На головну

Дисперсія випадкової величини

  1. абсолютні величини
  2. Абсолютні і відносні величини, необхідність комплексного застосування
  3. Адсорбція з розчинів. Рівняння Ленгмюра. Залежність величини адсорбції від різних факторів.
  4. Аналіз витрат ТОВ «Комунальник» і пропозиції по оптимізації їх величини
  5. Аналіз оборотності коштів в розрахунках. Аналіз величини безнадійних боргів і створення необхідних резервів
  6. Квиток № 28, 30. Та?дамали математікали? ?міт ж?не дисперсія
  7. величини

Дисперсія випадкової величини - Міра розкиду даної випадкової величини, тобто її відхилення від математичного очікування. позначається D[X] В російській літературі і  (Англ. variance) В зарубіжній. У статистиці часто вживається позначення  або  . Квадратний корінь з дисперсії, рівний  , Називається середньоквадратичним відхиленням, стандартним відхиленням або стандартним розкидом. Стандартне відхилення вимірюється в тих же одиницях, що і сама випадкова величина, а дисперсія вимірюється в квадратах цієї одиниці виміру.

З нерівності Чебишева слід, що випадкова величина віддаляється від її математичного очікування на більш ніж k стандартних відхилень з ймовірністю менше 1 /k?. Так, наприклад, як мінімум в 75% випадків випадкова величина віддалена від її середнього не більше ніж на два стандартних відхилення, а в приблизно 89% - не більше ніж на три.визначення | визначення

Лінійне перетворення в різних базисах | Власні вектори і власні значення | Існування і властивості власних базисів | визначення | визначення | пов'язані визначення | властивості | Нормальний вид квадратичної форми | Теореми додавання і множення ймовірностей | Слабкий закон великих чисел |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати