На головну

II. Порядок складання звіту

  1. I. Порядок укладення трудового договору
  2. I. Порядок надання медичної допомоги жінкам під час вагітності
  3. II. Порядок надання медичної допомоги вагітним жінкам з вродженими вадами внутрішніх органів у плода
  4. II. Порядок розробки індивідуальної програми реабілітації інваліда (дитини-інваліда)
  5. II. Порядок формування експертних груп, організація експертизи заявлених на Конкурс проектів і регламент роботи Конкурсної комісії
  6. III. Порядок надання медичної допомоги жінкам під час пологів і в післяпологовий період

5. У заголовній частині звіту вказується найменування органу, що здійснює фінансовий контроль, і звітний період.

6. У розділі I "Відомості про проведені ревізії і перевірки" по рядках зазначаються:

рядок 1 - загальна кількість проведених ревізій і перевірок організацій усіх форм власності з розшифровкою по рядках 1/1 і 1/2;

рядок 1/1 - кількість проведених ревізій;

рядок 1/2 - кількість проведених перевірок;

рядок 2 - кількість ревізій і перевірок, проведених в бюджетних установах;

рядок 3 - кількість ревізій і перевірок, проведених в муніципальних утвореннях;

рядок 4 - кількість ревізій і перевірок, проведених в державних і муніципальних (в тому числі унітарних) підприємствах;

рядок 5 - кількість ревізій і перевірок, проведених в інших організаціях усіх форм власності;

рядок 6 - кількість ревізій і перевірок, проведених за зверненнями органів прокуратури та правоохоронних органів;

рядок 7 - кількість ревізій і перевірок, проведених за зверненнями органів влади, юридичних і фізичних осіб.

7. У розділі II "Відомості про виявлені ревізіями та перевірками фінансових порушеннях" по рядках зазначаються:

рядок 8 - кількість ревізій і перевірок, якими виявлено фінансових порушень;

рядок 9 - кількість ревізій і перевірок, якими виявлені факти нецільового використання бюджетних коштів та іншого заподіяння шкоди;

рядок 10 - загальна сума фінансових порушень, виявлених за результатами ревізій і перевірок з розшифровкою по рядках 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;

рядок 11 - загальна сума нецільового використання бюджетних коштів з розшифровкою по рядках 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5;

рядок 11/1 - сума виявленого в ході ревізій і перевірок нецільового використання бюджетних коштів. У цьому рядку відображається використання бюджетних коштів на оплату витрат, не передбачених кошторисом доходів і витрат, використання бюджетних коштів на оплату витрат, які повинні здійснюватися за рахунок коштів, що надходять з бюджетів інших рівнів, використання бюджетних коштів на оплату витрат, які повинні здійснюватися за рахунок інших джерел, використання бюджетних коштів на оплату робіт і послуг, не пов'язаних з діяльністю бюджетної установи, на надання фінансової допомоги комерційним організаціям або на їх створення, використання дотацій, субвенцій і дотацій не відповідно до умов їх надання та т.п .;

рядок 11/2 - сума нецільового використання бюджетних коштів в області оплати праці;

рядок 11/3 - сума нецільового використання бюджетних коштів в області витрачання підзвітних сум;

рядок 11/4 - сума нецільового використання бюджетних коштів в області ремонтно-будівельних робіт;

рядок 11/5 - сума інших фактів нецільового використання бюджетних коштів;

рядок 12 - сума порушень в частині застосування Вказівок про порядок застосування бюджетної класифікації Російської Федерації. У цьому рядку відображаються факти порушень в частині застосування Вказівок про порядок застосування бюджетної класифікації Російської Федерації відповідно до листа Міністерства фінансів Російської Федерації від 5 лютого 2010 року N 02-05-10 / 383;

рядок 13 - загальна сума неправомірного витрачання бюджетних коштів з розшифровкою по рядках 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7;

рядок 13/1 - сума проведених авансових платежів понад встановлений розмір;

рядок 13/2 - сума списаних бюджетних коштів без підтвердження виправдувальними документами;

рядок 13/3 - сума переплат і незаконних виплат заробітної плати;

рядок 13/4 - сума наднормативних витрат;

рядок 13/5 - сума неправомірного списання матеріальних цінностей;

рядок 13/6 - сума порушень, пов'язаних із направленням працівників у службові відрядження;

рядок 13/7 - сума інших фактів неправомірного використання бюджетних коштів;

рядок 14 - загальна сума неефективного використання бюджетних коштів з розшифровкою по рядках 14/1, 14/2, 14/3, 14/4;

рядок 14/1 - сума освоєних коштів бюджету, отриманих в поточному фінансовому році;

рядок 14/2 - сума не використовуваного в фінансово-господарської діяльності установи (організації) поставленого і оплаченого обладнання;

рядок 14/3 - сума випереджальних платежів за видатками наступного року в порушення чинного законодавства;

рядок 14/4 - сума інших фактів неефективного використання бюджетних коштів;

рядок 15 - загальна сума порушень, пов'язаних із завищенням вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт з розшифровкою по рядках 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5;

рядок 15/1 - оплата за фактично невиконані ремонтно-будівельні роботи;

рядок 15/2 - завищення норм накладних витрат і кошторисного прибутку;

рядок 15/3 - завищена оплата робіт внаслідок неправильного визначення вартості тимчасових будівель і споруд;

рядок 15/4 - завищена оплата робіт внаслідок неправильного визначення додаткових витрат при виконанні робіт у зимовий час;

рядок 15/5 - інші порушення;

рядок 16 - загальна сума порушень в частині витрачання грошових коштів і матеріальних ресурсів, порушуючи чинне законодавство і встановленого порядку;

рядок 17 - загальна сума порушень в частині порушень в області обліку і звітності з розшифровкою по рядках 17/1, 17/2, 17/3;

рядок 17/1 - порушення правил обліку державних (муніципальних) коштів, витратних зобов'язань і звітності;

рядок 17/2 - порушення бухгалтерського обліку та звітності, правил роботи з готівкою;

рядок 17/3 - порушення правил звітності про діяльність;

рядок 18 - загальна сума порушень в частині невжиття заходів щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованостей з розшифровкою по рядках 18/1, 18/2;

рядок 18/1 - невжиття заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості;

рядок 18/2 - невжиття заходів щодо погашення кредиторської заборгованості;

рядок 19 - сума порушень в області дотримання Федерального закону від 21 липня 2005 р N 94-ФЗ "Про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб";

рядок 20 - сума недопоступівшіх платежів до бюджету;

рядок 21 - сума неправомірно наданих пільг, відстрочок, розстрочок по платежах до бюджету;

рядок 22 - загальна сума порушень в області забезпечення збереження і використання державної і муніципальної власності з розшифровкою по рядках 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5;

рядок 22/1 - надання майна в оренду без узгодження з власником;

рядок 22/2 - порушення процедури укладення договору оренди;

рядок 22/3 - відсутність реєстрації виникнення, переходу і припинення права оперативного управління, господарського відання та інших прав на об'єкти основних засобів;

рядок 22/4 - неузгодженість вибуття майна;

рядок 22/5 - інші порушення;

рядок 23 - загальна сума інших фінансових порушень;

рядок 24 - загальна сума порушень в частині виконання бюджетного законодавства.

8. У розділі III "Реалізація матеріалів ревізій та перевірок" по рядках зазначаються:

рядок 25 - загальна сума відшкодування фінансових порушень з розшифровкою по рядках 25/1, 25/2, 25/3;

рядок 25/1 - сума нецільового використання бюджетних коштів, відшкодованих в добровільному порядку;

рядок 25/2 - сума нецільового використання бюджетних коштів, стягнутого в примусовому порядку;

рядок 25/3 - сума відшкодування фінансових порушень за рахунок винного фізичної особи;

рядок 25/4 - сума відшкодування фінансових порушень за рахунок винного юридичної особи;

рядок 25/5 - виправлення, внесені в бухгалтерський облік за результатами ревізій і перевірок на підставі бухгалтерської довідки;

рядок 25/6 - сума оприбуткованих надлишків;

рядок 25/7 - вжиття заходів щодо відшкодування шляхом притягнення винних осіб до матеріальної та дисциплінарної відповідальності;

рядок 25/8 - відновлено на баланс;

рядок 25/9 - інші види усунення фінансових порушень;

рядок 26 - сума які поступили за результатами ревізій і перевірок платежів до бюджету;

рядок 27 - сума стягнутих за результатами ревізій і перевірок штрафних санкцій;

рядок 28 - сума запобігли в результаті ревізій і перевірок втрат;

рядок 29 - кількість матеріалів ревізій і перевірок, переданих до відповідних контролюючих органів. У цьому рядку відображаються матеріали ревізій і перевірок, передані в податкові органи, органи митного контролю, органи фінансового контролю іншого рівня бюджетної системи і т.п .;

рядок 30 - кількість матеріалів ревізій і перевірок, переданих до органів прокуратури та правоохоронних органів;

рядок 31 - кількість порушених кримінальних справ за матеріалами ревізій і перевірок, переданих до органів прокуратури та правоохоронних органів;

рядок 32 - кількість відмов у порушенні кримінальних справ органами прокуратури та правоохоронними органами за переданими матеріалами ревізій і перевірок;

рядок 33 - кількість протестів, подань, постанов, застережень, винесених органами прокуратури та правоохоронними органами за фінансові порушення, виявлені ревізіями та перевірками;

рядок 34 - кількість осіб, засуджених за фінансові порушення, виявлені ревізіями та перевірками;

рядок 35 - кількість прийнятих постанов і рішень органів державної влади та місцевого самоврядування за результатами ревізій і перевірок;

рядок 36 - число осіб, залучених до дисциплінарної і матеріальної відповідальності за результатами проведених ревізій і перевірок;

рядок 37 - кількість протоколів про адміністративні правопорушення, складених за результатами проведених ревізій і перевірок;

рядок 38 - кількість накладених судами адміністративних штрафів;

рядок 39 - сума стягнутих адміністративних штрафів.

9. У розділі "Довідково" по рядках зазначаються:

рядок 40 - кількість розглянутих за звітний період скарг та заяв;

рядок 41 - кількість розглянутих запитів, даних роз'яснень та консультацій;

рядок 42 - кількість розглянутих розбіжностей згідно актів ревізій і перевірок;

рядок 43 - штатна чисельність фахівців з контрольно-ревізійної роботи;

рядок 44 - фактична чисельність фахівців з контрольно-ревізійної роботи.

10. До звіту додається пояснювальна записка, яка повинна містити наступну обов'язкову інформацію:

рядок 1 звіту - розшифровка установ і організацій, в яких були проведені ревізії і перевірки із зазначенням періоду, що перевіряється;

рядок 11 звіту - короткий виклад виявлених фактів нецільового використання бюджетних коштів, короткий виклад найбільш серйозних, крупних порушень, порушень, найбільш повно характеризують проведену контрольно-ревізійну роботу, порушень, цікавих з точки зору обміну досвідом між ревізійними службами, порушень, що мають характер тенденцій, і т.п.;

рядок 12 звіту - короткий виклад виявлених фактів порушень в частині прімененіяУказаній про порядок застосування бюджетної класифікації Російської Федерації;

рядок 13 звіту - короткий виклад виявлених фактів порушень в частині неправомірного витрачання бюджетних коштів;

рядок 14 звіту - короткий виклад виявлених фактів неефективного використання бюджетних коштів;

рядок 15 Звіту - короткий виклад виявлених фактів порушень, пов'язаних із завищенням вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт;

рядок 16 звіту - короткий виклад виявлених фактів порушень в частині витрачання грошових коштів і матеріальних ресурсів, порушуючи чинне законодавство і встановленого порядку;

рядок 17 звіту - короткий виклад виявлених фактів порушення обліку і звітності;

рядок 19 звіту - короткий виклад виявлених фактів порушень у сфері дотримання Федерального закону від 21 липня 2005 року N 94-ФЗ "Про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб";

рядок 29 звіту - розшифровка контролюючих органів, в які передано матеріали ревізій і перевірок, за яких об'єктів і порушень;

рядки 31, 34 звіту - розшифровка містить інформацію за якими статтями Кримінального кодексу Російської Федерації, матеріалами і епізодами порушено кримінальні справи і засуджені винні особи.

У пояснювальній записці до звіту викладаються також пропозиції щодо вдосконалення роботи органів державного і муніципального фінансового контролю, забезпечення цільового і ефективного використання бюджетних коштів і державного та муніципального майна.

 Етапи контрольно-ревізійної роботи | Організація і підготовка ревізії

Порядок проведення інвентаризації та відображення її результатів | Складання порівнювальних відомостей по інвентаризації | Характеристика помилок, що допускаються при проведенні інвентаризації | Прийоми фактичного контролю | Поняття, завдання та об'єкти ревізії | Принципи проведення ревізії | Види ревізій за обсягом перевірки | права ревізорів | Посадові обов'язки ревізора | ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ревізори |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати