Головна

СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА

  1. Amp; 17. Зовнішня і внутрішня політика Івана III: освіту Московського централізованої держави
  2. Amp; 19. Внутрішня політика Івана IV.
  3. Amp; 21. Зовнішня політика Росії в першій половині XIX століття.
  4. Amp; 29. Внутрішня політика Катерини 2. Особливості освіченого абсолютизму в Росії.
  5. Amp; 35. Внутрішня політика Олександра I.
  6. Amp; 50. Зовнішня політика СРСР в 70-х початку 80-х років XX століття.
  7. Amp; 52. Зовнішня політика СРСР в 1985-1991 рр.

Основний напрямок - підвищення конкурентних переваг

російської економіки на внутрішніх і зовнішніх ринках.

Для цього передбачено:

1. Сприяння підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних виробників товарів і послуг на внутрішньому і світовому ринках і забезпечення структурного маневру в бік збільшення частки галузей, що виробляють продукцію з високим ступенем переробки, і галузей сфери послуг.

2. Виправлення накопичених структурних деформацій - реструктуризація збиткового сектора економіки, штучно підтримується системою бюджетних субсидій, невостребуемих податкових недоїмок і неплатежів природних монополій.

3. Завершення трансформації малоефективних інститутів економіки (структури держвласності, товарних і фінансових ринків, інноваційних механізмів, системи державного регулювання і ряду інших) в інститути, що відповідають вимогам сучасної ринкової економіки.

4. Прискорений розвиток і перебудова економічної системи,

підприємств і ринків у процесі загальносвітової економічної

трансформації, що проходить на базі нових інформаційних технологій, посилення глобальних і регіональних інтеграційних процесів.

 Основні етапи | ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ

Зовнішня політика СРСР в 1939-1940 роках | Політичні та економічні реформи М. С. Хрущова | Розвиток культури в жорстких рамках ідеології | Наростання кризових явищ | НТР та її вплив на хід суспільного розвитку | Серпневий путч - спроба державного перевороту і її провал | Жовтневої подій 1993 | Становлення нової російської державності (1993-1999 р.р.). | Програми розвитку Росії до 2010 року | ГРЕФ ПРОПОНУЄ ПУТІНУ МОДЕРНІЗАЦІЮ ЕКОНОМІКИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати