років.

Розрахункова відомість відображає розрахунки з оплати праці з персоналом цеху, відділу або організації в цілому. Відомість заповнюється за даними особових рахунків.

На основі розрахункової відомості заповнюють платіжну відомість і формують зведені дані про фонд заробітної плати в цілому по організації.

Платіжна відомість заповнюється на основі розрахункової відомості і використовується для виплати заробітної плати. У ній вказуються табельні номери, ПІБ і суми виданої і депонованої заробітної плати.

Особовий рахунок, розрахункова відомість і платіжна відомість застосовуються, як правило, у великих організаціях.

На середніх і дрібних рекомендується застосовувати розрахунково-платіжну відомість, в якій відображаються і нарахування і виплата заробітної плати.

Для ведення синтетичного обліку витрат, в тому числі оплати праці, призначений журнал-ордер № 10-АПК. Для аналітичного обліку витрат по об'єктах обліку застосовуються виробничі звіти. Виробничий звіт в першому розділі відображає витрати за статтями витрат, в тому числі по заробітній платі в розрізі об'єктів обліку (калькуляції). Кредитовий оборот журналу - ордера 10 АПК переносять в Головну книгу.

Зарплата працівника може бути зменшена на суму різних утримань. Утримання можуть бути на користь:

А) бюджету (податок на доходи фізичних осіб і т. Д.);

Б) організації, в якій працює співробітник (неповернені підзвітні суми, матеріальні збитки і т. Д.);

В) Ретьіх осіб (аліменти; суми, призначені для відшкодування заподіяної шкоди, і т. Д.).

ПДФО

Податок обчислюється за ставкою 13%. Однак для деяких доходів встановлені спеціальні податкові ставки (з доходів, отриманих у вигляді дивідендів, податок утримують за ставкою 9%).

Дт 70 Кт 68- утриманий податок на доходи з сум, виплачених працівникам.

Податком обкладають загальну суму доходу, яку працівник отримав від організації в календарному місяці, зменшену на суму доходів, не оподатковуваних податком, і на суму податкових відрахувань.

Податкові відрахування - це тверда грошова сума, яка зменшує дохід працівника при обчисленні податку. НВ: стандартні, соціальні, майнові та професійні.

Організація може зменшити дохід працівника на стандартні, професійні та деякі майнові податкові відрахування. Інші вирахування (наприклад, соціальні) працівник може отримати в податковій інспекції, де він перебуває на обліку, при подачі декларації про доходи за минулий рік.

Стандартні податкові відрахування зменшують тільки суму доходу, оподатковується за ставкою 13%.Документальне оформлення руху матеріалів | Дохід працівників, оподатковуваний податком, зменшується на стандартні податкові відрахування щомісяця.

Облік% або дисконту за векселями і облігаціями | ПБО 22/2010 «Виправлення помилок в бухгалтерському обліку та звітності»: переваги, недоліки, перспективи застосування. | Як виправити помилку | Як розкрити факт виправлення помилки | ПБО 22/2010 «Виправлення помилок в бухгалтерському обліку та звітності»: переваги, недоліки, перспективи застосування | ПБО 7/98 «Події після звітної дати»: особливості застосування в російській практиці | II - й Етап | Й тип СПОД (події, що виникли після звітної дати) | Облік витрат на виробництво | Облік грошових коштів організації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати