На головну

питання 80

Проаналізувавши процес формування доходів різних груп населення США за досить тривалий період (кілька десятиліть), Лоренц виявив ряд закономірностей, зміг графічно виразити тенденцію в русі нерівності доходів. Побудуємо на графіку криву Лоренца.

Теоретична можливість абсолютної рівності в розподілі доходів представлена ??бісектрисою, що виходить з кута 0. Точки а, b, с, d ... позначають величини доходів сімей, а проведена через них крива і є кривою Лоренца. Область між лінією, що позначає абсолютну рівність, і кривою Лоренца вказує на ступінь нерівності доходів. Якби розподіл доходів було абсолютно рівним, тоді крива збіглася б з бісектрисою. Абсолютна нерівність позначається пунктом в точці f, в такому випадку крива переходить в систему координат. Яка практична значущість кривої Лоренца? Вона полягає в тому, що принцип побудови кривої може бути використаний для аналізу і порівняння доходів населення країни, регіону, населеного пункту в різні періоди часу; за допомогою цієї кривої можна порівнювати доходи населення різних країн, можна зіставляти доходи і виявляти нерівність розподілу між різними верствами населення В подальшому це можна використовувати, в реалізації економічної політики держави.

Нерівність в розподілі доходів обчислюється за допомогою так зветься коефіцієнта Джині, коли площа заштрихованої фігури співвідносять з площею трикутника АВС. Чим сильніше відхилення кривої Лоренца, тим-більше коефіцієнт Джині і тим більше ступінь економічної та соціальної нерівності в суспільстві. Для найбільш розвинених ринкових країн коефіцієнт Джині становить значення 0,27-0,33.

Показнику і диференціації доходів може служити також доцільний коефіцієнт. Для його розрахунку береться усереднений показник для 10% найбільш високооплачуваною категорії працівників і такий же усереднений показник для 10% найменш забезпечених працівників. Їх співвідношення дає доцільний коефіцієнт.МЕТОДИ ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ | Поняття бідності відносно.

Політика рефінансування (ставка рефінансування, дисконтна (облікова) і заставна (ломбардна) політика ЦБ). | питання 77 | Операції Центрального банку | питання 78 | регулювання доходів | Індексація доходів | Реформування соціальної сфери | питання 79 | ЕКОНОМІЧНІ І СОЦІАЛЬНІ ВИТРАТИ БЕЗРОБІТТЯ | ЗАКОН Оукена |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати