На головну

Атты дененің жазық-параллель қозғалысы.

  1. Атты дененің қозғалмайтын өсь төңірегін айнала қозғалысының дифференциялдық теңдеуі
  2. Атты дененің жазық-параллель қозғалысытағы нүктелеріның жылдамдығы
  3. Атты дененің ілгермелі қозғалысы
  4. Атты дененің күрделі қозғалысы

Қатты дененің қимасындағы нүктелер қозғалмайтын жазықтыққа параллель жылжитын болса, ол дененің қозғалуын жазықтыққа параллель қозғалыс деп атайды.

Қатты дене жазықтығына параллель қозғалатын болсын. Анықтама бойынша дене қозғалғанда, оның қимасы жылжымайтын жазықтығына параллель қозғалады. Бұл шарт дене ║ осіне байланысты айналғанда да осімен бірге ілгерілемелі қозғалғанда да бұзылмайды, демек жазықтыққа параллель қозғалысты осы қарапайым қозғалыстардан құрастыруға болады.

Дене жазықтыққа параллель қозғалғанда қимада жатқан А нүктесімен ілгерілемелі және сол нүктеге қатысты айналмалы қозғалыста болады, сондықтан оның қозғалу заңын былай жазуға болады: , мұндағы А таңдалып алынған S қимасында жататын

нүкте. Бұдан кейінгі ілгерілемелі қозғалатын нүктені полюс деп атаймыз. Қимаға перпендикуляр әр остің бойындағы нүктелер дене жазықтыққа параллель қозғалғанда бірдей жылдамдықпен, бірдей үдеумен жылжиды.

В әріптерімен белгіленген қатты дененің нүктелері полюспен, яғни А-мен бірге ілгерілемелі жылжығанда да, полюске қатысты айналмалы қлзғалғанда да бірдей жылдамдықпен және бірдей үдеумен қозғалады.

 Атты дененің ілгермелі қозғалысы | Атты дененің жазық-параллель қозғалысытағы нүктелеріның жылдамдығы

Байланыстар реакциялары. | Нүктеге және оське қатысты күш моменті. | Бiр нүктеге жинақталған күштер жүйесiнiң тепе-теңдiк шарты | Жазықтыққа кез келген бағыттағы күштер системасының аналитикалық тепе теңдік шарттары | Айналу үйкелісі және домалау үйкелісі. Домалау үйкелісі. Айналу үйкелісі. | Ауырлық центрі. Қарапайым біртекті денелердің ауырлық центрлері | Нүкте қозғалысының берілу әдістері | Нүктенің әр түрлі берілу әдістегі жылдамдығы Нүктенің жылдамдығы | Нүктенің векторлық және координаталық берілу әдістегі үдеуілері- Нүктенің үдеуі | Нүктенің табиғи берілу әдістегі үдеуі. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати