Головна

Правила та порядок визначення кошторисної вартості проектної продукції. (ПКД).

  1. Склад земель населених пунктів та зонування територій. Правила землекористування і забудови. Містобудівна регламент.
  2. Стоматологія. Визначення спеціальності. Розділи стоматології. Зв'язок з іншими дисциплінами.
  3. DFD -діаграмми (призначення, складові елементи, правила побудови).
  4. I. Порядок укладення трудового договору
  5. I. Порядок надання медичної допомоги жінкам під час вагітності
  6. II. Порядок надання медичної допомоги вагітним жінкам з вродженими вадами внутрішніх органів у плода
  7. II. Порядок розробки індивідуальної програми реабілітації інваліда (дитини-інваліда)

Формування ціни на будівельну продукцію здійснюється з одночасною участю декількох незалежних суб'єктів інвестиційної діяльності: інвестор, замовник, проектувальник, підрядник, причому кожен виступає зі своїми цілями і завданнями. Основним завданням інвестора і замовника є проектування та будівництво об'єкта в найбільш стислі терміни, при мінімальних витратах, щоб отримати більш швидкий дохід. Головним завданням проектувальника і підрядчика є рентабельність процесу виробництва будівельної продукції за рахунок її подорожчання або за рахунок будівельного прогресу. Це накладає особливі умови при визначенні ціни будівельної продукції.

Кошториси можна поділити на такі види: 1 - Концептуальна кошторис. Складається при підготовці інвестиційних пропозицій на стадії ТЕО. Розмір інвестицій визначається за накопиченою інформацією про ціни на одиницю споживчих властивостей або одиницю потужності об'єкта. 2 - Інвесторська кошторис. Складається на предпроекной стадії на замовлення інвестора для визначення стартової ціни предмета торгів. Орієнтована вартість проекту визначається на підставі схем розміщення об'єкта, ескізу будівлі, укрупнених показників. 3 - Кошторис підрядника. Складається при підготовці до укладення на капітальне будівництво на основі розісланій інвестором тендерної документації. 4 - Кошторис проектувальника або кошторисного відділу замовника. Найбільш точна і повна. Вона розробляється за готовим проектом і кресленнями, кошторисних норм і одиничних розцінок. 5 - Виконавчий кошторис складається за фактичними витратами підрядної організації на заключному етапі будівництва і враховує всі доп. витрати.

Одним з елементів ціни будівельної продукції виступає собівартість. Собівартість - це виражені в грошовій формі витрати на виробництво і реалізацію продукції. Собівартість включає в себе власне вартість (витрати виробництва на виготовлення товару) за статтями витрат. Загальна вартість товару включає в себе собівартість і додаткову вартість (прибуток виробника, ПДВ, і інші надбавки). У будівельній галузі розрізняють кошторисну і фактичну собівартість.

Кошторисна собівартість - витрати на виробництво будівельної продукції за проектом, певні по кошторисних нормативів, т. Е. Плановані витрати.

Фактична собівартість - фактичні витрати підрядної організації на виробництво будівельної продукції за проектом.

Витрати з матеріальних ресурсів в кошторисної вартості називаються кошторисними цінами будівельних матеріалів, виробів та конструкції. Визначення витрат на матеріали, вироби і конструкції. При формуванні кошторисної вартості будівництва в базисному рівні цін станом на 01.01.2000 можна використовувати федеральні, територіальні та галузеві збірники кошторисних цін на матеріали, вироби і конструкції.

При складанні кошторисної документації потреба в матеріальних ресурсах визначається:

- За проектними матеріалами;

- Виходячи з витрат матеріалів-представників;

- За фактичними витратами матеріалів, використовуваних при будівництві об'єкта або виконання будівельно-монтажних робіт.

Кошторисна вартість необлікованих розцінками матеріальних ресурсів найчастіше формується за елементами основних витрат (калькуляції вартості) і включає в себе документально обґрунтовані витрати:

- Відпускну ціну (з урахуванням тари, упаковки, реквізиту);

- Націнки постачальницько-збутових організацій;

- Митні збори (при отриманні матеріалів з-за кордону,

- Вартість транспортування;

- Вантажні роботи

- Розвантажувальні роботи (як правило, враховуються в одиничних розцінках на види робіт);

- Інші витрати;

- Податок на додану вартість (ПДВ) (при складанні локальних кошторисів не враховується, а враховується в зведеному кошторисному розрахунку).

Підсумкова оцінка вартості матеріальних ресурсів здійснюється в декількох рівнях:

Витрати по експлуатації машин і механізмів в кошторисної вартості

При визначенні вартості експлуатації машин в поточному рівні цін необхідно використовувати регіональні індекси перерахунку вартості.

Кошторисні норми і розцінки на експлуатацію машин призначені:

-взаіморасчетов між підрядними будівельними організаціями та підрозділами лад механізації;

- Розробки ЕР на будівельні, монтажні, спеціальні будівельні роботи і по монтажу технологічного устаткування.

Кошторисні норми і розцінки на експлуатацію машин містять:

- Прямі (експлуатаційні) витрати;

- Накладні витрати і кошторисну прибуток, нараховані на показники оплати праці робітників, зайнятих на ремонті і технічному обслуговуванні.

Накладні витрати і кошторисний прибуток на показники оплати праці машиністів будівельних машин нараховуються додатково при визначенні кошторисної вартості будівництва (складанні локального кошторису), при здійсненні взаєморозрахунків межлу підрядними будівельними організаціями та підрозділами Будмеханізації.

кошторисних норм і розцінок на експлуатацію будівельних машин і транспортних засобів наведені в МДС 81-3.99 «Методичні вказівки по розробці кошторисних норм і розцінок на експлуатацію будівельних машин і транспортних засобів».

Витрати на оплату праці працівників будівельних організацій в договірних цінах на будівельну продукцію

Витрати з основної заробітної плати будівельних робітників, зайнятих в основній діяльності, замовник і підрядник має право визначати самостійно за узгодженими розрахунками в складі договірної ціни на будівельну продукцію (роботи, послуги).

Відповідно до МДС 83-3.99 «Методичними рекомендаціями щодо визначення розміру коштів на оплату праці в договірних цінах і кошторисах на будівництво і оплаті праці працівників будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних організацій» підприємства, організації та установи, які беруть участь в інвестиційно-будівельній діяльності по системам, формами і умовами оплати праці працівників умовно поділяють на три групи:

1) підприємства, організації та установи органів державної влади і управління. У них праця працівників оплачується за посадовими окладами з надбавками за кваліфікаційний розряд, вислугу років, особливі умови державної служби,

2) підприємства, організації та установи, що фінансуються з бюджетних джерел. У них оплата праці працівників проводиться на основі «Єдиної тарифної сітки» з відповідними надбавками, доплатами, заохочувальними виплатами, регульованими постановами уряду РФ;

3) підприємства, організації та установи інших форм власності та організаційно-правового статусу. У них самостійно вирішуються питання оплати праці працівників на основі чинного законодавства в галузі соціально-трудових відносин.

Основою всіх форм і систем оплати праці, що застосовуються в будівельних організаціях, є тарифна система, що забезпечує відповідно до кваліфікації і складності виконуваних робіт оплату праці працівників. Визначення розміру коштів на оплату праці робітників в кошторисах і договірних цінах на будівництво може здійснюватися одним з таких способів.

1. На основі показників трудомісткості; 2. На основі кошторисної величини заробітної; 3. На основі тарифних ставок.Структура кошторисної вартості проектування, правила визначення. (ПКД). | Загальні поняття про кошторисну нормування у будівництві. Визначення кошторисної норми. (ПКД).

Інвестиційно-будівельна діяльність на територіальному рівні. (ПКД). | Основні фонди, їх склад, структура, техніко-економічна оцінка. (10-В, ЕіОС, ТЕОЗ, лекції). | Оборотні кошти, їх види, структура. (СТ, 102-В, 40-ТЕОЗ, лекції). | Амортизаційний фонд, його освіту і витрачання. (14-В, лекції). | Модернізація будівель і споруд, її економічна доцільність. (17-В, 47-ТЕОЗ, лекції). | Знос основних фондів. Види зносу. (14-В, 40-ТЕОЗ, лекції). | Визначення зносу основних фондів. (14-В, 40-ТЕОЗ, лекції). | Склад експлуатаційних витрат основних фондів. (17-В, лекції). | Принципи ціноутворення в будівництві. (ПКД). | Ціна проектної та будівельної продукції. (ПКД). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати