На головну

визначення

  1. VISUAL BASIC. Поняття змінної, типу даних. Опис змінних, констант, масивів. Стандартні типи. Область визначення. Введення-виведення даних
  2. Абсолютна, відносна та приведена похибки вимірювальних приладів. Формули, визначення
  3. Акомодація, абсолютна або відносна. Методи визначення.
  4. Активно-пасивні рахунки, їх призначення і будова. Особливості визначення сальдо початкове по активно -пасивні рахунках
  5. Алгоритм визначення біодози ультрафіолетового опромінення
  6. Алгоритм визначення тривалості циклу і термінів виготовлення виробу по випередження запуску між суміжними стадіями виробництва.
  7. Алгоритм визначення кодового відстані для конкретних кодових комбінацій при використанні коду Хеммінга. Переваги та недоліки коду Хеммінга.

нехай L є векторний простір над полем K и  - Базис в L.

функція Q з L в K називається квадратичною формою якщо її можна представити у вигляді

де  , а aij елементи поля K.

[Ред] Пов'язані визначення

Q(x) = B(x,x)

[Ред] Властивості

[Ред] Приклад

Скалярний добуток векторів - симетрична билинейная функція. Відповідна квадратична функція зіставляє вектору квадрат його довжини.

Скалярний добуток. Евклідові простору.

Скалярний добуток - Операція над двома векторами, результатом якої є скаляр (число), яке залежить від системи координат і характеризує довжини векторів-співмножників і кут між ними. Даній операції відповідає множення довжини даного вектора x на проекцію іншого вектора y на даний вектор x. Ця операція зазвичай розглядається як комутативна і лінійна по кожному співмножників.

Зазвичай використовується одне з наступних позначень:

,

,

,

або (позначення Дірака, який широко використовується в квантовій механіці для векторів стану):

.

Зазвичай передбачається що скалярний твір позитивно визначено, тобто

 для всіх .

Якщо цього не припускати, то твір називається індефінітной.Існування і властивості власних базисів | визначення

визначення | значення | Базис. розмірність | лінійна оболонка | приклади | подання | властивості | Доказ (умови спільності системи) | Лінійне перетворення в різних базисах | Власні вектори і власні значення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати