На головну

Тертя.

  1. Питання 11. Внутрішнє тертя. Закон Ньютона.
  2. Питання 11. Внутрішнє тертя. Закон Ньютона.
  3. Рідинне тертя. умови виникнення
  4. Склад суду. Одноосібне і колегіальне розгляд.
  5. Сухе тертя.
  6. Тертя.

Теорема використовується для визначення врівноважує сили або врівноважує моменту без попереднього визначення реакцій в кінематичних парах механізму і є графічною інтерпретацією принципу можливих переміщень точок докладання зусиль. Для реального механізму ці можливі переміщення є реальними.

Виходячи з принципу збереження енергії сума робіт всіх зовнішніх сил, прикладених до ланок механізму, дорівнює нулю. Цю умову можна записати у вигляді, (7)

де Pi - все зовнішні сили, в тому числі сили корисного і шкідливого опору, сили інерції і ваги, що діють на ланки механізму (сили реакції тут не враховуються); dSi - елементарні переміщення точок прикладання цих сил; - Кут додатку зовнішніх сил, або кут тиску (кут між вектором сили і вектором швидкості).

Розділимо рівняння (7) на нескінченно малий інтервал часу dt і отримаємо (за умови, що), (8) тобто суму миттєвих потужностей, рівну нулю.

Для визначення величини миттєвих потужностей можна виконати рішення наступної графічної інтерпретації. Дано ланка ВС з відомою швидкістю точки D і яка додається до цієї точки силою (рис. 4.13). Побудуємо план швидкостей, повернений на 900, де,. Обчислимо момент сили відносно полюса плану швидкостей:

З урахуванням цього рівняння (8) можна записати як.

Так як масштаб, то можна сформулювати теорему Жуковського :, (9) або

Теорема 1. Алгебраїчна сума моментів всіх зовнішніх сил, перенесених з механізму в відповідні точки повернутого на 900 плану швидкостей, щодо полюса дорівнює нулю.

Рис.4.13. План ланки з поверненим на 900 планом швидкостей

Послідовність визначення в механізмі по теоремі Жуковського:

1. Побудувати повернений на 900 (в будь-яку сторону) план швидкостей механізма.2. У відповідні точки плану швидкостей нанести всі раніше певні зовнішні сили (включаючи сили інерції і сили ваги), що діють на механізм, в тому числі і врівноважує силу.

4. З складеного рівняння визначити.

Теорема 2. Швидкість будь-якої точки на механізмі дорівнює за величиною і напрямком швидкості відповідної точці на важелі Жуковського.

Слідство: важелем Жуковського можна користуватися, як планом швидкостей.

Теорема 3. Якщо силу механізму перенести паралельно самій собі на важіль Жуковського, то потужність цієї сили на механізмі дорівнюватиме потужності тієї ж сили на важелі Жуковського.

Слідство: Потужність будь-якої сили дорівнює моменту цієї сили, щодо полюса і кутової швидкості важеля (твору).Кінетостатіческій розрахунок | Коефіцієнт тертя спокою, ковзання.

Механізм. Структура і класифікація плоских механізмів. | Число ступенів свободи механізмів. Рухливість плоского механізму. | Замісник механізм. Структурні групи Л. В. Ассура і їх класифікація. | Завдання і методи аналізу. | Метод кінематичних діаграм. Графічне інтегрування та диференціювання. | Силовий аналіз механізмів. | Визначення сил інерції для обертового ланки. | Тертя в гвинтовий парі. | Визначення моменту інерції маховика методом Віттенбауера | Коефіцієнт питомої ковзання l. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати