Звичайний алгоритм Монте-Карло інтегрування | Геометричний алгоритм Монте-Карло інтегрування | Побудова кривої по точках. Інтерполяційний поліном Лагранжа. Ефективність даного алгоритму. Привести фрагмент програми, що пояснює даний алгоритм. | визначення | застосування | Випадок рівномірного розподілу вузлів інтерполяції | Постановка задачі | поліном Лагранжа | поліном Ньютона | похибка інтерполяції |

загрузка...
загрузка...
На головну

Постановка математичної задачі

  1. Amp; 1. Предмет і завдання курсу історія. У чому сутність історичного знання?
  2. C) можливо, деякі завдання вирішить швидше одноядерного
  3. CNews: Які завдання дозволяє вирішувати ІТ промисловим підприємствам?
  4. Cегментація ринку. Основні завдання. Критерії сегментації на В2С ринку.
  5. Сільські вpачебний ділянку. Сільські дільнична лікарня. Основні завдання.
  6. Сільськогосподарські картографування, його особливості та завдання.
  7. D-постановка

Однією з основних завдань чисельного аналізу є завдання про інтерполяції функцій. Нехай на відрізку  задана сітка  і в її вузлах задані значення функції  , рівні  . потрібно побудувати інтерполянту - функцію  , Збігається з функцією  в вузлах сітки:

(1)

Основна мета інтерполяції - отримати швидкий (економічний) алгоритм обчислення значень  для значень  , Які не містяться в таблиці даних.

Інтерполіруюшіе функції  , Як правило будуються у вигляді лінійних комбінацій деяких елементарних функцій:

де  - Фіксований лінійно незалежні функції,  - Не встановлені поки коефіцієнти.

З умови (1) отримуємо систему з  рівнянь щодо коефіцієнтів :

Припустимо, що система функцій  така, що при будь-якому виборі вузлів  відмінний від нуля визначник системи:

.

Тоді по заданих  однозначно визначаються коефіцієнти .Вибір вузлів інтерполяції | виклад методу
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати