На головну

Економічний ефект від перенесення витрат за часом

  1. A. Рекламна кампанія з незмінним рівнем витрат (повідомлення виходить на регулярній основі протягом певного часу).
  2. Amp; 23. Росія в період руїни і воцаріння династії Романових.
  3. C) фотоефект
  4. Cімметрія простору - часу і закони збереження
  5. E Тема зовнішніх ефектів і втручання уряду була нсесторонне вивчена знаменитим англій-
  6. II ЕТАП Законодавство Нового часу
  7. II. Витрат на повернення навколишнього природного середовища в попередній стан;

Під час розгляду варіантів інвес- тування часто доводиться оцінювати зат-рати, здійснювані в різний час.

Векономічній практиці прийнято витрати, які здійснюються в різні роки, приводити до єдиної тимчасової датою розрахунків (дисконтувати) за формулою:

 де: Ко - Абсолютна величина капітальних вкладень, які належить здійснити;

t - кількість років, що відокремлюють момент інвестування від умовної дати розрахунків;

Ен.п. - Норматив приведення витрат за часом (інакше: норма дисконтування, р. / Р.год.). Його величина має великий вплив на результат розрахунків.

Кt - Умовна величина грошових коштів, яка використовується в розрахунках замість реальної К.Економічний ефект від дострокового введення об'єкта в експлуатацію | Економічний ефект від скорочення тривалості будівництва

Питання 3 Капітальне будівництво як галузь суспільного виробництва | Склад і структура основних фондів будівельних і проектних організацій | Поняття про знос основних фондів | Види оцінки основних фондів | Шляхи підвищення продуктивності праці в будівництві | Тарифна система | Системи оплати праці в будівництві | Склад кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт | Призначення кошторисних форм розрахунку вартості будівельно-монтажних робіт і будівництва в цілому | Поняття ризику. Допустимий, критичний та катастрофічний. Рівні ризику. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати