Головна

Гіпермедіа - це те, що вийде, якщо у визначенні гіпертексту замінити слово "текст" на "будь-які види інформації": звук, графіку, відео.

  1. C) Ад'єктивних словосполучення з прикметником в якості ведучого члена
  2. II. Знайомство зі «Словом о полку Ігоревім».
  3. Present Simple Виберіть підходящого змісту слово
  4. VI. Слово вчителя.
  5. WWW-сторінка - гіпермедійний акти системи World Wide Web. Створюються за допомогою мови розмітки гіпертексту HTML (Hypertext markup language).
  6. Абревіація як спосіб словотворення. Типи абревіатур.
  7. Б. С. БРАТУСЬ Заключне слово

Такі гіпермедійний посилання можливі, оскільки поряд з текстовою інформацією можна пов'язувати і будь-яку іншу двійкову інформацію, наприклад, закодований звук або графіком, Так, якщо програма відображає карту світу і якщо користувач вибирає на цій карті за допомогою миші будь-якої континент, програма може тут ж дати про нього графічну, звукову та текстову інформацію.

Система WWW побудована на спеціальному протоколі передачі даних, який називається протоколом передачі гіпертексту HTTP(Читається "Ейч-ти-ти-пи", HyperText Transfer Protocol).

Весь вміст системи WWW складається з WWW-сторінок.

WWW-Сторінки- Гіпермедійний акти системи World Wide Web. Створюються за допомогою мови розмітки гіпертексту HTML (Hypertext markup language).

Одну WWW-сторінку насправді зазвичай становить набір гіпермедійних документів, розташованих на одному сервері, переплетених взаємними посиланнями і пов'язаних за змістом (наприклад, що містять інформацію про один навчальному закладі або про один музеї). Кожен документ сторінки, в свою чергу, може містити кілька екранних сторінок тексту та ілюстрацій. Кожна WWW-сторінка має свій "титульний лист" (англ. "Homepage") - гіпермедійний документ, що містить посилання на головні складові частини сторінки. Адреси "титульних аркушів" поширюються в Інтернет в якості адрес сторінок.

Набір Web-сторінок, пов'язаних між собою посиланнями і призначених для досягнення єдиної мети, називається Web-сайтом.

назадСлужби (сервіси) - це види послуг, які виявляються серверами мережі Internet. | Електронна пошта (Electronic mail, англ. Mail - пошта, скор. E-mail) cлужіт для передачі текстових повідомлень в межах Інтернет, а також між іншими мережами електронної пошти.

Схема створення презентації в Microsoft PowerPoint | Інформаційні технології в освіті: ключові поняття, визначення та завдання. | Структура інформаційно-освітнього середовища. | Проблеми ефективності освіти в новій освітньому середовищі. Проблеми дистанційного освіти. | Пріоритети та проблеми у розвитку нових інформаційних технологій в освіті. | Інтеграція національних інформаційних ресурсів в світову інформаційну середу. | Топології комп'ютерних мереж | Передача інформації в мережі Інтернет | Інтернет і його структура. Історія | Інфраструктура мережі Інтернет |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати