Головна

Визначення зносу основних фондів. (14-В, 40-ТЕОЗ, лекції).

  1. Стоматологія. Визначення спеціальності. Розділи стоматології. Зв'язок з іншими дисциплінами.
  2. I. Характеристика основних напрямків комплексної системи роботи.
  3. I. Характеристика основних теоретичних підходів до вивчення теми, що склалися у вітчизняній історичній науці.
  4. II. Аналіз основних груп джерел вивчення теми.
  5. II. Соціальна структура і правове становище основних груп населення.
  6. II. Шість основних шкіл китайської філософії і їх особливості.
  7. III Етап. Визначення функцій і завдань елементів системи якості

Зниження вартості будівлі відбувається в часі. У будь-який проміжок часу вона може бути визначена як різниця між первісною вартістю і алгебраїчною сумою витрат, викликаних зносом і поліпшеннями (відновленням) конструктивних елементів і інженерних систем:

Сд. = СП.М. - (Фi + Мi1 - KP. - Мi2 ), де Сд .. - дійсна вартість будівлі, руб .; СП.М. - первісна вартість будівлі, руб .; Фi - Вартісне вираження фізичного зносу, руб .; Мi1- Вартісне вираження морального зносу першої форми, руб .; KP. - Обсяг витрат на капітальний ремонт, руб .; Мi2 - обсяг витрат на усунення морального зносу другої форми,

Основний вплив на техніко-експлуатаційні якості основних фондів (будівель) надає фізичний знос. Постійний облік будівель і споруд, а також систематичне визначення поточного фізичного їх зносу проводить «Бюро технічної інвентаризації» (БТІ). Ця організація складає на кожний будинок технічний паспорт з описом конструктивних елементів будівлі і його параметрів (обсягу, житлової площі та ін.), Із зазначенням планів земельних ділянок та поверхів будівель. Фізичний знос будівлі встановлюють:

- Розрахунковим шляхом (при відсутності видимих ??ознак фізичного зносу);

- На підставі візуального огляду конструктивних елементів і визначення відсотка втрати ними експлуатаційних властивостей внаслідок фізичного зносу;

- Експертним шляхом з оцінкою залишкового терміну служби;

- Інженерними обстеженнями будівлі з визначенням вартості робіт, необхідних для відновлення експлуатаційних властивостей констр. і інженерних систем.

Фізичний знос будівлі визначають як середнє арифметичне зносу окремих дев'яти елементів будівлі: фундаментів, стін, перекриттів, даху і покрівлі, підлог, віконних і дверних пристроїв, оздоблювальних робіт, внутрішніх санітарно-технічних і електротехнічних пристроїв та інших елементів (сходів, балконів і ін. ).

Фізичний знос на момент оцінки виражається співвідношенням вартості об'єктивно необхідних ремонтних заходів, що усувають пошкодження конструкції, елементу, системи або будівлі в цілому і їх відновної вартості. Фізичний знос окремих конструкцій, елементів, систем або їх ділянок оцінюється шляхом порівняння ознак фізичного зносу, виявлених в результаті візуального та інструментального обстеження, з їх значеннями, наведеними в ВСН 53-86 (р).

Фізичний знос конструкції, елементу або системи, що мають різну ступінь зносу окремих ділянок визначається за формулою:

де Фк - Фізичний знос конструкції, елементу або системи,%; Фi - Фізичний знос ділянки конструкції, елементу або системи, визначений за табл. 1 - 71 ВСН 53-86 (р); Рi - Розміри (площа або довжина) пошкодженої ділянки, м2 або м; Рк - Розміри всієї конструкції, м2 або м; n - Кількість (число) пошкоджених ділянок.

Відсоток зносу всієї будівлі визначають як середнє арифметичне значення зносу окремих конструктивних елементів, зважених за їх питомою ваг в загальній відновної вартості об'єкта де Фз - Фізичний знос будівлі,%; Фкi - Знос окремої конструкції, елементу або системи, встановлений при технічному обстеженні,%; li - Питома вартість даного конструктивного елемента або інженерної системи в загальній відновної вартості будівлі,%; n - Число окремих конструкцій, елементів або систем в будівлі.

Питома вага вартості конструктивних елементів або інженерних систем наведені в відповідних збірниках укрупнених показників відновної вартості (УПВС).

Метод визначення фізичного зносу на основі інженерних обстежень передбачає інструментальний контроль стану елементів будівлі і визначення ступеня втрати ними експлуатаційних властивостей.

Для приблизної оцінки зносу користуються зіставленням фактичного терміну служби будівлі з розрахунковим: Фз.1 = (T / T) 100

де Фз1 - Знос конструктивного елементу або будівлі, що встановлюється розрахунком,%; t - Фактичний термін служби, років; Т - Нормативний термін служби, років.

Якщо конструктивний елемент під час капітального ремонту замінений, то термін служби вживають з моменту заміни.

Для оцінки фізичного зносу будівель, що прослужили повний нормативний термін або термін, близький до нормативного, можна використовувати формулу:

де Т - нормативний термін служби, років; ?t - можливий залишковий термін служби (визначається інструментальним або експертним методом), років.

На практиці прийнято вважати, що повний знос будівлі відповідає фізичного зносу 70 ... 75% і класифікується як старий стан. Величина наслідків фізичного зносу будівлі залежить від його якості на момент споруди; інтенсивності і тривалості його експлуатації; кваліфікації персоналу, що обслуговує об'єкт; природними умовами, в яких експлуатується об'єкт.

Моральний знос виявляється в двох формах.

Моральний знос першої форми - Це зниження вартості будівлі в процесі експлуатації в порівнянні з його вартістю в період будівництва. Зменшення цієї вартості пояснюється зниженням витрат суспільно необхідної праці на спорудження таких же об'єктів на момент оцінки.

Моральний знос другий форми - Це старіння будівлі або його елементів по відношенню до існуючих на момент оцінки по об'ємно-планувальних, санітарно-гігієнічним, конструктивним і іншим вимогам.

Моральний знос першої і другої форм може бути визначений і в ціннісному вираженні. Залежність морального зносу будівлі від його планувальних і конструктивних характеристик приведена в табл. 1 (Таблиця для орієнтовної оцінки фактичного зносу будівель).

 Знос основних фондів. Види зносу. (14-В, 40-ТЕОЗ, лекції). | Склад експлуатаційних витрат основних фондів. (17-В, лекції).

Роль капітального будівництва в рішенні соціально-економічних завдань. (ПКД). | Організація інвестиційно-будівельної діяльності. Загальні поняття про інвестиції у вигляді капітальних вкладень. (ПКД). | Інвестиційно-будівельна діяльність на територіальному рівні. (ПКД). | Основні фонди, їх склад, структура, техніко-економічна оцінка. (10-В, ЕіОС, ТЕОЗ, лекції). | Оборотні кошти, їх види, структура. (СТ, 102-В, 40-ТЕОЗ, лекції). | Амортизаційний фонд, його освіту і витрачання. (14-В, лекції). | Модернізація будівель і споруд, її економічна доцільність. (17-В, 47-ТЕОЗ, лекції). | Принципи ціноутворення в будівництві. (ПКД). | Ціна проектної та будівельної продукції. (ПКД). | Структура кошторисної вартості проектування, правила визначення. (ПКД). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати