Головна

Типові зони для розміщення електроустаткування і електричних мереж

  1. Адресація підмереж.
  2. Активні елементи електричних ланцюгів
  3. Алгоритм зворотного поширення помилки для адаптивних мереж
  4. Аналіз небезпеки ураження струмом електричних мережах
  5. Аналогія електричних і магнітних кіл.
  6. Апаратні засоби мереж.
  7. Квиток 4 - Вибір місця розміщення підприємства бізнесу в ІГ.

При проектуванні і монтажі електроустановок для підвищення електробезпеки відповідно до ПУЕ має бути передбачено постійну огорожу неізольованих струмоведучих частин або вони повинні бути розташовані на важкодоступній висоті.

Стаціонарні огороджувальні пристрої при монтажі виконують суцільними або сітчастими.

Суцільні огорожі (корпуси, кожухи та ін.) Застосовують в електроустановках напругою до 1000 В, а сітчасті - в електроустановках від 1000 В і вище.

ПУЕ передбачають, що висота огорожі електроустановок повинна відповідати наступним значенням, м:

Розподільні пристрої напругою до 1000 В

(Розподільні щити, щити управління,

релейні щити і пульти, осередків, шафи і т.д.) ... 1,7

Сітчасті * і змішані для ЗРУ вище 1000 В ... 1,9

Те ж, для ВРУ і відкрито встановлених трансформаторів ... 1,6; 2

Бар'єри (поручні) в камерах трансформаторів,

вимикачів в інших апаратів ЗРУ напругою

вище 1000 В ... ... 1,2

Токопроводи, які не мають оболонки, розташовані

в тунелях і галереях ... ... 1,7

Суцільні або сітчасті огорожі відкритих

напівпровідникових перетворювачів напругою

вище 1000 В, встановлені в електроприміщеннях ... 1,9

Зовнішній паркан * * територією ВРУ та підстанції ... 1.8 ... 2

Зовнішній паркан допоміжних споруд

(Майстерні, склади тощо), розташованих

на території ВРУ ... ... 1 ?

 * Розмір осередку сітки для сітчастих огорож не менше 0,01x0,01 і не більше

0,025x0,025 м. * * Паркани можуть бути суцільними, сітчастими або гратчастими.

Мал. 6.1. Електротехнічні зони, рекомендовані для розміщення обладнання електричних мереж

в будівлях і спорудах:

безкранових проліт, 2 ~ Крановий проліт, 3 5 - Електромашинні приміщення, б - Адміністративні приміщення, 7 кабельний канал, 8 - Електротехнічні приміщення, 9- Кабельний напівповерх, 10- Кабельний тунель


Тяжпромелектропроект рекомендує розміщувати електрообладнання та електричні мережі в типових електричних зонах (рис. 6.1), при цьому не потрібно їх огородження (табл. 6.3).

За умовами електробезпеки мінімальні відстані від струмоведучих частин до різних елементів закритих розподільних пристроїв (ЗРП) і відкритих розподільних пристроїв (ВРП) при різній напрузі наведені в табл. 6.4.

Таблиця 6.3

Рекоменл> ються .електротехніческіе зони для розміщення силових мереж та електрообладнання

 Позначення (див. Рис. 6.1)  Рекомендована зона  Рекомендоване розміщення мереж і обладнання  Розмір зони, мм
А  Над нижнім підставою залізобетонних або металевих ферм спеціальних пристроїв  Прокладка шино-проводів, кабелів, трубних блоків, проводів на лотках  1500x2000
 Б1  Над нижнім підставою залізобетонних і металевих ферм  Прокладка відкритих магістралей напругою до 1 кВ  1500x1500
 Б2  Над нижнім підставою залізобетонних і металевих ферм і балок знизу залізобетонних перекриттів  Прокладка відкритих шинопроводи, троллеев для тельферів  1500x1800
 БЗ  За конструкцією підвісної стелі  Прокладка відкритих і закритих магістралей до 1 кВ  1000x2000
В  На висоті від 7 до 15м вздовж стіни або підкранової балки  Прокладка кранових тролеїв, блоків труб, кабелів в лотках, коробах, на конструкціях  1000x2000
Г  Уздовж стіни будівлі. По вертикалі до 1 000 мм, на висоті від 2,5 до 3,5 м в електротехнічних приміщеннях і від 4 до 7 м в прольотах цехів  Прокладка кабелів в лотках, коробах, блоків труб, шинопроводи  1000x2000
д  По горизонталі на підлогах виробничих цехів або електротехнічних приміщень і по вертикалі на стінах висотою до 2,5 м  встановлення електрообладнання  2000x2500
Е  По вертикалі по стіні або колоні  Вертикальне прокладання блоків труб, шинопроводів, кабелів  1000x1900 і більше

 

 Позначення (див. Рис. 6.1)  Рекомендована зона  Рекомендоване розміщення мереж і обладнання  Розмір зони, мм
И  По периметру залізобетонних перекриттів в горизонтальній площині під стелею або над підлогою  Прокладка кабелів і проводів в каналах, порожнинах перекриттів, трубах, коробах  1500x1700
   Уздовж кабельних конструкцій в кабельних напівповерхах, тунелях, галереях і т.д.  Прокладка кабелів по конструкціях або лотків в спеціальних приміщеннях  1000x2000
Л  У кабельних каналах і траншеях  Прокладка кабелів по конструкціях або без них  

Відстані від струмоведучих годину гей до елементів ЗРУ і ВРУ

 відстань  Значення відстані, мм, при номінальній напрузі, кВ
 ПО
Для закритих розподільних пристроїв
 Від струмоведучих частин до заземлених конструкцій та частин будівлі
 Від струмоведучих частин до суцільних огорож
 Те ж, до сітчастих огорож
 Від необгороджених струмоведучих частин до статі

Закінчення табл. 6.3

Таблиця 6.4


Закінчення табл. 6.4

 відстань  Значення відстані, мм, при номінальній напрузі, кВ
 ПО
 Від необгороджених повітряних вводів і висновків з ЗРУ до землі при відсутності проїзду транспорту під ними і при виході висновків не на територію ОРУ
Для відкритих розподільних пристроїв
 Від струмоведучих частин або елементів ізоляції, що знаходяться під напругою, до заземлених конструкцій або постійних внутрішніх огороджень висотою не менше 2 м
 Те ж, висотою до 1,6 м і до габаритів транспортується обладнання
Для відкритих розподільних пристроїв
 Від необгороджених струмоведучих частин до землі або до покрівлі будівель при найбільшому провисанні проводів
 Від струмоведучих частин до верхньої кромки зовнішнього забору і між струмоведучими частинами і будівлями або спорудами

Примітка. Відстань від неізольованих струмоведучих частин під напругою до 1000 В до сітчастих огорож має бути не менше 100 мм і до суцільних огорож - не менше 50 мм.

Найменша висота прокладки і відстань до електропроводки напругою до 1000 В наведені нижче, мм.

Відкрита електропроводка всередині приміщень

Висота прокладання незахищених ізольованих

проводів від рівня підлоги або площадки обслуговування

при напрузі до 42 В і вище в приміщеннях без

підвищеної небезпеки ... ... 2000

Те ж, в приміщеннях з підвищеною небезпекою

і особливо небезпечних ... ... 2500

Те ж, при будь-яких напругах в приміщеннях,

доступних тільки для спеціально навченого

персоналу ... ... не нормується

Висота прокладання незахищених ізольованих проводів в кранових прольотах від рівня площадки

візки або від настилу моста крана ... 2500

Висота прокладки захищених ізольованих

проводів, кабелів, а також проводів і кабелів

в трубах, коробах зі ступенем захисту не нижче IP20,

гнучких металевих рукавах від рівня підлоги

або площадки обслуговування ... не нормується


Зовнішні електропроводки

Відстань від проводів, що перетинають пожежні проїзди і шляхи для перевезення вантажів, до поверхні землі (дороги):

в проїжджої частини ... ... 6000

непроїжджою »... ... 3500

Відстань від проводів перед вводом і проводів вводу

в будівлю до поверхні землі ... 2750

Відстань прокладання незахищених ізольованих проводів, прокладених відкрито по стінах:

від поверхні землі ... ... 2750

при горизонтальній прокладці: над балконом, ганком і дахом

промислової будівлі ... 2500

над вікном ... ... 500

під балконом, вікном (від підвіконня) ... 1000

при вертикальній прокладці:

до вікна ... ... 750

до балкона ... ... 1000

Відстань від проводів, підвішених на опорах біля будівель,
 до балконів і вікон ..., ... ... 150

Найменша висота розташування і відстань токопроводов наведені нижче, в мм.

Токопроводи напругою до 1000 В

Висота розташування токопроводов в виробничих приміщеннях над рівнем підлоги або майданчика обслуговування:

виконання ПЮО ... ... 3500

»IP21 і1Р31 ... ... 2500

Відстань від струмоведучих частин струмопроводів без

оболонок (виконання ПЮО) до трубопроводів ... тисячі

Те ж, до технологічного обладнання ... 1500

»До стін будівель і заземлених конструкцій ... 50

Відстань від шинопроводів, що мають оболонки (виконання IP21, IP31, IP51, Р65), до

трубопроводів і технологічного обладнання ... не нормується

Висота розташування необгороджених токопроводов
 без захисних оболонок (виконання ПЮО), що прокладаються
 по фермам, від рівня настилу моста і візка крана ... 2500

Токопроводи напругою вище 1000В ідо 35 кВ

Висота установки токопроводов всередині виробничих

приміщень у виконанні не нижче IP41 від рівня підлоги

або площадки обслуговування ... ... 2500

Висота установки токопроводов будь-якого виконання

всередині електроприміщень від рівня підлоги ... 2500Вибір комутаційної апаратури, ізоляторів і провідників | блокування безпеки
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати