Головна

Локальні кошториси, види, склад, призначення. (ПКД).

  1. Corpus Areopagiticum. Склад, значення для східного і західного богослов'я, проблема авторства. Поняття про божественне походження, про зло, про молитву.
  2. DMA. Призначення. Структурна схема контролера
  3. MATHCAD. Призначення. Основні можливості. Найпростіші прийоми роботи.
  4. PR-кампанія: визначення, види, етапи.
  5. SADT. Види, призначення, використання зворотного зв'язку на діаграмах.
  6. АБС: програмне забезпечення. Види, вимоги.
  7. АБС: технічні забезпечення. Види, вимоги.

Локальні кошториси є первинними кошторисними документами і складаються на окремі види робіт та витрат по будівлях і спорудах або по загальномайданчикових роботах на основі обсягів, що визначилися при розробці робочого проекту, робочої документації (робочих креслень).

Локальні Кошторисні розрахунки (ЛСР) складаються також на окремі види робіт та витрат по будівлях і спорудах або на загальномайданчикові роботи тоді, коли обсяги робіт і розміри витрат остаточно не визначилися і підлягають уточненню, як правило на підставі робочої документації.

ЛСР на види будівельних і монтажних робіт. А також на вартість обладнання складаються виходячи з:

- Параметрів будівель, споруд, їх частин та конструктивних елементів, прийнятих в проектних рішеннях

- Обсягів робіт, прийнятих з відомостей будівельних і монтажних робіт та визначених за проектним матеріалам

- Номенклатури і кількості обладнання, меблів та інвентарю, прийнятих з рекомендованих специфікацій, відомостей і інших проектних матеріалів.

ЛСР при складання розбираються на наступні групи:

на будівлях і спорудах: - Будівельні роботи, спеціальні будівельні роботи, внутрішні санітарно-технічні роботи, внутрішньо електроосвітлення, - монтаж і придбання технологічного та ін. Обладнання, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики, зв'язок, - придбання меблів, інвентарю, - інші роботи.

За загальномайданчикових роботах: - Вертикальне планування, -устройство інженерних мереж, шляхів, доріг, - благоустрій території, малі арх. Форми і ін.

При проектуванні складних будівель і споруд, здійснення розробки технічної документації для будівництва кількома проектними органазаціямі, а також при формуванні кошторисної вартості по пускових комплексах допускається складання на один і той же вид робіт двох або більше ЛСР. (Кошторисів)

У ЛСР проводитися угруповання даних в розділи по окремих конструктивних елементах будівлі, видам робіт і пристроїв. Порядок угруповання повинен відповідати технологічній послідовності робіт і враховувати специфічні особливості окремих видів стр-ва. На будівлях і спорудах може бути допущено поділ на підземну частину ( «нульовий цикл») і надземну частину.

Групи ЛСР поділяють на розділи:

За будівельним роботам: Земляні роботи, фундаменти, стіни підземної частини; стіни, каркас, перекриття, перегородки, підлоги і підстави, покрівлі, заповнення прорізів, сходів і площадки, оздоблювальні та різні роботи.

За спеціальним будівельним роботам: Фундаменти під устаткування, спеціальні основи, канали і приямки, забудова, футерування та ізоляція, хімічні захисні покриття.

За внутрішнім санітарно-технічних робіт: Водопровід, каналізація, опалення, вентиляція

По встановленню обладнання: Придбання і монтаж технологічного обладнання, технологічні трубопроводи, металеві конструкції

За вартістю окремих видів будівельних, спеціальних та супутніх робіт: - робіт з підготовки території ділянки та грунту до посадки, придбання посівного обладнання.

При складанні ЛСР пріоритет мають укрупнені кошторисні нормативи і вартісні показники. При складання локальних кошторисів пріоритет мають одиничні розцінки.

У складі ЛСР вартість робіт може проводитися в двох рівнях:

- В базисному рівні 2001р, - в поточному (прогнозному) рівні, на основі цін, що склалися на час складання кошторисної документації.

- Базисно-індексним методом і використанням одиничних розцінок. Вартість, що визначається ЛСР, включає прямі витрати, накладні витрати та прибуток.

Нарахування накладних витрат і кошторисного прибутку при складання ЛСР, без ділення на розділи проводитися в кінці розрахунку після підсумку прямих витрат, при формуванні по розділах - в кінці кожного розділу і в цілому по кошторису. При формуванні за видами робіт нарахування накладних витрат і кошторисного прибутку проводитися по кожному виду будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт.

35. Порядок і правила складання ресурсної локальної відомості і які нормативи для цього застосовуються? (ПКД).

Формування локальних кошторисів може здійснюватися з використанням: 1 - елементних кошторисних норм в поточному рівні цін, 2 - Одиничних розцінок в базисному рівні цін та індексів перерахунку, 3 - Поточних цін по прайс листам і договором підряду, на виконання будівельно-монтажних робіт.

Локальні кошториси з використання елементних кошторисних норм складаються ресурсним методом. Ресурсний метод грунтується на використання матеріальних, трудових і технічних ресурсів при складанні локальної ресурсної відомості і локального кошторисного розрахунку. Дані за видами робіт і характеристика ресурсів приймаються вибіркою з проектних матеріалів, а показники по ресурсам зі збірок ГЕСН-2001, і ін.

У графу 2 локальної ресурсної відомості (ЛРВ) заноситься шифр застосовуваного нормативу і коди відповідних ресурсів.

У графу 3 заносяться види робіт і витрат, в слід за кожним видом робіт - найменування ресурсів в наступній послідовності:

1 - витрати праці робітників - будівельників; 1.1 - середній розряд робіт

2 - витрати праці робітників, зайнятих керуванням будівельних машин

3 - найменування використовуваних будівельних машин

4 - види застосовуваних матеріальних ресурсів

У графу заносяться одиниці виміру робіт і ресурсів, взятих з таблиць збірок ГЕСН - 2001

У графу 5 - витрати ресурсів на одиницю виміру того виду робіт, до якого вони належать.

У графу 6 - обсяг робіт, прийнятих за проектними даними, а проти найменування відповідних ресурсів - їх кількість, підрахована як добуток одиничного витрати, помножене на обсяг робіт за проектними даними.

Все ресурсні показники, які виділяються з нормативів, застосовуються з усіма поправками, які наведені у відповідних збірниках і Загальних вказівках до ГЕСН-2001. Підсумовування ресурсних показників проводитися або по відповідності розділах локальної ресурсної відомості (кошторису), або в цілому по об'єкту.

Сумарні показники фіксуються в тій же послідовності, що і в графі 3:

- Трудові ресурси, витрати праці робітників-будівельників, середній розряд праці

- Будівельні машини і механізми

- Матеріальні ресурси в натуральних показниках

У графі 2 проти найменувань будівельних машин і матеріальних ресурсів проставляються відповідні коди ресурсів, приводяться в ГЕСН-2001 та інших використовуваних нормативах. При цьому однакові ресурси об'єднуються. Середній розряд робіт по розділу визначається сумою творів витрат праці робітників-будівельників за видами робіт, помноженої на розряди за видами робіт і поділеній на суму витрат праці робітників по розділу.Порядок і правила складання кошторисної документації на будівництво. (ПКД). | Порядок і правила складання локального ресурсного кошторисного розрахунку. (ПКД).

Структура і елементи кошторисної вартості будівництва. (ПКД). | Порядок визначення кошторисної вартості в договірних цінах на будівельну продукцію. (ПКД). | Витрати на оплату праці працівників будівельних організацій, склад, структура, порядок визначення. (ПКД). | Витрати по експлуатації машин і механізмів, склад, структура, порядок визначення. (ПКД). | Накладні витрати, склад, структура, порядок визначення. (ПКД). | Кошторисна прибуток, склад, структура, порядок визначення. (ПКД). | Склад, структура кошторисної документації на будівництво. Види, склад, побудова. (ПКД). | Склад і структура побудови ГЕСН-2001. (ПКД). | Склад і структура побудови ФЕР-2001. (ПКД). | Склад і структура побудови ТЕР-2001. (ПКД). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати