На головну

Система грошово-кредитного регулювання та її елементи.

  1. AB0-СИСТЕМА
  2. Судова система і система правоохоронних органів з «Основ законод-ва СРСР і союзних республік» 1958 р
  3. Gopher-система
  4. I. 1.5. Двухпірамідная система Хеопса-Голоду в структурі подвійного квадрата
  5. II. Психологічна структура і розподіл функцій в системах "людина - техніка". Ролі та основні функції людини
  6. II. Система земельного права. Земельне право як галузь науки і навчальна дисципліна.
  7. II. Вимоги до безпеки об'єктів технічного регулювання

Реалізуючи заг-ні та держ-ні інтереси в галузі управління грошовим обігом, система ДКР є багаторазовим невід'ємною частиною грошової системи гос-ва. здійснюючи підтримку і нормальне функціонування грошової системи країни, система грошово-кредитного регулювання становить її організаційний блок і покликана забезпечувати: Задоволення потреб і підвищення ефективності діяльності учасників грошового обороту; захист і досягнення балансу інтересів учасників грошового обороту; зменшення витрат учасників грошового обороту, підвищення якості послуг, що надаються; створення механізмів, що дозволяють знизити вплив негативних (проінфляційна) процесів в грошовому обороті; формування необхідного обсягу грошових ресурсів і залучення інвестицій; розвиток конкурентного середовища на грошовому ринку і формування конкурентних відносин; розширення ринку банківських послуг і поліпшення їх якості, вдосконалення системи безготівкових розрахунків. Об'єктом ДКР Визначальним елементом системи ДКР явл. об'єкти регулювання: Попит на гроші і пропозиція грошей; обсяг і структура грошової маси, що знаходиться в обороті; швидкість обороту грошей; обсяг кредитів, надана така-х учасникам грошового обігу, в т. ч. банківської системи; коф-ти грошової (банківської) мультиплікації; обсяг і структура грошових доходів і витрат учасників грошового обороту; курс нац-ної ден-ної едініциДенежно-кредитне регулювання кожного з цих найважливіших показників проводиться на певний термін, який узгоджується з періодом регулювання, встановлюються на різних рівнях державної влади. грунтуючись на показниках, які визначаються на макрорівні (в цілому по країні), учасники грошового обороту незалежно один від одного складають плани своєї діяльності. При цьому вони орієнтуються на досягнення рівноваги між пропозицією грошей і попитом на них в середньостроковій і довгостроковій перспективі. На мікрорівні програма регулювання з боку учасників грошового обороту є переліком короткострокових заходів і дій, що вживаються для досягнення поставлених довгострокових цілей. Механізм ДКР. Механізм реалізації грошової програми як елемент грошової системи вкл. слід. ел-ти: 1) стратегіческоепланірованіе і прогнозування (визначення напрямків, темпів і пропорцій розвитку ек-ки і динаміки грошового обороту); 2) ек-кі і правові форми (методи, інструменти) впливу, рег-щие грошові та кредитні відносини. процедури грошово-кредитного регулювання з боку держави повинні забезпечувати відкритість формування параметрів грошового оборотаПовишеніе професіоналізму регулюючого органу (уряду, міністерства фінансів або центрального банку) також є важливим фактором грошово-кредитного регулювання. визначення вартісних параметрів функціонування економіки за допомогою монетарного регулювання виступає як регулювання пропозиції грошей і загальних цінових умов надання кредиту. попит за власний кошт. Попит на гроші та їх пропозиція є найбільш важко передбачуваними величинами, оскільки кількісно вони не можуть бути оцінені абсолютно точно і остаточно учасниками грошового обороту. Відповідно всі інші величини відносні як з точки зору прогнозування, так і з точки зору регулювання грошового обороту. збільшення попиту на гроші з боку учасників грошового обороту визначається: подальшим зростанням економіки; зниженням інфляції та інфляційних очікувань; зростанням довіри до банківської системи. в залежності від того, якими мотивами керується учасник грошового обороту, формується попит на гроші. перший вид потреби в грошах, т. е. в запасі грошей (трансакційний мотив), забезпечує поточне господарське функціонування того чи іншого учасника грошового обороту. Для індивіда - це запас грошей для покупок до наступного отримання доходів. Для підприємств (фірм) запас грошей призначений для забезпечення закупівель матеріалів, виплати заробітної плати та здійснення інших витрат до отримання наступних грошових надходжень від реалізації товарів і надання послуг. Для держави запас грошей це валютні резерви, які дозволяють забезпечити своїх резидентів засобами на розрахунки із зовнішньоекономічної діяльності. другий вид потреби в грошах (мотив обережності) дозволяє учаснику грошового обороту створювати резерв коштів для зниження ризиків в умовах невизначеності і згладжування неминучих касових розривів. третій вид потреби в грошах (спекулятивний мотив) виникає в силу того, що сучасні гроші самі по собі не можуть служити засобом збереження вартості. Певна частина доходів учасника грошового обороту повинна; використовуватися як засіб платежу - кредитних ресурсів, що приносять дохід у вигляді відсотка. Даний попит реалізується в придбанні нематеріальних (фінансових) активів учасниками грошового обороту. Такими активами можуть бути облігації, акції, а також похідні фінансові інструменти. центральні банки впливають на пропозицію грошей за допомогою: Емісії готівки, при якій центральний банк фіксує свою здатність контролювати грошову масу; рефінансування банків, коли центральний банк як «банк банків» шляхом видачі кредиту підтримує в певних рамках діяльність комерційних банків в цілому і їх ліквідність; операцій на відкритому ринку, коли центральний банк здійснює на ньому купівлю і продаж цінних паперів і (або) купівлю-продаж валюти в формі руху валюти за кордон і з-за кордону у вигляді компенсаційних витрат. завдяки проведенню перерахованих операцій формуються механізм грошово-кредитного регулювання і потенціал його використання.

 Вплив світової фінансової кризи на сучасні грошово кредитні відносини. | Система рефінансування комерційних банків Банком Росії.

Форми і види кредиту. Сучасні проблеми та тенденції розвитку | Роль кредиту в сучасній ринковій економіці. Межі застосування кредиту на макро-і мікрорівні. | Судний відсоток і його економічна роль. | Центральні банки і основи їх діяльності. Поняття і форми незалежності центрального банку. | Поняття завдань і функцій Центрального банку і їх розвиток в сучасних умовах | Методи і інструменти грошово-кредитної політики та особливості їх застосування в Росії. | Сучасні уявлення про сутність і функції банку. | Банківська система Росії і особливості її сучасного розвитку. Макроекономічні чинники розвитку банківської системи. | Види банків. Сучасний стан російських банків. | Валютний курс як економічна категорія. Валютні відносини та валютний курс. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати