Головна

Жүйе және материялық нукте кинетикалық моментінің сақталу заңы

  1. VI-XII ғ.ғ оңтүстік және оңтүстік-шығыс Қазақстанның қалалық мәдениеті.
  2. Аңқа бұлшық етінің функцианальдық жүйесінің жалпы сипаттамасы, түзілу жолдары мен ерекшеліктері.
  3. Абылай хан және оның ішкі және сыртқы саясаты
  4. Автоматты басқару жүйелерінің уақыттық және жиіліктік сипаттамаларының арасындағы байланыстар
  5. Автоматты басқару жүйесіндегі үрдістер
  6. Азақ даласында Ресейдің отаршылдық саясатының тереңдетуі және оның кезеңдері
  7. Азақстанда жаңа экономикалық саясатқа (ЖЭС) көшу және оның барысы

Жүйе кинетикалық моментінің өзгеруі туралы теоремадан томендегі дербес жағдайлар келіп шығады.

1. Жүйеге әсер ететін сыртқы күштердің кез келген О нүктеге қатысты моменті болса, онда жүйенің осы центрге қатысты кинетикалық моменті дің мөлшері және бағыты өзгермейді:

(16.82)

2. Жүйеге әсер ететін сыртқы куштердін кез келген өске қатысты моментерінің қосындысы нөлге тең болса жүйенің осы өске қатысты кинетикалық моменті өзгермейтін болады.

Мысалы.

(16.83)

Осыған ұқсас материялық нүкте кинетикалық моментінің сақталу заның баяндау мүмкін.

3. Материялық нүктеге әсер ететің күштің кез келген центрге қатысты моменті нөлге тең болса, онда нүкте қозғалыс мөлшерінің осы центрге қатысты моменті өзгермейтін болады яғни:

(16.84)

4. Материялық нүктеге әсер ететің күштің кез келген өске қатысты моменті нөлге тең болса, нүктенің осы өске қатысты кинетикалық моменті озгермейтін болады.

Мысалы .

5.Қозғалмайтын өсь төңірегінде айналып қозғалатын дененің кинетикалық моментінің сақталу заңы төмендегідей баяндалады:

Қозғалмайтын өсь төңірегінде айналатын денеге әсер ететін сыртқы күштердың айналу өсіне қарасты моменттерінің қосындысы нөлге тең болса, онда дененің осы өске қатысты кинетикалық моменті өзгермейтын болады:

немесе

. (16.85)

(16.85)-тегі және сәйкесінше дененің бастапқы кездегі инерция моменті және бұрыштық жылдамдығы ал және кез келген t уақыттағы инерция моменті және бұрыштық жылдамдығы.

Қозғалмайтын өсъ төңірегін айланып қозғалатын дененің кинетикалық моментінің сақталу заңына Жуковский орындығы мысал бола алады. Жуковский орындығының горизонтал платформасына қолында тас ұстаған адам тұрғанан кейін оған бастапқы бұрыштық жылдамдық берілсе (16.85) орынды болады. Себебі адамның тастары мен платформаның ауырлық күштері айналу өсіне параллелъ бағытталған немесе тіректі подшипникте пайда болатын реакция күші айналу өсін қиып өтеді. Сондықтан олардың айналу өсіне қатысты моменті нөлге тең.

· 44. Механикалық жүйенің қозғалмайтын өске қатысты айналмалы қозғалысының дифференциалдық теңдееуі.Механикалық жүйе және материялық нүкте кинетикалық моменттерінің өзгеруі турасындағы теорема | Атты дененің қозғалмайтын өсь төңірегін айнала қозғалысының дифференциялдық теңдеуі

Момент количества движения твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси | Жүйенің инерция моменті. Инерция радиусы | Кейбір бір текті денелердің инерция моменттері | Механикалык жүйе. Ішкі және сыртқы күштер. | Механикалық жүйе қозғалысының дифференциал теңдеулері | Материялық нүкте және механикалық жүйенің қозғалыс мөлшері | Күш импульсі | Механикалық жүйе массасы және масса центрі | Материялық нүкте және механикалық жүйенің қөзғалыс мөлшерінің моменті | Материялық нүкте және механикалық жүйенің кинетикалық энергиясы |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати